Nyhet

Dekanvalg ved Samfunnsvitenskapelig fakultet

Nå avholdes det dekanvalg ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. – I år er det særlig viktig at studenter deltar i valget, sier dekankandidat.

DEKANVALG. Team Askildsen og Team Strømsnes kjemper om å lede SV-fakultetet. ARKIVFOTO: Silje Fridén
Publisert Sist oppdatert

Tirsdag 18. mai startet valget av det nye dekanteamet ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet (SV-fakultetet) ved Universitetet i Bergen (UiB). I år er det Team Askildsen og Team Strømsnes som kjemper om å bli leder for fakultetet.

Tidigere har Studvest skrevet om lav valgdeltakelsen blant studentene ved UiB. Dette håper Team Strømsnes å gjøre noe med ved å belyse saker av særlig interesse for studenter under årets dekanvalg ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet (SV-fakultetet)

Team Strømsnes består av Kristin Strømsnes, visekandidat Frode Meland og prodekankandidat Asbjørn Grønstad kjemper i årets valg mot team Askildsen, nåværende dekanteam ved fakultetet.

Hvorfor er det viktig at studentene stemmer ved dekanvalg?

Studentene har stor påvirkning! Et dekanvalg betyr mye for hvordan studentenes hverdag vil formes i tiden fremover. Det vil vi ha dem med på, forteller Kristin Strømsnes som stiller som dekankandidat.

Ved dekanvalget på SV-fakultetet utgjør studentenes stemme 25 prosent av det totale resultatet. Studentene har derfor stor innflytelse på valgets utfall. 

Vil satse på mer praksis og arbeidslivsrelevans 

Meland forteller at en viktig satsing for teamet, om de blir valgt, blir å tilrettelegge for at studenter som ønsker det skal få anledning til å få relevant arbeids – og praksiserfaring i løpet av studietiden.

– Bred arbeidslivsrelevans er viktig for både studenter og fagmiljøer, og vi ønsker å gjøre det enklere for studenter å komme seg ut i praksis eller på annen måte få arbeidslivsrelevans i sine studier. Derfor vil vi blant annet se på måter å forbedre og bedre utnytte dagens plattformer for praksis. 

Meland forteller også at Team Strømsnes vil sørge for at nåværende førsteårsstudenter blir prioritert om de vinner valget.

UTFORDRER. Team Strømsnes stiller til dekanvalg ved SV-fakultetet 2021. F.v. Asbjørn Grønstad, Kristin Strømsnes og Frode Meland. FOTO: Maja Vedå/UiB

– Denne gruppen har mistet mye av både det sosiale og faglige, og det som inngår i å være student ved SV-fakultetet på grunn av pandemien. Vi skal tilrettelegge for at de får en best mulig start til høsten, gjennom samarbeid med studentorganisasjonene om vi blir valgt, forteller Meland.

Internasjonalisering og forskning skal være en del av studiehverdagen

Team Strømsnes forteller at de vil jobbe videre med å skape et internasjonalt miljø og tilrettelegge både for utveksling til og fra fakultetet, samtidig som at aktiv forskning skal være med på å forme fagene det undervises i.

– De siste årene har jeg sett stor nytte av at masterstudentene i større grad har blitt inkludert i pågående forskning. Å knytte innsiktene fra studentene direkte inn i forskningsprosessen er givende for alle ved fakultetet, bemerker prodekankandidat Grønstad.

Dekankandidat Strømsnes er også opptatt av å satse på «kombinerte stillinger» hvor ansatte ved fakultetet både underviser og forsker samtidig. 

– Vi ønsker at det skal være mest mulig kombinerte stillinger. At de som underviser også er aktive forskere med på å heve kvaliteten på undervisningen og gjør den mer relevant for studentene.

Andre viktige satsingspunkter for Team Strømsnes:
DEKANKANDIDAT: Kristin Strømsnes ønsker et fakultet med liten avstand mellom ledelse og studentene, samt heve kvaliteten på et forskningsbasert utdanningstilbud. FOTO: Maja Vedå/UiB
  • Digitalisering og forbedring av infrastruktur ved SV-fakultetet, samt digitalt kompetanseløft og kursing for best mulig kvalitet på digital undervisning, hvor det er nødvendig.
  • Forbedring og økt tilbud av leseplasser for studentene. Bedre utnyttelse av allerede eksisterende arealer ved UiB, og et mål om å opprette flere leseplasser.
  • Økt bruk av studentaktive læringsformer og vurderinger. Bedre rutiner for informasjon til studenter om alle arrangementer og læringsressurser ved fakultetet gjennom Mitt UiB.
  • Tilrettelegging for at studentorganisasjoner ved fakultetet kan samles “under ett tak” og benytte tilgjengelige rom i fakultetsbygget for å samle disse.
Satser på synliggjøring av kompetanse

Team Strømsnes stiller til valg mot Team Askildsen, med sittende dekan Jan Erik Askildsen i spissen.

– Det viktigste for oss er å støtte instituttene og å utvikle kurstilbudene vi har i dag. Samtidig ønsker vi å utvikle nye kurs som kan være spennende for studentene, sier Askildsen. 

Sammen med Siri Gloppen fra institutt for administrasjons – og organisasjonsvitenskap som prodekankandidat og Kristine Jørgensen fra institutt for medievitenskap som visekandidat, ønsker Team Askildsen blant annet å satse på disse områdene skulle de bli gjenvalgt: 

  • Mer studentinvolvering i utdanningen. Aktiv deltakelse av studenter i den forskningsbaserte undervisningen.
  • Utvide studietilbudet ved fakultetet. Starter tre nye studieprogram til høsten, (IT og økonomi, Kunstig intelligens, Lektorprogram i sosiologi).
  • Fokus på synliggjøring av arbeidslivsrelevansen utdanningene ved fakultetet tilbyr. Jobbe aktivt mot næringsliv og offentlig sektor, og synliggjøre hvilken kompetanse som finnes ved SV-fakultetet.
  • Utvide åpningstider på bibliotekene og tilrettelegge for flere leseplasser til studentene og iverksette tiltak for studenter som har blitt rammet av siste års nedstengning og begrensninger i et aktivt studentliv, faglig og sosialt.
Mer tverrfaglighet i studietilbudet

Visedekankandidat for utdanning, Kristine Jørgensen forteller at Team Askildsen vil legge til rette for tverrfaglige studietilbud ved fakultetet, gjerne knyttet til arbeidslivsrelevans for studentene.

– Vår rolle som dekanat er å legge til rette for at de studiene vi allerede tilbyr på SV-fakultetet skal bli best mulig. Det får vi til ved å lytte til studentenes behov og ved å se etter muligheter for tverrfaglige initiativer gjennom frie studiepoeng og studentaktiv læring.

Jørgensen anerkjenner også at andreårsstudentene som kommer tilbake til høsten etter en lang periode med strenge restriksjoner og mye fjernundervisning i sitt første studieår må prioriteres.

– Vi vil jobbe aktivt med studentorganisasjonene for å tilrettelegge best mulig for studentene som har sett tapt deltakelse sosialt og faglig i sitt første studieår. Her vil vi se på tettere faglig-sosial oppfølging av studentene.

TEAM ASKILDSEN. Sittende dekanat vil satse på synliggjøring av kompetanse ved SV-fakultetet. F.v. Siri Gloppen, Jan Erik Askildsen og Kristine Jørgensen. FOTO: Team Askildsen

Nok leseplasser har den siste tiden vært en utfordring for mange studenter ved SV-fakultetet. Hvordan vil dere bedre tilbudet?

–  Vi vil se på flere alternativer som for eksempel utvidede åpningstider på eksisterende lesesaler, samt muligheter til å omgjøre andre ledige areal til leseplasser. Det skal være gjennomførbart å tilby skikkelige arbeidsplasser til våre studenter.

– Vi skal hele tiden fokusere på å være et attraktivt alternativ for både nye studenter og studenter som allerede går på SV-fakultetet. Det vil vi gjøre ved å tilpasse oss studentenes behov og interesser når vi utvikler studieprogrammer, forteller Askildsen.

Slik stemmer du ved dekanvalget på SV-fakultetet

Det avholdes elektronisk dekanvalg ved SV-fakultetet. Valget åpnet 18. mai kl. 09.00 og avsluttes 25. mai kl. 12.00. Du kan stemme ved å følge lenken HER.

SIKTER PÅ GJENVALG: Visedekan for utdanning Kristine Jørgensen vil ha mer tverrfaglighet ved SV-fakultetet. FOTO: UiB

Denne artikkelen ble endret av Studvest 20. mai kl. 18.00 da et intervju med Kristine Jørgensen ble lagt til i teksten.

SITTENDE DEKAN: Jan Erik Askildsen sikter på gjenvalg som dekan og vil gjøre SV-fakultetet til et attraktivt sted å være for studenter. FOTO: Team Askildsen.
Powered by Labrador CMS