– Det hender at arbeidstaker får en flaske vin eller konfekt som belønning i stedet for betaling.

INGEN PENGER. Manglende overtidsbetaling er ett av flere lovbrudd unge arbeidstakere blir utsatt for. ILLUSTRASJONSFOTO: TORE H. THIESEN.


Annonse

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, og til tross for delvis studiestøtte i juni, er de fleste studenter nødt til å jobbe for å tjene til livets opphold.

For mange er det kanskje deres første møte med arbeidslivet, og det er mye å være obs på. Hva har du som arbeidstaker rett på, og hvordan kan du få hjelp dersom du skulle være offer for en useriøs arbeidsgiver? 

Manglende lønn

KJEMPER FOR DE UNGE. Ifølge Vilde Stokken har det etter fem år vært en halvering i andel lovbrudd som sommerpatruljen avdekker. FOTO: LO, pressefoto.

– Et typisk problem er at unge ansatte ikke får overtidsbetalt. Det hender at de får en flaske vin eller konfekt som belønning i stedet for betaling, sier Vilde Stokken, faglig ungdomssekretær i Landsorganisasjonen i Norge (LO) i Hordaland.

Hver sommer besøker LOs sommerpatrulje unge på ulike arbeidsplasser landet rundt for å informere om lover og ansattes rettigheter.

– Mange tar kontakt med oss i løpet av året. På den måten får vi inn flere hundre tips til bedriftsbesøk, sier Stokken.

Også Irina Amiand, daglig leder for Jussformidlingen, et rettshjelpetiltak drevet av studenter, forteller at mangel på overtidsbetaling er et vanlig problem.

– Vi behandler ofte saker der klienter ikke har fått lønnen eller feriepengene de har krav på. Andre vanlige problemer er usaklige oppsigelser eller diskriminering, sier hun.

– 30 prosent lovbrudd

Stokken i LO forteller at det meste på arbeidsplassene er bra, men at de fremdeles finner en del brudd på arbeidsmiljøloven.

– Vi avdekker lovbrudd hos rundt 30 prosent av bedriftene vi besøker. Det er en halvering fra hvordan det var for fem år siden, så det kan virke som om vårt arbeid har en effekt, sier hun.

Andre vanlige brudd er ifølge Stokken at arbeidstakere ikke får lønn under opplæring eller at de blir ulovlig video-overvåket i pauserom, garderobe eller på toaletter.  

Hun forteller at manglende arbeidskontrakt har vært en gjenganger, men noe som har forbedret seg de siste årene.

– Men selv der kontrakter er på plass, kan det være andre problemer som mangel på oppgitt arbeidstid, lønn, type arbeid eller oppsigelsestid. Vi ser også mangelfull opplæring, særlig i servicesektoren.

GRATIS RETTSHJELP. Irina Amiand er leder for Jussformidlingen – en organisasjon som drives av frivillige studenter fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. ARKIVFOTO: TORE HAUKE THIESEN.

Amiand fra Jussformidlingen forteller at det ikke er sjeldent de møter unge arbeidstakere uten kontrakt, men legger vekt på at det ikke betyr at det er greit å bryte loven.

– De har fremdeles de samme rettighetene. Problemet blir bare at det er vanskeligere å bevise at de er ansatt. Det kan for eksempel løses ved at en kollega kan vitne for dem.

Tilbyr hjelp

Amiand kan fortelle at det i 2017 var totalt 738 personer som fikk gratis hjelp hos Jussformidlingen til arbeidsrettsspørsmål. De kan by på både muntlig rådgivning og skriftlig bistand – blant annet i form av hjelp til forhandlinger der det er aktuelt.

– Hvordan kan dere hjelpe dersom arbeidstaker ikke har fått lønn?

– Da vil vi vurdere størrelsen på kravet. Hvis det er noe utestående lønn, sender vi krav til arbeidsgiver. Klienten har også mulighet til å klage til forliksrådet dersom det ikke skjer noe.

Ifølge Amiand er det tilfeller der arbeidsgiveren ikke har råd til å betale lønnen de skylder.

– Da kan vi kontakte NAV slik at klienten kan få utbetalt lønnsgaranti, sier hun.

– Makt i media

Vilde Stokken forteller at i de fleste tilfeller der LOs sommerpatrulje avdekker lovbrudd, slik som mangel på kontrakt, løser de det på stedet. Men til tross for at de ikke har noen utøvende makt, kan LO også hjelpe på andre måter.

– Vi samarbeider sterkt med skattetilsynet, arbeidstilsynet og datatilsynet. Men vår makt ligger hovedsakelig i bruk av media, sier Stokken.

– Må man være LO-medlem for å få hjelp hos dere?

– Vi vil alltid prøve å bistå og gi råd til alle som henvender seg til oss, men det er ikke alltid vi har kapasitet til å hjelpe dem som ikke er medlem.

Kommentarer

kommentarer