Hvem skal du stemme på?

Valget til årets Studentparlament nærmer seg. Er du usikker på hvem du skal stemme på? Her får du oversikten over de viktigste sakene for hver liste.

ARKIVFOTO: Beate Felde
Publisert Sist oppdatert

I årets studentvalgkamp er det åtte lister som skal kjempe om de 24 tilgjengelige plassene i Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen. Hvem som vinner er det studentene ved universitetet som avgjør. 

I denne saken vil du få et innblikk i hvilke saker som er viktige for de ulike listene og hva de ønsker å jobbe for i Studentparlamentet det neste året, dersom de vinner studentenes stemme.  

Sosialdemokratisk liste

Sosialdemokratisk liste ønsker blant annet at alle studenter skal ha rett på automatisk begrunnelse når man leverer eksamen. 

– Mange vil argumentere mot at dette kan gjøre det vanskeligere å gradere en oppgave, men vi må huske på at sensor skriver notater uansett. Når en sensor skriver notater, må sensor kaste notatene i etterkant, og da blir det plutselig et tiltak å gi begrunnelse fordi sensor må begynne å lese på nytt igjen. For å gjøre det enklere både for sensor og student mener vi at det er bedre å få det automatisk, enn at man skal etterspørre, sier Jeron Joseph, listeleder i Sosialdemokratisk liste.  

Deres hjertesak nummer to handler om psykisk helse, og listen mener man bør jobbe med det faktum at flere studenter føler seg ensomme. 

– Vi ønsker å jobbe for sosiale tiltak som kan hjelpe ensomme studenter gjennom studietiden. Derfor ønsker vi mer organiserte sosiale tiltak gjennom blant annet at man i større grad kan melde seg opp til kollokviegrupper. Dette bør være oppnåelig for alle fakultetene ved universitetet, sier Joseph. 

De ønsker også å gjøre pensum rimeligere, og mener dette kan gjøres ved digitalisering av pensum, og at man ikke trenger å skaffe seg en ny versjon av samme bok. 

– Et annet tiltak vi har sett på er også å opprette et pantesystem for bøker. Det vil fungere slik det gjør gjennom et vanlig pantesystem der man betaler en flaske med en pantekostnad. Slik vil det også fungere for bøker, sier Joseph. 

Venstrealliansen

Venstrealliansen ønsker først og fremst et grønnere og klimanøytralt universitet. 

– Vi er opptatt av av strukturelle endringer ved universitetet. Vi mener universitetet må ha et offentlig klimagass-regnskap, og reiser i regi av universitetet må skje med tog. Dessuten er det også viktig for oss med grønn forskning og at vi skal være fremtidsrettet, sier listeleder Augusta Moen Opsahl. 

VENSTREALLIANSEN. Listeleder Augusta Moen Opsahl. FOTO: Privat.

Deres andre hjertesak gjelder en mer rettferdig opptaksordning ved universitetet. 

– Vi er opptatt av at de tar høyde for kjønn, kultur og sosioøkonomisk bakgrunn. Å vekte relevante karakterer kan være et virkemiddel, men vi ser for oss at det vil være behov for flere virkemidler for å ta høyde for dette. Vi bør se på andre land. I Danmark legger de for eksempel vekt på relevant arbeidserfaring som en del av opptaksordningen, sier Moen Opsahl. 

– Det tredje er at vi må ta studentenes psykiske helse på alvor. Det har vært mye fokus på psykisk helse de siste årene, men tilbudet for hjelp er ikke like godt som ved fysiske helseplager. Vi mener at ventetiden ikke bør være på mer enn to uker, sier Moen Opsahl. 

Grønn Liste

Grønn Liste vil sette krav til Sammen når det gjelder hvilken mat som blir servert i kantinen. 

– Vi vet at plantebasert mat er bra for helsen vår, det er bra for de som har matallergier, og at det tar hensyn til miljøet og dyrevelferd. Vi tenker det er naturlig at man baserer seg på en meny som er rettferdig i forhold til de punktene, og så kan plantebasert også være rimeligere om man øker tilbudet av det. Vi ønsker at det skal være minst 50 prosent vegansk. Tilbudet i dag er ikke tilstrekkelig for de som ønsker å velge vegansk eller bare være miljøvennlige, sier listeleder, Solveig Høegh-Krohn. 

Listen mener også at universitetet i større grad bør tenke på miljøvennlig utveksling. 

GRØNN LISTE. Listeleder Solveig Høegh-Krohn. FOTO: Jon Olav Hope

– Det betyr at studenter som velger å ta klimavennlige reiser bør bli belønnet fordi de gjør det lille ekstra for klimaet, gjennom et stipend som støtter reiser som for eksempel skjer med tog, sier andrekandidat Vincent Kleis. 

Når det gjelder deres siste hjertesak ønsker de at det skal være enklere for studenter å velge emner på andre fakulteter når de tar frie studiepoeng. 

– Vi må ikke glemme å ha fokus på at det skal være like selvfølgelig å vurdere og studere på et annet fakultet det året man tar frie studiepoeng, som det er å vurdere praksis eller utveksling. Det oppfordres for lite til det, og det handler også om å styrke den tverrfaglige kompetansen, sier Høegh-Krohn. 

Realistlista

Den første hjertesaken til Realistlista handler om å gjøre utvekslingsprosessen enklere. 

– Regjeringen har som mål at 50 prosent av studentene skal på utveksling. Da er det nødvendig å gjøre prosessen enklere. Vi foreslår at Sammen kan tilby et sted å oppbevare tingene til studenter som reiser på utveksling. Om ikke gratis, i alle fall for en lav sum, sier listeleder Kristoffer Eik. 

Realistlista mener også at selve prosessen kan bli enklere. De ønsker at godkjenning av utveksling skjer automatisk, uten at studenten må søke om dette når studenten kommer hjem. 

– Først må man søke til universitetet, så blir man innstilt av universitetet til å reise, da må man sende svar til utdanningsinstitusjonen på utvekslingsstedet, deretter sende godkjenning til fakultetet sitt, og når man kommer hjem må man søke om å få utvekslingsoppholdet godkjent. Det mener vi er dårlig bruk av universitetets ressurser og tiden til studentene, sier Eik. 

REALISTLISTA. Listeleder Kristoffer Eik.

Deres andre sak er at de mener skoleeksamen kun bør brukes der det er hensiktsmessig. 

 – Vi ønsker vurderingsformer som har som mål å fremme læring og ikke rangere studenter. Derfor vil vi kombinere formativ vurdering og gruppearbeid. På denne måten kan man styrke samarbeidsevner, analytiske evner og kreative evner. Dette mener vi gjør studenten mer attraktiv for arbeidsmarkedet, sier Eik. 

Den tredje hjertesaken til Realistlista er at de ønsker at campus skal være et sted studenter ønsker å oppholde seg. 

– Når kantinene på fakultetene stenger, stenger også det som er av tilbud for studentene. Derfor mener vi at dersom man ønsker kaffe eller te, bør dette kunne kjøpes utenfor åpningstidene. Dette mener vi kan løses ved en kaffemaskin som er tilgjengelig når kantinen stenger, sier Eik. 

Blå liste

Blå liste sin første hjertesak er praksis som en mulig del av utdanningsløpet.

– Studenter bør få mest mulig relevant erfaring, også fra yrkeslivet, som en del av sin utdanning. De skal ha kjennskap til arbeidslivet de går til når de er ferdige med graden sin, sier listeleder Håvard Rørtveit. 

Han mener det i dag er noen studier som har gode tilbud når det gjelder praksis, men at det i mange tilfeller er for vrient. 

– Vi synes SAMPOL-modellen er interessant. Der kan man ta 30 studiepoeng i praksis som en del av 60 frie studiepoeng. Slik blir praksisen en integrert del av utdanningen din, og du faller ikke på etterskudd dersom du ønsker arbeidserfaring. 

Listens andre hjertesak handler om økt kvalitet på karakterbegrunnelse av eksamenssensur. 

BLÅ LISTE. Listeleder Håvard Rørtveit. FOTO: Privat

– Dersom du ikke blir informert om hva som eventuelt trekker deg ned, er det lett å gjenta feilene ved neste eksamen. Vi ønsker i det hele tatt at eksamensmaskineriet skal gå kjappere enn det gjør i dag. 

Den tredje hjertesaken til Blå liste er forbedring av UiBs digitale tjenester. 

– Den digitale infrastrukturen til UiB bør definitivt forbedres. Informasjonsflyten til studentene er i dag vanskelig å få oversikt over. Jeg tror få vet hvor på UiB sine nettsider de kan lese om hvilke rettigheter de har som student dersom de for eksempel får barn. I det hele kan MittUiB være frustrerende å bruke, særlig appen. Opprydningen på mittuib.no burde også vært startet for lenge siden, mener Rørtveit. 

Generell Studentallianse

Listeleder Shifat Rahman forteller at Generell Studentallianses hjertesaker organiseres rundt tre punkter: Økonomisk frihet for studenter, helse og bibliotekene. 

– Den første hjertesaken, økonomisk frihet, innebærer studentrabatt på offentlig transport også for studenter over 30 år. 

I dag får studenter 40 prosent rabatt på billetter til buss og bybane, men kun fram til fylte 30 år. 

– Vi vil i tillegg at denne rabatten skal være større og gjelde på et større utvalg transportmidler, sier Rahman. 

– I tillegg innebærer økonomisk frihet billigere leie av studentboliger gjennom Sammen. 

Den andre hjertesaken, helse, innebærer ulike poeng. 

GENERELL STUDENTALLIANSE. Listeleder Shifat Rahman.

– Vi vil ha gode hygieneartikler på alle offentlige toalett på UiB sitt campus. Det betyr sanitetsprodukter som bind og tamponger på jentetoalettene, og håndsprit på alle toaletter, sier Rahman. 

– I tillegg ønsker vi større kapasitet hos Sammen-psykologene. Psykisk helsetjeneste er noe man ofte har bruk for raskt, men i  dag må mange vente lenge før de får tilbud om hjelp. Det vil vi endre på. 

Generell Studentallianses tredje og siste hjertesak er bedre tilgang på studiemateriale og pensum. 

– Vi vil at alle universitetets biblioteker skal være døgnåpne. I tillegg ønsker vi flere kopier av studiemateriale og bøker, noen som er til hjemlån, og noen som kun er til lån inne på biblioteket. Slik kan flere få tilgang til pensumet de trenger uten at det øker driftskostnadene noe særlig, forteller Rahman. 

Gul liste

Leder for Gul liste, Thea Myhr, forteller Studvest at de stiller til valg for en mer inkluderende fadderuke, et mer målbevisst UiB og et universelt utformet studie.

– Vi ønsker en bedre fadderuke for alle. Dette dreier seg om et større fokus på mindre alkohol i fadderuken. Omtrent halvparten av studentene ved UiB synes det er for mye alkohol i fadderuken, dette er noe vi tar på alvor. Derfor ønsker vi flere alkoholfrie arrangement, samtidig som vi viderefører det gode arbeide om at studenter ikke blir utestengt eller utsatt for vold, mobbing og trakassering. Dette betyr ikke at vi er festbremser, bare at vi tar tallene på alvor, forteller listelederen.

Det er også viktig for Gul liste at UiB jobber for å nå bærekraftsmålene til FN, og ikke kun et par av dem, men alle.

– Videre ønsker vi at UiB tar ansvar for at vi skal nå bærekraftsmålene til FN. Ledelsen og studentene må ta på alvor at UiB har blitt et bærekraftsuniversitet. UiB burde bruke forskningsressurser til å bidra i kampen om å nå alle målene, blant annet de som omfavner menneskehandel, sier Myhr.

Til slutt ønsker Gul liste at UiB skal få en handlingsplan for hvordan de skal tilrettelegge studiehverdagen til hver enkelt student, uansett hvilke utfordringer studenter møter på.

– Vi ønsker et universelt utformet studie. Gul liste setter studentene i sentrum, derfor er det viktig at universitetet tilbyr gode løsninger for å utføre hver enkelt student sin studiehverdag, uansett hvilke problemer den enkelte måtte ha – slik at alle kan oppleve en komplett studiehverdag. Vi ønsker også at UiB skal ha en handlingsplan for nettopp dette, da det ikke finnes enda.

Liberal Liste

Leder for Liberal liste, Timo Kanehl, meddeler at de går til valg for videoopptak av forelesninger, døgnåpent på lesesaler og bibliotek, og terapidyr gjennom hele semesteret.

GUL LISTE. Listeleder Thea Myhr. FOTO: Privat

– Våre hjertesaker går ut på at vi ønsker at universitetet skal på best mulig måte tilpasse seg den enkelte student. På grunn av dette ønsker vi videoopptak eller podkastopptak av forelesninger slik at man som student kan se på de i etterkant. Videre ønsker vi døgnåpne lesesaler og bibliotek. Til slutt ønsker vi et tilbud om terapidyr gjennom hele semesteret.

Listelederen mener at en stemme på Liberal liste er en stemme til et bedre studenttilbud.

– Vi er der for at du som student skal kunne få det tilbudet som passer best for deg, til den tiden det passer best. Samtidig ønsker vi at universitetet skal fokusere på de store satsingene, slik som at UiB skal bli klimanøytralt før 2030.

Studentvalget vil foregå digitalt på studvalg.no mellom 22.-30. april. Alle studenter ved Universitetet i Bergen har stemmerett.

LIBERAL LISTE. Listeleder Timo Kanehl.
Powered by Labrador CMS