– Mye er så basic at jeg ikke stresser med eksamen.

EASY. – UiB må ta på alvor at det er mulig å cruise gjennom mange emner, mener student Martin Frøyland. FOTO: LENE RISHOLT THORBJØRNSEN


Annonse

Denne saken ble publisert på Studvest sin gamle nettside 29. mars 2017, og inkluderer derfor fag som ikke hadde obligatoriske arbeidskrav da saken ble skrevet. Endringer kan ha skjedd siden det. 

Ved Universitet i Bergen (UiB) er studieløpene i mange tilfeller lagt opp friere enn ved høgskolene. Selv om mange emner har obligatoriske seminarer, oppgaver eller oppmøte i forelesninger, gjelder det på langt nær alle: Hele 55 fag på UiB krever ingenting annet enn at man leverer eksamen.

Best karakter, minst innsats

En av studentene som det siste året har valgt å ta det han beskriver som «enkle studiepoeng», er Martin Frøyland. Han fullførte i fjor en bachelorgrad i sammenliknende politikk (sampol), og benytter seg nå av poststudieretten sin.

– Nå har jeg et år hvor jeg kan ta de fagene jeg vil, uten at det stilles noen krav fra universitetet. Da er det enkelt å tenke «hva er lettest å få best karakter i, med minst mulig innsats», forteller han.

Dette har resultert i at Frøyland blant annet har meldt seg opp til fag på Det humanistiske fakultetet (HF) som ikke stiller arbeidskrav til studentene. Han har også tatt et sampol-fag, som han beskriver som veldig grunnleggende.

Frøyland mener det ikke er tvil om at mange fag er enklere enn andre.

– Når man har studert en stund vet man hva man skal se etter, med tanke på hva som er lett og ikke. Det handler ikke bare om arbeidskravene, men også om vurderingsformene og mengden pensum, sier han.

Lett med litt rutine

Studenten forteller at han til tross for å være midt i semesteret ennå ikke har vært i forelesning i ett av fagene han tar.

– Gjør det deg bekymret for hvordan det kommer til å gå på eksamen?  

– Nei. Spesielt i de fagene hvor det er hjemmeeksamen skal det ikke være noe problem å skrive 3000 ord på syv dager, med tanke på at jeg har tatt fag på 200-nivå før, hvor det er vanskeligere eksamener.

– En gammel diskusjon

Studvest er blitt gjort oppmerksomme på at SAKDI111 ikke er åpent for alle studenter ved UiB. Man kan derfor se bort i fra dette faget i tabellen. 

Prodekan for utdanning og internasjonalisering ved Det humanistiske fakultet (HF), Claus Huitfeldt, er ikke overrasket over at studenter kan tenke at enkelte fag gir «billige studiepoeng».

– Hvorvidt for eksempel HF-fag er enklere enn andre, og om det er mindre arbeid hvis man ikke har obligatoriske arbeidskrav, er en gammel diskusjon.

Han tror imidlertid ikke at fag uten obligatoriske arbeidskrav krever mindre innsats, eller at det er enklere å få en god karakter i fagene.

– Det er nok ikke lettere å ikke ha arbeidskrav. Snarere tvert imot, siden man jobber jevnere med faget hvis man må gjøre oppgaver underveis.

– Ikke lettere på HF

Også viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, mener at studentene ikke nødvendigvis tjener på å velge «enkle fag».

– Hvis man skal få maksimalt læringsutbytte av et emne må man jobbe jevnt. Om folk tenker at de ikke trenger det, vil de ikke lære like mye.

– Er det slik at noen fag er enklere enn andre?

– Det er mulig. Eksempelvis kan nok enkelte innføringsemner virke enklere for noen studenter, dersom studenten har faglig bakgrunn i faget fra før. Men studier forutsetter fortsatt egen arbeidsinnsats.

Samdal mener også at vanskelighetsgraden mellom fakultetene skal være noenlunde jevnt, men at for eksempel HF-fakultetet kan oppleves som enklere for noen på grunnlag av interesse og bakgrunn.

 Å ha obligatoriske krav synes jeg ikke er urimelig, og jeg forstår ikke helt hvorfor fag som kunne hatt en obligatorisk aktivitet velger å ikke ha det.

Martin Frøyland, UiB-student
– Trist å måtte tenke på

– Da er det trist om man bare velger fag på bakgrunn av om de er enkle eller ikke. Enhver student må sørge for å sette frie studiepoeng sammen på den måten som tjener vedkommende best, sier han.

Prodekan Huitfeldt mener også at det er et poeng at fagsammensetningen man velger som frie studiepoeng gir studentene mulighet til å selv utforme sin utdanning etter interesse og arbeidslivsrelevans.

Huitfeldt har forståelse for om noen velger fag uten obligatoriske arbeidskrav av praktiske årsaker, som for eksempel at de jobber ved siden av eller har et verv.

– Men da er man over på en helt annen debatt, som handler om studiestøtten og hvorvidt den strekker til, sier han.

– Burde vært krav

Student Frøyland mener at universitetet burde hatt obligatoriske arbeidskrav i alle fagene de tilbyr.

– På enkelte av fakultetene burde det komme flere arbeidskrav. Jeg opplever at det er mange studenter som kunne vært bedre forberedt til eksamen om det hadde vært flere obligatoriske forberedelser.

Frøyland mener UiB må ta på alvor at det i mange emner er mulig å cruise gjennom, uten å yte det man kunne gjort dersom faget var annerledes lagt opp.

– Å ha obligatoriske krav synes jeg ikke er urimelig, og jeg forstår ikke helt hvorfor fag som kunne hatt en obligatorisk aktivitet velger å ikke ha det.

Kommentarer

kommentarer