I 2019 annonserte byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at bergensstudenter som melder flytting skal bli belønnet. VT-leder Anette Arneberg får ingen svar på hvorfor det ikke har skjedd enda.

FRUSTRERT. Leder for Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, har purret på byrådet flere ganger etter et løfte fra byrådet om en insentivordning for studenter.


Insentivordninger for studenter

Fire dager før nytt kommunevalg i 2019 lovte daværende byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til Studvest at dersom han ble gjenvalgt, skulle han innføre en insentivordning for studenter som melder flytting til Bergen.

Først var det snakk om gratis transport for studenter som folkeregistrerer seg i Bergen. Denne planen ble etterhvert skrotet til fordel for et aktivitetskort til en verdi av 2000 kroner som blant annet skulle gi gratis inngang på ulike arrangementer.

Byrådsleder ble gjenvalgt, men fortsatt har ingen ordning dukket opp.

Ordningen har ikke fått plass i budsjettet for 2021 i det hele tatt, kan byråd Katrine Nødtvedt (MDG) for kultur, mangfold og likestilling fortelle.

Et strategisk utsagn?

Da Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove (H), fikk høre ideen om aktivitetskort mente han at det var noe daværende byråd hadde kommet opp med i siste liten. 

– Det her må være noe som noen har kokt sammen rett før valget, sa Hove til Studvest i 2019.

BYRÅDSLEDER. Roger Valhammer har vært medlem av Bergen bystyre siden 2011 og er nåværende byrådsleder. ARKIVFOTO: Henriette F. Thorkildsen

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) fortalte derimot at dette var noe de hadde jobbet lenge med.

Nødtvedt kan ikke uttale seg om hvorvidt dette var et strategisk utsagn eller om det var tilfeldig at det ble tatt opp så nært nytt valg.

– Jeg regner med at det ble tatt opp fordi saken kom til byrådsbehandling før valget i 2019. Men dette var før min tid i byrådet, så jeg kjenner ikke til forarbeidet, legger hun til.

BYRÅD FOR KULTUR, MANGFOLD OG LIKESTILLING. Katrine Nødtvedt ble valgt inn i bystyret høsten 2019. FOTO: Paul Johannessen

Det har ikke lyktes Studvest å få en kommentar fra Valhammer, som først lovte aktivitetskortene. Byrådet er ikke klare på hvem som har ansvar for at insentivordningen blir satt i gang.

En nedprioritering

Anette Arneberg, leder for Velferdstinget Vest (VT), stiller seg undrende til hvorfor den lovede insentivordningen har blitt nedprioritert.

Hun har tatt kontakt med byrådet flere ganger i håp om å få en forklaring. Først høsten 2019, og deretter juni 2020 fordi hun ikke fikk noe videre oppklaring. I tillegg har hun tatt kontakt med Valhammer sine to daværende rådgivere i oktober 2020 og januar 2021.

UTFORDRING. Det kan bli vanskelig med studenter som bor i Bergen, men er folkeregisteret et annet sted med tanke på vaksineringen.

– Da jeg tok kontakt i fjor vår sa Valhammer at aktivitetskortene var satt på vent. Men jeg har ikke fått en begrunnelse på hvorfor, sier hun.

I byrådet sitt budsjettforslag ble ikke aktivitetskortene prioritert. 

– Det er til dels på grunn av at vi venter på den digitalisering av kortene som allerede finnes før vi utvider de til studenter. Det er alltid en vanskelig prioritering i budsjettprosessene med hvilke tiltak som skal finansieres, sier Nødtvedt. 

Mange positive ringvirkninger 

Arneberg og VT har vært pådrivere for denne insentivordningen. Det at mange studenter velger å ikke melde flytting gjør at kommunen får mindre i tilskudd fra staten og dermed mindre midler til å sette i gang studentrettede tiltak.

I tillegg tror Arneberg at et slikt aktivitetskort vil bidra til å øke kulturlivet i Bergen og bidra positivt til det sosiale.

– Det kan bidra til at studenter får nye interesser og blir kjent med byen på en ny måte. Her er det mange potensielle positive ringvirkninger, legger Arneberg til.

Nødtvedt er enig i at det er en viktig ordning.

– Jeg er positiv til alle tiltak som kan gjøre kulturtilbudet enda mer tilgjengelig for studenter, forteller hun.

BRA FOR KULTURLIVET. Aktivitetskortene vil bidra positivt til økonomien og det sosiale, tror VT-leder Anette Arneberg.

Hva kortene skal inneholde er like usikkert som det var i 2019.

– Vi har ikke begynt å planlegge nøyaktig hva aktivitetskortet skal inneholde i og med at det ikke har blitt satt av penger til å utvikle det, forteller Nødtvedt.

Kan påvirke vaksineringsplanen til studenter

Vaksineringen av den norske befolkningen er godt i gang, men en konkret plan for hvordan studentene skal vaksineres har enda ikke kommet. Det kan bli problematisk å vaksinere studenter som er folkeregistrert et annet sted enn der de er bosatt.

– Det er vanskelig å vite hvordan aktivitetskortene kunne påvirket vaksineringen av studenter, men hvis det er slik at hvor man er folkeregistret påvirker hvor man få vaksiner, hadde denne ordningen vært en fordel, forteller Arneberg.

Til slutt poengterer hun viktigheten rundt aktivitetskortene.

– Hvis Bergen mener alvor om å være studentby, synes jeg at man må ha som målsetting at studenter skal melde flytting.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer