Nyhet

Dette planlegger de for neste semester

UiB, HVL og NHH varsler alle om fysisk oppmøte. Samtidig må studentene forberede seg på en del digital undervisinig.

UiB, NHH, HVL Foto: Thea E. Stephansen, Ina Romslo Rønning, Toril Sunde Apelthun.
Publisert Sist oppdatert

– Vi har startet planlegging av undervisning for neste semester, og allerede nå tenker vi at studentene bør forberede seg på å være i Bergen for å delta i fysisk undervisning, forklarer viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrun Samdal.

Foreløpig ses det på mulighetene ved flere ulike scenarioer, og endringene vil trolig merkes allerede første uken av semesteret.

– Spesielt velkomstseremoniene og opplegget rundt faddermottaket er punkter vi ser på, forklarer Samdal, og fortsetter:

– Ingen beslutninger er derimot tatt. Vi forholder oss til det som myndighetene kommuniserer til oss, og her avventer vi mer informasjon i forhåpentligvis nær framtid. Signalene som er kommet hittil ligger an til hvert fall begrensninger der det er store folkemengder.

Smittevernråd avgjør

– Som for mottaksuken er vi opptatt av tilnærminger som gjør at studenter kan møtes i mindre grupper for undervisning, også på emner der vi har mange studenter, sier hun.

Universitetet mener derfor at gruppeundervisning kan være et godt tiltak, og vil tilrettelegge for mer av denne typen undervisning. Det innebærer både mer tilgang på rom og faktisk undervisere.

IKKE AVLYST. Viserektor for utdanning ved UiB forteller at per nå er fadderuken ikke avlyst. ARKIVFOTO: Julie Helene Günther

– Foreløpig planlegger vi rundt en kombinasjon av fysisk gruppeundervisning og digital forberedelse til undervisning. Størrelsen på gruppene vil da bestemmes av smittevernrådene som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

Høyskolene tenker likt

Prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bjørg Kristin Selvik, påpeker også at det er vanskelig å si noe med full sikkerhet, men forteller at de har begynt å planlegge for ulike scenarioer neste semester.

– Vi håper selvsagt at vi kan ha studenter på campus til høsten, men vi regner med at ikke alt kan foregå slik som det normalt ville gjort.

– Vi håper det kan bli en god miks av undervisning i klasser og grupper med fornuftig størrelse, og en del digital undervisning, forklarer Selvik.

Et stykke lenger nord, ved Norges Handelshøyskole (NHH), er de også godt i gang med planleggingen av neste semester.

– Studentene burde forberede seg på fysisk oppmøte. Vi håper fortsatt at det i alle fall kan bli noe aktivitet på campus fra studiestart, og vil snart gå ut med mer informasjon om dette så snart vi vet mer selv, sier prorektor for utdanning ved NHH, Linda Nøstbakken.

Hun forteller at grunnet situasjonen som er med koronaviruset, kan de enda ikke si hvordan semesteret blir helt spesifikt.

– Derfor planlegger vi for ulike scenarioer – alt fra at vi kan gjennomføre semesteret tilnærmet normal, til at vi primært må gjennomføre både undervisning og eksamen digitalt.

FORBEREDELSER. Studentene på NHH må forberede seg på fysisk oppmøte til høsten, forteller prorektor for utdanning, Nøstbakken. ARKIVFOTO: Henriette Frøysland Thorkildsen
Preget studiestart

Samdal ved UiB forklarer videre at de ikke forventer å kunne ha store samlinger på noe vis, og derfor må planlegge rundt dette.

Nettsiden for nye studenter ved universitetet advarer om at studiestarten kan bli preget av koronatiltak.

– Derfor må vi tenke på hvordan vi kan legge til rette for at nye studenter kan bli best mulig kjent med hverandre. Noe kan vi gjøre digitalt, men de fysiske møtene er også svært viktige. Fadderuken er altså per nå ikke avlyst, poengterer viserektoren.

Håper på fysisk møte

Samdal beskriver videre en situasjon der ingen kan være sikre på hvordan ting ser ut langt fremover i tid, og fleksibilitet fra deres side blir dermed enda viktigere.

– Hvordan forholder dere dere til eventuelle endringer i planene?

– Til en hver tid skal vi klare å snu oss raskt rundt, og ha alternativer for dette, forklarer Samdal, og legger til at:

– Løpende dialog med studentene er da også viktig for oss.

Powered by Labrador CMS