Utestengelse kan bli en konsekvens for studenter som bryter forbudet.

FORBUD. Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) la frem regjeringens endelige forslag om å forby heldekkende ansiktsplagg i undervisningssituasjoner fredag. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.


– Det er viktig at forelesere kan se studenters ansiktsuttrykk i undervisningssituasjoner. Det er også viktig for studentene å se forelesernes ansiktsuttrykk.

Dette sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) da regjeringen kom med sitt lovforslag om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg på utdanningssteder på en pressekonferanse fredag.

Regjeringen presenterte forslaget i juni i fjor, men det er først nå at det endelige forslaget er lagt fram for Stortinget. Forslaget er ikke vedtatt ennå, men det er forventet at forslaget vil få flertall på Stortinget. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti har tidligere gitt uttrykk for at de vil støtte et forbud, ifølge NRK.

– Ingen grunn til å forby

Norsk studentorganisasjon (NSO) skriver i en pressemelding i dag at et forbud ikke vil løse utfordringer med manglende inkludering.

– Vi mener at det ikke er grunn til å forby klesplagg dersom de ikke er til hinder for undervisningen, skriver NSO-leder Mats Beldo i pressemeldingen.

Han legger til at dagens ordning, hvor institusjonene selv tar vurderingene etter faglige kriterier, er en bedre løsning enn et generelt forbud.

Skal ikke gjelde på lesesal

Nybø fortalte på pressekonferansen at for høyere utdanningen innebærer forslaget at forbudet kun skal gjelde i undervisningssituasjoner.

– Forbudet skal ikke gjelde i pauser eller i situasjoner uten undervisning. For eksempel skal det ikke gjelde når man spiser lunsj i kantinen på campus eller sitter på lesesal.

Finansminister Siv Jensen (Frp) fortalte om hvordan forbudet skal håndheves.

– Institusjonene skal først prøve å håndheve forbudet gjennom dialog. Hvis ikke det fungerer kan de benytte reaksjoner.

Jensen fortalte videre at den alvorligste konsekvensen hvis en student bryter forbudet kan være bortvisning eller utestengning. Ansatte som bryter regelen flere ganger kan risikere å miste jobben, men det skal bli lagt vekt på at reaksjonene må være kjent på forhånd.

– God kommunikasjon er viktig

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner understreket under pressekonferansen at det er viktig for dem at barnehager, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner skal være gode møteplasser.

– Åpen og god kommunikasjon mellom lærer, elev, barn og studenter er avgjørende for et godt læringsmiljø. Forbudet vil sikre god kommunikasjon i undervisningssituasjoner, og sikrer at alle kan delta på lik linje, sa han.

– Uforenelig med prinsippet om lik rett til utdanning

Rektorer ved både Universitetet i Bergen (UiB) og Norges handelshøyskole (NHH) har tidligere uttalt seg kritisk til forslaget, og ment at Stortinget ikke bør blande seg bort i hva studentene har foran ansiktet.

UiB skrev også i sitt høringssvar til forslaget om forbud i september i fjor, at religiøse klesplagg ikke skal hindre noen i å ta høyere utdanning. Det sto også i høringssvaret at «et generelt forbud er uforenelig med prinsippet om lik rett til utdanning».

NHH, ved tidligere rektor Frøystein Gjesdal, karakteriserte forslaget som både fremmedartet og dramatisk i sitt høringssvar til regjeringen. De skrev at de foretrekker samtale og praktiske tiltak for å løse eventuelle problemer, og heller ikke kunne se at behovet for et forbud verken er dokumentert eller sannsynliggjort.

Kommentarer

kommentarer