Nyhet

Dette har Studentparlamentet fått til for deg som student

Eksamensfri 18. mai, studentvilla og utvidede åpningstider. Studentparlamentet har fått gjennomslag for mange saker de to siste semestrene, og nå kan du være med å velge hvem som skal fortsette arbeidet.

GJENNOMSLAG. Arbeidsutvalget jobber fulltid med studentpolitikk, og er valgt fra Studentparlamentet. Nestleder Sandra Amalie Lid Krumsvik, Morten Stene, Tori Heitmann Jørgensen og leder Andreas Trohjell. ARKIVFOTO: Silje Dahle
Publisert Sist oppdatert

Denne uken er det studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB). Ved studentvalget i fjor ble det avlagt 3 223 stemmer, hvor 192 stemte blankt. Det ga en valgoppslutning på 18,98 prosent.

Leder for Studentparlamentet ved UiB, Andreas Trohjell, legger frem parlamentets gjennomslag og forklarer hvorfor det er så viktig at studentene stemmer ved valget 30. april.

Studentdemokratiets seiere

Studentparlamentet og Arbeidsutvalget jobber i samarbeid med Universitetsstyret for å få gjennomslag for saker. I løpet av høstsemesteret 2019 fikk de gjennomslag for 17 saker, og siden da har antallet økt. Du kan se listen over nye gjennomslag nederst i saken.

– Et av de nyligste og mest relevante gjennomslagene er krisepakken for studenter med 35 prosent stipend, sier Trohjell.

Krisepakken gjaldt ikke internasjonale studenter som tar en bachelor- eller mastergrad ved universitetet. Dermed fikk Studentparlamentet også satt opp et eget fond for studentene som ikke går inn under statens ordninger.

– Gjennom dette fondet kan de med behov for økonomisk støtte søke om 10.000 kroner i stipend, sier han.

Fornøyd

Sakene som Trohjell er mest fornøyd med å få gjennom handler om konkrete ting som har noe å si for alle studenter. 

– For eksempel eksamensfri 18. mai, krisepakken for studenter, tilleggspoeng for menn i profesjonsstudiet i psykologi, og pedagogisk kompetanse som krav ved ansettelse som professor, er saker vi er stolte over å ha lykkes med.

– De to sistnevnte gir ikke like mye direkte til alle studenter. De vil heller være en av de større seierne i lengden.

Håper på høyere oppslutning

Trohjell mener at man i Norge ikke er veldig fornøyd med oppslutningen ved studentvalgene, men sier likevel at UiB er blant institusjonene med høyest oppslutning i landet.

– Oppslutningen vil alltid være en utfordring fordi det er vanskelig å nå alle studentene og samtidig være relevante.

Nå som valget skjer digitalt i år, er Trohjell usikker på hvordan det kommer til å gå, og sier at det kan slå begge veier.

– Vi håper på høyere oppslutning hvert eneste år. Spesielt i år har studentpolitikken fått et nytt fokus fordi studenter har opplevd studentdemokratiet som svært relevant og nyttig, mener han.

Han forklarer at studentene gjennom Studentparlamentet har en direkte påvirkning og en kanal rett inn til UiB og til nasjonale myndigheter. 

– Det er også viktig å poengtere at vi som organ ikke blir tatt noe mer eller mindre seriøst på bakgrunn av oppslutningen, men det er viktig at studentene ser at det har noe å si hvem som velges.

Stemmen din teller

– Man burde bruke den stemmeretten man har fordi det har stor innflytelse på resultatet. Det er 18.000 potensielle stemmegivere innad i UiB, så hver stemme vil ha mer å si enn for eksempel ved et Stortingsvalg, sier Trohjell.

– Hvis 20 prosent stemmer, så får man en sammensetning av parlamentet bare basert på valget til de 20 prosentene. Men parlamentet vil fortsatt representere alle studentene.

Trohjell tror mange studenter ved universitetet ikke stemmer grunnet latskap eller mangel på informasjon. 

– Som student på en institusjon har man ansvar for å delta i det samfunnet. Om man ønsker å delta i verv eller andre ting, er en annen sak, men det å avgi en stemme er nesten forventet.

– Man skal ta del i det demokratiet man tilhører, for universitetet er mer enn et sted man går for å lære. Det er en del av et samfunn, og det er i stor utvikling, avslutter han.

Gjennomslagene hittil i 2020:
  • Ny reisebyråavtale for ansatte ved UiB
  • Klimastrategi ved UiB (vedtas før sommeren)
  • At UiB fortsatt får forvalte egen bygningsmasse (utsatt inntil videre)
  • Kartlegging og utbedring av studentarbeidsplasser
  • Utvidet og ubemannet åpningstider på Læringssenteret på MatNat
  • Studentvilla i Christies Gate 18
  • «Gullstandard»: Et bedre system for tilrettelegging for studenter med ulike utfordringer
  • Styrket kompetansen til studenttillitsvalgte
  • Pådriver for bærekraft ved UiB
  • Retningslinjer for mobbing og trakassering 

Du kan avlegge din stemme på studvalg.no frem til torsdag 30. april klokken 12. Alle semesterregistrerte studenter ved UiB har stemmerett.

Powered by Labrador CMS