Disse Bergensstudentene stiller til verv i NSO

22 – 25. april avholdes Norsk studentorganisasjons (NSO) årlige landsmøte, hvor det utpekes hvem som skal være med å representere 240.000 studenter. Møt kandidatene fra Bergen.

BERGENSKANDIDATENE. Disse Studentene ønsker et verv i NSO. FOTO: Fra venstre: 1. Privat 2. Anna Isabella Sveinsson 3. Privat 4. Johanne Marlene Hansen 5. Anna Jacobsen
Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Disse studentdemokratiene representerer til sammen rundt 240.000 studenter.

For Øyeblikket er det Bergensstudenten Andreas Trohjell som leder organisasjonen.

Organisasjonen har som oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, samt fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker. 

Denne uken arrangeres NSOs årlige landsmøte, hvor organisasjonens viktigste beslutninger tas. De to viktigste oppgavene er å vedta politikk for den neste perioden og velge hvem som skal ha hvilket ansvar.

På landsmøtet velges også studenter inn til sentralstyret, arbeidsutvalget, politiske komiteer, kontrollkomiteen og prinsipprogramskomiteen.

I år finner vi fem studenter fra Bergen blant kandidatene til arbeidsutvalget og sentralstyret. Studvest har snakket med dem for å høre hvorfor de stiller til de ulike vervene og hva de ønsker å forbedre med studiehverdagen.

Morten Stene (UiB)

Morten Stene studerer sammenlignende politikk og mediekommunikasjon ved Universitetet i Bergen (UiB). Han stiller til vervet som velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig.

LIKESTILLING. Morten Stene mener at likestillingen for studenter med funksjonsnedsettelse må bli bedre. ARKIVFOTO: Anna Isabella Sveinsson

— Det aller viktigste for meg blir å fremme hovedsakene knyttet til vervet, nemlig å øke både studiestøtten og boligtilbudet for studenter.

Stene sier han er opptatt av å jobbe for en enklere hverdag for alle studenter gjennom økt likestilling og velferd.

Spesielt en gruppe mener han har behov for mer likestilling.

— Vi kan se at likestillingen kan bli bedre for studenter med ulike funksjonsnedsettelser. De opplever kanskje at det ikke alltid er like muligheter for de å studere, påpeker Stene.

Anna Emilie Hagen (HVL)

Anna Emilie Hagen studerer barnehagelærerutdanning ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hun stiller til verv som sentralstyremedlem.

Hagen forklarer at det å være fersk i studentpolitikken kommer med en fordel hun vil ta med seg videre i NSO.

SPØRSMÅL. Anna Emilie Hagen syntes det er viktig å heller stille et spørsmål for mye enn et spørsmål for lite. ARKIVFOTO: FOTO: Anna Jakobsen

— Jeg er veldig glad i er å stille dumme spørsmål. Mange sitter ofte med de samme spørsmålene, så det å stille mange spørsmål er viktig for forståelsen og evnen til å diskutere og sette seg inn i en problemstilling.

Hagen ønsker å få vedtatt ny politikk for studenter med barn

— NSO jobber for at studenthverdagen til alle skal bli så god som overhodet mulig, og da må man tilrettelegge for at alle får den samme muligheten til utdanning. Jeg ønsker mer nasjonal politikk og rettigheter for studenter med barn, så også de blir godt ivaretatt, understreker hun.

Tori Heitmann Jørgensen (UiB)

Tori Heitmann Jørgensen har en bachelor i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, og går nå poststudier ved det Samfunnsvitenskapelig fakultet. Hun stiller til vervet som internasjonalt ansvarlig.

Jørgensen sier det siste året har lært henne hvor viktig globalt samarbeid er. Hun ønsker at studentene skal gå i bresjen for å møte fremtidige globale utfordringer.

— Vi vet det vil komme andre og større globale utfordringer enn koronaviruset som ikke nødvendigvis har en vaksine. Så da er det viktig at vi studenter sikrer oss en plass i de samarbeidene, sier hun.

SAMARBEID. Tori Heitmann Jørgensen mener globalt samarbeid er viktig for å møte de neste verdensomspennende utfordringene. FOTO: Privat

Hvis valgt ønsker Jørgensen å jobbe med å øke studentmobiliteten i Norge.

— Den viktigste delen av de globale samarbeidene er å få studenter ut på utveksling, det er her de globale samarbeidene begynner, understreker hun.

Kristoffer Eik (UiB)

Kristoffer Eik studerer anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen. Han stiller til verv som sentralstyremedlem.

Eik sier han er opptatt av studentenes læringsmiljø, og at det skal være trygt og godt på campus. Noe han har jobbet mye med i studentparlamentet.

Videre understreker han at det er viktig å ha et helhetsblikk som styremedlem da man skal vedta bred politikk for NSO og alle de tilhørende medlemslagene.

Eik påpeker hvordan pandemien har vist hvor sårbare studenter er og at det blir viktig for sentralstyret å bruke disse erfaringene.

Forbedringspotensial. Kristoffer Eik mener pandemien har vist at studenthverdagen har et forbedringspotensial. ARKIVFOTO: Johanne Marlene Hansen

— Gjennom spørreundersøkelser fra studentene har det blitt klart å tydelig at det er et forbedringspotensial for studentene. Vi har fått tydelige tilbakemeldinger om at det suger å være student akkurat nå, og det må vi ta med oss videre i forhandlinger med statsråd og en ny regjering når den tid kommer.

Maika Marie Godal Dam (UiB)

Maika Marie Godal Dam studerer sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun stiller til vervet som sentralstyremedlem.

—Det er viktig at man ikke havner i en situasjon hvor du snakker på vegne av studenter uten å være student selv, sier Dam.

Hun trekker frem det å selv være student som viktig for å kunne forstå hva studenter er opptatt av og hvilke utfordringer de møter.

Som sentralstyremedlem vil Dam først og fremst lytte til studentene fremfor å dyrke sine egne saker.

— Jeg tenker at det viktigste som medlem i sentralstyret er å være lydhør, for hva som rører seg i studentbevegelsen. Hovedoppgaven min vil være å utvikle god politikk innen det studentene er opptatt av.

Innstilt som ny NSO-leder
LYDHØR. Maika Marie Godal Dam sier at som sentralstyremedlem er det viktig å være lydhør. FOTO: Privat

19. april ble det kjent at valgkomiteens flertall ønsker at Tuva Todnem Lund, student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), skal ta over som leder av NSO.

— Tuva har klare og tydelige mål på hvordan NSO kan bruke bredden av organisasjonen for å skape politiske gjennomslag, heter det i innstillingen fra valgkomiteen.

Innstillingen til de andre vervene vil bli presentert under landsmøte.

Powered by Labrador CMS