Det har kommet ny informasjon fra Universitetet i Bergen (UiB). All undervisning skal foregå digitalt resten av vårsemesteret.

ARKIVFOTO: Kati Mazharova


Fredag formiddag kom beskjeden om at alle eksamener og all undervisning ved Universitetet i Bergen (UiB) skal avholdes digitalt dette semesteret.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, utdyper ovenfor Studvest:

– Vi hadde allerede planlagt en del hjemmeeksamener, og disse vil gå som normalt. Også muntlig eksamen kan gjennomføres på en digital plattform. Skoleeksamen er de som trenger litt mer omlegging. Testing uten hjelpemidler er ikke så lett å tilrettelegge i en hjemmeeksamen.

Samdal forteller at hun kan se for seg ulike løsninger på dette. For eksempel er en mulighet å gjennomføre skoleeksamen, bare hjemmefra, eller å legge om formatet slik at man har en lengre eksamen, med andre oppgaver.

Betyr dette at campus vil bli stengt av resten av semesteret? 

– Sånn som situasjonen er nå, er campus stengt. Bli det endringer i anbefalinger fra myndighetene vil vi vurdere om det er enkelte deler av virksomheten vi kan åpne for. Dette er veldig avhengig av hvilke videre tiltak myndighetene har fokus på, sier Samdal.

Likevel forteller hun at ledelsen ikke regner med at universitetet vil åpne for fullt igjen.

– Vi ser ikke for oss at vi åpner campus igjen for ordinær undervisning dette semesteret. 

Åpner ikke campus

Handelshøyskolen BI meldte tidligere denne uken at eksamener i fag som matematikk og statistikk blir forskjøvet til august, for å gjøre det mulig å gjennomføre skoleeksamen i disse fagene. Samdal er tydelig på at dette ikke ligger på bordet for UiB, med unntak av ett fakultet.

– Nei, vårt fokus er å gjennomføre alle eksamenene våre nå i vårsemesteret. Vi har et par unntaksområder som er vanskelige, og det er fakultet for kunst, musikk og design (KMD). De er avhengige av øving, å være i et felles rom, ha tilgang til verksteder og å lage en eksamensutstilling. Så i noen fag er vi avhengige av fysisk tilstedeværelse, sier Samdal, og fortsetter:

– Der jobber vi for å finne ut om det går an å gjennomføre eller om det må bli utsettelse. Vi har ikke landet på en løsning enda, forteller viserektoren. 

Det juridiske fakultet har allerede besluttet å sløyfe bokstavkarakterer på hjemmeeksamener, og har gått inn for en ordning med bestått/ikke bestått. Samdal forteller at ledelsen har anbefalt at slike tiltak bør vurderes på tvers av universitetet, men understreker at dette likevel er opp til fagmiljøene.

– Hvis en legger om eksamen til en vanlig hjemmeeksamen med vurderingsoppgaver så kan en se for seg å bruke samme vurderingsskala som en gjør på en vanlig eksamen. Det kommer an på formatet som en velger. Rettsvarsoppgaver er mer naturlig å ha bestått/ikke bestått på. Det er anbefalingen som går ut, men det er fagmiljøet som tar beslutningen. 

Kommentarer

kommentarer