Studentøkonomi og koronaviruset

Disse grepene kan du ta.

NYE TIDER. Alt i alt går vi nå usikre tider i møte, og den jevne student må belage seg på å ha en litt strammere og annerledes studentøkonomi i månedene som kommer. Illustrasjonsfoto: Silje Helene Dahle
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Debattregler

  • Vil du få din mening på trykk i Studvest? Send innlegget ditt på e-post til ansvarligredaktor@studvest.no.
  • Typiske innlegg er rundt 500 ord.
  • Lengre innlegg kan vurderes i noen tilfeller. Vi tar oss retten til å forkorte og redigere innlegg.
  • Vi trykker ikke innlegg som har vært publisert i andre aviser, fremstår som reklame eller som er hatske og trakasserende.
  • Legg ved et portrettbilde av deg selv.

I disse dager står vi alle midt oppe i en av vår tids mestkrevende og komplekse kriser, i det koronaviruset (Covid-19) nå fører tilstengte skoler, permitteringer, stor finansiell uro og potensiell helsefare forutsatte mennesker. Selv om fokuset på å bevare liv og helse henger høyest foross alle, er det likevel viktig at du som student reflekterer over hvordankoronaviruset påvirker din personlige økonomi.

Vi i Økonomiformidlingen har forsøkt å samle noe av den viktigste informasjonen om hvordan din studentøkonomi kan bli påvirket i månedene som kommer, og hvilke viktige grep du kan ta.

Hva betyr situasjonen for deg som student?

Flere studenter opplever nå å bli permittert fra sine jobber som følge av koronakrisen. På samme tid har ikke studenter krav på dagpenger mens de er under utdanning. Dette kan ramme et stort antall studenter som er avhengige av deltidsinntekt for å finansiere både husleie, mat og andre nødvendige utgifter i som påløper i studiehverdagen. Videre kan dette føre til at regningsbunken hoper seg opp, og for studenter som betaler ned på boliglån kan disse bli vanskeligere å betjene.

Heldigvis gikk regjeringspartiene ut torsdag 19. mars med en enighet om at krisepakken når skal utvides til å sikre økonomisk trygghet for studenter som nå rammes av permitteringer og inntektsbortfall. Vi vet ikke ennå spesifikt hva krisetiltakene vil innebære, men uttalelsen fra myndighetene er foreløpig at det skal komme en midlertidig løsning gjennom Lånekassen.

Selv om det i skrivende stund ikke har blitt spesifisert alle konkrete tiltak som vil bli satt i verk for studentene, så står Lånekassen fast på at utbetalingene av lån og stipend til studenter ikke vil rammes, og at de er opptatt av at studenter skal bli minst mulig skadelidende av koronakrisen.

Lånekassen har også kunngjort at fristen for å søke om lån og stipend utvides med en måned. Man kan dermed søke om støtte for vårsemesteret fram til 15. april. Dette betyr at en vil kunne få penger etterbetalt for januar, februar og mars samtidig som man vil væres sikret inntekt til og med juni.

Dersom du har opplevd at reisen din er blitt kansellert eller er bekymret for at fremtidige reiser skal kanselleres, så skal du ha rettighet på å få enten refundert pengene eller få ny billett gratis. Det er også mulig å søke om erstatning for tapte utgifter hos ditt forsikringsselskap.

Hva kan du som student gjøre for å styrke din privatøkonomi?

For mange studenter kan det nå være en god mulighet til å endelig få satt opp et budsjett. Faktisk kan dette vise seg å være en enklere øvelse i disse tider, med færre utgifter å forholde seg til enn normalt. Fremover må alle belage seg på å bruke mye av tiden sin innendørs og dermed utgår også flere av de mest kostbare fritidsaktivitetene.

De fleste studentene vil som en konsekvens oppleve et redusert forbruk, som kan bidra til å frigjøre midler som kan gå til å dekke de utgiftene som deltidsinntekten ellers ville ha gått med til.

Skulle man fremdeles ikke ha nok midler til å betale regningene sine, kan det være hensiktsmessig å vurdere å søke om betalingsutsettelse på regninger. Dette ser vi at flere banker og foretak allerede tilbyr i forbindelse med den krevende korona-situasjonen. Her kan Lånekassen nevnes, som tilbyr sine låntakere å både søke om betalingsutsettelse og om å få slettet renter.

Studenter som betaler ned på boliglånet bør ta kontakt med sin bank for å få en oversikt over hvilke grep de tar for å støtte sine låntakere. En rekke banker tilbyr nå avdragsfrihet i en periode, som kan være til stor hjelp for de kundene som sitter i en vanskelig økonomisk situasjon. Et alternativ til avdragsfrihet kan være å søke om forlenget nedbetalingstid. De månedlige kostnadene på lånet vil dermed bli lavere.

På samme tid kan det nevnes at vi nå går inn i en periodemed ekstraordinært lave renter, og det kan være lurt for de som beholder lønneller har penger tilgjengelig til å benytte anledningen til å betale ned pålånet, slik at man får utnyttet de lave rentene. Derfor burde man ta en rundefor å vurdere om man virkelig trenger avdragsfriheten før man søker omden. Dette må derimot være opp til hver enkelt, og bør vurderes opp imot hvorsikker inntekten din er fremover. Avdragsfriheten kan også være en mulighet forå spare opp en ekstra buffer om du skulle være bekymret for vedvarende redusertinntekt.

Et annet tips for de som har behov for penger i månedene som kommer, kan være å nytte seg av den nye og forenklede skattemeldingen til Skatteetaten.

Små grep kan være viktig for lommeboken, og er man disiplinert i sitt forbruk kan man absolutt komme gjennom denne tiden med personøkonomien i behold. Det skal også nevnes at regjeringen i disse dager kommer med daglige endringer og utvidelser av sine strakstiltak, og flere forventer dermed at tiltakene i større eller mindre grad også vil omhandle oss studenter.

Powered by Labrador CMS