Meninger

Hva skjer med datamaskinene, UiB?

Stadig færre datamaskiner på universitetsområdet påtvinger studentene ekstra kostnader og øker behovet for jobb ved siden av studiet. Dette kan ikke vi akseptere!

Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

Dette studieåret har biblioteket for samfunnsvitenskap og musikk blitt pusset opp, og attpåtil slått sammen med biblioteket til psykologisk fakultet. Resultatet er et finere, hyggeligere og et mer åpent bibliotek. Neste år skal etter planen også Ulrike Pihls hus pusses opp. Oppussingsprosjektene er velkomne og sårt tiltrengte, men problemet slik det er nå er imidlertid at stasjonære datamaskiner vil bli vanskeligere å oppdrive for studenter ved det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

Geografistudenter ytret allerede i oktober sin bekymring omkring mangel på stasjonære datamaskiner på SV. Essensen i bekymringen gikk ut på at dersom stasjonære datamaskinene som har GIS – et lisensiert program som brukes i det obligatoriske emnet GEO110 – fjernes fra universitetsområdet, må studentene selv legge ut for programmet og nye PC-er.

Alternative løsninger eksisterer riktignok, eksempelvis gjennom universitetets eget appsystem, der man logger seg inn på en av universitetets stasjonære datamaskiner via egen PC. Men som flere studenter har opplevd dette semesteret fører en slik «virtuell datamaskin»-løsning til nye teknologiske utfordringer. Dessuten mener vi i Venstrealliansen at dette unngår problemet, snarere enn å løse det.

Satt på spissen risikerer enhver studieretning som krever IT-kompetanse å ekskludere de med svakere økonomiske forutsetninger. Det er tross alt ikke alle som har råd til egen PC. Selv om dette ikke gjelder alle, vil færre stasjonære datamaskiner på universitetsområdet gå ut over andre studenter også.

Rimelige bærbare datamaskiner har kort levetid, og et helt studieløp, og kanskje et årsstudium eller permisjonssemester attåt, betyr som oftest at din personlige HP eller Dell må erstattes på et eller annet punkt uansett. På sikt, hvis trenden vi ser på SV fortsetter eller gjenspeiles på de andre fakultetene, betyr dette et økt press på studenten for deltidsjobb ved siden av studiet, og universitetets prinsipp om gratis utdanning blir ikke stort annet enn en myte.

Venstrealliansen ønsker en politikk som sørger for at det er datamaskiner tilgjengelig på alle fakultetene, enten om det er i form av stasjonære datamaskiner eller en låneordning lik den universitetet tilbyr til eksamen. Dette fordi vi ønsker et rettferdig, solidarisk og inkluderende universitet som ikke diskriminerer på bakgrunn av økonomi.

Dessuten kjemper vi jevnt over for at studenters økonomi skal bedres, eksempelvis ved økt studiestøtte eller ved å sikre at universitetet ikke påtvinger studentene flere kostnader.  

Powered by Labrador CMS