Kultur

Skrur opp veldedighetsavgift – SAIH mister støtten

Mener organisasjonen ikke disponerer pengene de får fra studentene på en god måte. – Basert på direkte feilinformasjon, svarer SAIH.

ENDRING. NHHS øker studentstøtte til underorganisasjonen NHH Aid, og avslutter samarbeid med SAIH. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes
Publisert Sist oppdatert

På generalforsamlingen til NHH Studentforening (NHHS) vedtok organisasjonen å kutte samarbeidet med Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

Medlemmer av Kjernestyret, den daglige ledelsen i NHHS, trekker fram politiske standpunkt og høye administrasjonskostnader som grunner til avgjørelsen. 

I stedet skal pengene i sin helhet gå til høyskolens egen studentdrevne hjelpeorganisasjon, NHH Aid. Organisasjonen, som samarbeider med UNICEF i Malawi, får økt støtten fra 20 til 50 kroner.

«SAIH-tierne»

– En ordning som har eksistert siden 1961, hvor studenter kan velge å betale en sum i tillegg til semesteravgiften til et veldedig formål.

– På landsbasis har 200 000 norske studenter bidratt med mellom 10 og 40 kroner til SAIH.

– I 2018 fikk organisasjonen inn omtrent 12 millioner kroner fra norske studenter.

– På NHH har summen på 40 kroner vært delt likt mellom NHH Aid og SAIH.

Les mer om ordningen her

Dermed mister SAIH omtrent 120 000 kroner i året fra NHHs studenter.

Leder for SAIH, Sunniva Folgen Høiskar, blir overrasket når Studvest presenterer henne NHHS sin begrunnelse.

– Det er leit at vi ikke fikk bidra med informasjon til den diskusjonen, særlig fordi deler av bakgrunnen for beslutningen er direkte feil, sier hun. 

MISTER SAMARBEIDSPARTNER. Leder i SAIH, Sunniva Folgen Høiskar, synes det er leit at NHHS ikke vil fortsette tradisjonen. PRESSEFOTO: SAIH

Eksternansvarlig i NHHS, Linn Antonie Solheim, sier at NHHS ønsket å ta et selvstendig valg, og dermed ikke kontaktet SAIH i forkant av avstemningen.

Tydelige politiske standpunkt

Solheim utarbeidet forslaget og la det fram på studentenes generalforsamling torsdag 31. oktober, hvor det fikk støtte fra et overveldende flertall. 

– Vi har reagert på at SAIH tar en del tydelige politiske standpunkt utover bistandsformålet, sier Solheim. 

Det er særlig debatten rundt avkolonisering av høyere utdanning Solheim sikter til. SAIH har vært klare i sin tale om at de ønsker å blant annet diversifisere pensum.

– Den allmenne student ved NHH har ikke gode forutsetninger for å vite dette med SAIH, utdyper hun. 

Tror studenter ikke vet hva de støtter
UKLART. Eksternansvarlig i NHHS Linn Antonie Solheim trekker frem politiske standpunkt og administrasjonskostnader hos SAIH som bakgrunn for avgjørelsen. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes.

Leder i NHHS, Kasper Asdal, understreker at SAIHs standpunkt i seg selv ikke er problemet.

– For oss er det viktig at vi ikke legger opp til at studenter skal støtte monetært noe de ikke støtter personlig. Derfor ønsker vi heller å gi pengene til NHH Aid og UNICEF, som er politisk nøytrale. 

SAIH-leder Høiskar fastslår at pengene studentene sender inn gjennom tierordningen i liten grad går til avkoloniseringsarbeid i Norge.

– Vi bruker først og fremst aktivistressurser og søker eksterne midler til dette, sier hun. 

Hun understreker også at politisk involvering er en nødvendig del av arbeidet SAIH gjør: 

– Det er demokratisk forankret i vår organisasjon at vi skal jobbe for akademisk frihet, tilgang på høyere utdanning for marginaliserte grupper og for å motvirke diskriminering i høyere utdanning. Det er politiske endringer som skal til for at disse målene blir nådd. 

MER TIL NHH AID. Leder i NHHS, Kasper Asdal, og leder i NHH Aid, Lise-May Sæle, er fornøyde med at satsen for støttebidrag til NHH Aid økes til 50 kroner.

– Vi jobber solidarisk. Altså vil vi bidra til at norsk utenriks- og utviklingspolitikk er på linje med det vi jobber for i resten av verden, legger hun til.

Reagerer på høye kostnader 

Solheim, eksternansvarlig i NHHS, har også stusset på SAIHs administrasjonskostnader.

– SAIH har tre frikjøpte frivillige i ledelsen, noe vi ikke mener er en god måte å disponere den støtten studenter bidrar med gjennom semesteravgiften. NHHS mener at frivillig arbeid skal være frivillig. 

SAIH-lederen mener disse kostnadene er nødvendige.

– Med dagens strenge krav til bistandsarbeid er vi nødt til å ligge på inntil 10 prosent i driftskostnader, for å kunne sikre en forsvarlig forvaltning av pengene vi får inn fra studenter, sier Høiskar. 

Lise-May Sæle er leder av NHH Aid, som er frivillig drevet. Hun synes det er vanskelig å se forholdet mellom SAIHs størrelse og administrasjonskostnader. 

– De kostnadene er forholdsvis høye. NHH Aid er signaturpartner med UNICEF. Det vil si at alle midler som vi på NHH samler inn, går uavkortet til UNICEFs utdanningsseksjon i Malawi, forteller hun. 

Tar ikke til seg kritikk 

Høiskar kontrer med at UNICEF selv bruker penger på administrasjon.

– NHHS har valgt å skifte mottaker av studentenes frivillige midler fra SAIH, hvor 90 prosent går til formålet, til en organisasjon hvor mindre enn dette går til formålet. Så nei, dette er ikke en kritikk SAIH vil ta til seg, svarer hun. 

Av beløpet NHH Aid samler inn til UNICEF, går 13 prosent til dekning av kostnader i UNICEF Norge, det være seg prosjektoppfølging, feltreise eller arrangementer i forbindelse med partnerskapet. Det opplyser Hanne Lyngaas, partneransvarlig i UNICEF Norge. 

SKEPTISK. Lise-May Sæle synes SAIH har forholdsvis høye administrasjonskostnader. FOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen

Hun legger til at UNICEF internasjonalt har en administrasjonsprosent på fem prosent av budsjett.

Powered by Labrador CMS