HVL snur etter kritikk fra studenter

Nå vil Høgskulen på Vestlandet likevel hjelpe barnehagelærerstudentene med å skaffe barn til tur-oppgave.

LYTTER. Høgskulen på Vestlandet endrer arbeidskrav etter studentenes misnøye. Programansvarlig Margareth Eilifsen forteller det er viktig at studentene får mulighet til medvirke og påvirke eget studium.
Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • Barnehagelærerstudentene ved HVL fikk en oppgave under vårsemesteret som krevde at de skaffet fem barn på egen hånd som en del av alternativ til en studietur.
  • Studentene opplevde det som problematisk å løse oppgaven, blant annet fordi det var vanskelig å skaffe fem barn.
  • På denne tiden var barnehager skeptiske til å låne bort barn til enkeltstudenter.
  • Nå vil HVL hjelpe studentene slik at de kan få gjort oppgaven.

Studvest har tidligere skrevet om barnehagelærerstudentene ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), som i vår fikk en oppgave hvor de skulle arrangere uteaktiviteter for en gruppe barn. Studentene måtte selv skaffe barna, noe som ble møtt med kritikk fra flere studenter.

– Ikke alle studenter har tilgang på barn. Noen har venner og familie med barn, men det gjelder ikke alle. I tillegg dreier det seg mye om tillit. Ikke alle foreldre vil sende barna sine av gårde med en student, sa Kristine Sævig Franzen, barnehagelærerstudent ved HVL.

Høgskolen svarte at oppgaven ikke var så vanskelig å gjennomføre som studentene ville ha det til, og etterlyste mer initiativ fra studentene.

Nå gjør skolen en helomvending og sier at de likevel vil hjelpe studentene med å skaffe barn som kan være med på oppgaven.

– Vi har nå en avtale med flere praksisbarnehager som vil stille seg tilgjengelig for at studentene får utført oppgaven, sier programansvarlig for barnehagelærerutdannelsen ved HVL, Margareth Eilifsen. 

Ønsker saker i fagutvalget

Hun forteller at endringen kommer etter at flere barnehagestudenter uttrykte misnøye med oppgaven i Studvest.

– Tilbakemeldingene vi fikk var at det var vanskelig å få tak i barn for å utføre oppgaven. Vi ønsker et tettere samarbeid og at studentene skal ta ansvar for egen læring, og det var nok dette det ble siktet til i den tidligere saken. Samtidig vil vi imøtegå studentene ettersom oppgaven ble oppfattet som problematisk, og har nå lagt til rette for dette, sier Eilifsen.

At studentene måtte gå ut i media for å bli hørt syns hun er dumt. Samtidig forteller hun at saken aldri ble tatt opp i fagutvalget, som er deres hovedkanal for slike saker. I tillegg nevner hun at studenter kan gå til studentombudet.

– Vi pleier og ønsker at slike saker skal tas opp i fagutvalget. Det er flott at saken kommer fram, men litt trist at det ikke kommer opp i fagutvalget.

Studentene fornøyde

Student Franzen forteller at hun er gledelig overrasket over at HVL nå tar tak i problemet.  

– Jeg synes det er kjempebra at de begynner å gjøre noe med dette. Det er veldig oppløftende at det hjelper å gå ut med slike saker. Da vet vi som studenter at det blir gjort noe. Dette var ikke det inntrykket jeg fikk tidligere, sier hun. 

Lokallagsleder for Pedagogstudentene ved HVL, Eirin Lundegaard, sier seg enig. Hun forteller at studentene hadde lite tro på at det ville bli gjort noe endring.  

– Vi er derfor veldig fornøyde med at ledelsen hører på det studentene har å si, sier hun.

Vil jobbe for bedre informasjon

Oppgaven studentene fikk var et alternativ til å bli med på en studietur til Mjølfjell. Studieturen kostet i overkant av tusen kroner å bli med på. På grunn av det såkalte gratisprinsippet, som sier at utdanning i Norge skal være gratis, er høyskolen nødt til å ha et alternativt arbeidskrav til de studentene som ikke ønsker eller ikke har råd til å bli med på studieturen.

Studentene opplevde forrige semester at det ikke ble klart informert om arbeidskravene den alternative oppgaven ville innebære. I gjennomføringen hadde studentene vanskelig for å selv skaffe barn, og opplevde et uforutsett økonomisk krav i det de måtte skaffe eget utstyr.

– Kompensasjonsoppgaven ble lagt fram som et kostnadsfritt alternativ. Når du må skaffe barn og utstyr var den derimot ikke det. Dette kunne det blitt bedre informert om, sier student Franzen.

Eilifsen forteller de var uheldige under vårsemesteret, og sier seg enig i at det skulle vært bedre informert om oppgaven.

 På denne tiden hadde vi flere vikarer som sto for informasjonsformidling til studentene. Nå har vi informert emneplanansvarlige og faglærerne tydeligere om kompensasjonsoppgaven og håper at informasjonen kommer bedre ut til studentene, sier hun. 

Mulighet for avskaffelse

Høyskolen har fått flere tilbakemeldinger på studieturene og kompensasjonsoppgaven de siste to årene. Om studentene igjen viser ønske om endring, vil det vurderes å kutte studieturen slik at oppgaven står som eneste alternativ.

– Vi ser på opplegget som viktig for studentenes læringsprosess og ønsker ikke å ta dette bort. Om vi opplever at studentene fortsatt er misfornøyde med undervisningen, må vi derimot vurdere å kutte ekskursjoner med overnatting. Jeg ønsker da at dette blir synlig i fagutvalgsmøtene, sier Eilifsen. 

Lokallagsleder Lundeaard mener turen er en fin mulighet og ønsker ikke at den forsvinner. De vil derimot jobbe for at studieturen og oppgaven skal stå på lik linje, slik at studentene kan velge det som passer dem best.

– Noen av studentene har egne barn de må ta vare på, og har ikke mulighet til å reise over flere netter. Derfor kreves det at den alternative oppgaven er gjennomførbar slik at den er et reelt alternativ, sier hun.

Powered by Labrador CMS