Feil kurs for likestillingsdebatten

Venstrealliansen etterlyser en debatt om hva som er de gode likestillingstiltakene.

ROPE HØYEST. Det er typisk at det under valgkamp blir en konkurranse om å flekse mest muskler, skriver innsenderne. Foto: Adrian Grindbakken.
ROPE HØYEST. Det er typisk at det under valgkamp blir en konkurranse om å flekse mest muskler, skriver innsenderne. Foto: Adrian Grindbakken.
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

I et innlegg onsdag 20. mars påpekte Bjørn Vilberg den skjeve kjønnsfordelingen blant listelederne. Det ble fort etterfulgt av svar fra både Sosialdemokratisk- og Blå Liste. Sandra Krumsvik fra Sosialdemokratisk Liste vil løfte begrepet feminisme og påpeker at hun er den eneste kvinnelige listelederen. Blå Liste på sin side forsøker å overbevise oss om at de er en likestillingsliste fordi de har tre kvinnelige kandidater på toppen av sin liste.

Les de andre innleggene her:

Dessverre har debatten tatt helt feil kurs. Det er typisk at det under valgkamp blir en konkurranse om å flekse mest muskler. Når den ene parten roper så må jo den andre rope den også. Det som startet som et bra insentiv av Studvest-journalisten for å løfte debatten om likestilling ved universitetet og i studentparlamentet, er på vei ut i et sidespor.

Vi etterlyser en faktisk debatt fra både Blå Liste og Sosialdemokratisk Liste om hva som er de gode likestillingstiltakene og hvordan vi kan ta den feministiske kampen på Universitetet i Bergen (UiB) hver eneste dag, hele året, ikke bare i valgkampen.

Det siste året har Venstrealliansen blant annet fått igjennom SAIHs resolusjon om å avkolonisere akademia, altså å supplere akademia med flere stemmer enn bare de vestlige og europeiske – nettopp fordi det er viktig for mangfoldet. Det er dette som er representasjon, likestilling og kvinnekamp!

Venstrealliansen tar kampen for feminismen og likestillingen i studentparlamentet og på UiB i alt det arbeidet vi gjør i parlamentet, ikke bare i valguka. For å nevne noe vil vi jobbe for: å sikre mangfold i kjønn på alle studieprogrammer, jobbe for gratis prevensjon til alle studenter, at UiB får en målrettet strategi for å sikre høyere kvinneandel blant vitenskapelige ansatte og at de får muligheten til å skrive lærebøker. Vi ønsker at andelen kvinnelige forfattere på pensum økes i alle emner, og arbeider for kjønnsbalanse blant studenter i ulike fagdisipliner.

Det er det debatten om likestilling bør handle om, hva vi er for og hva vi er imot. Hva som er de beste tiltakene for å fremme tematikken og de ideologiske analysene bak de tiltakene vi roper om.

Vi løfter Venstrealliansens løsninger på likestillingsspørsmålet, fordi det i dag skjer en daglig diskriminering av kvinner også på Universitetet. Når Blå Liste sier at de vil ta «fingra av fatet» og la ting gå sin gang fordi det er «rettferdig», stiller de seg bak den vanlige, men dypt unaturlige diskrimineringen av kvinner. Kvinnens rolle som det annet kjønn er kanskje på papiret fjernet, men den reelle følelsen av frihet til å ta valg og til å ta plass er i aller høyeste grad fortsatt aktuell. Venstrealliansen anerkjenner denne forskjellen og ønsker en faktisk debatt om hvordan det skal løses.

Powered by Labrador CMS