Nyhet

Jusstudenter kritiske til flere juristutdanninger

Nå skal det avgjøres om flere universiteter og høyskoler i Norge skal kunne tilby master i rettsvitenskap. Studenter og dekan ved Juridisk Fakultet på Universitet i Bergen (UiB) er skeptiske, og mener det vil svekke utdanningens kvalitet.

Studentene ved Det juridiske fakultet ved UiB er svært kritiske til at flere juristutdanninger kan etableres.
Publisert Sist oppdatert

I dag kan profesjonsutdanningene jus, psykologi og teologi kun tas ved universiteter i noen utvalgte byer. For eksempel kan du bare utdanne deg til jurist i Oslo, Bergen og Tromsø.

Fredag 19. mars la regjeringen frem et forslag om å endre gradsforskriften, som vil si å fjerne monopolet på disse utdanningene. Det skal senere evalueres om det også skal gjelde medisinstudier.

Generalistkompetanse over spesialistkompetanse

Daniel Fenstad er studentrepresentant i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet ved UiB, og er en av mange studenter som er imot det nye endringsforslaget.

Fenstad uttaler at en endring vil føre til svekkelse av fagmiljøer og sluttkompetansen man står igjen med etter endt utdanning.

Han understreker at han ikke er imot konkurranse, men at en større åpning for utdanninger kan resultere i at forskningen tynnes ut.

SVAKERE FAGMILJØER: Jusstudenten mener at flere juristutdanninger kan føre til at forskning tynnes ut.

– I Norge er det ikke så store fagmiljøer for rettsvitenskapelig forskning, og hvis det skal etableres enda flere vil det bli vanskeligere å få god og bred kompetanse, mener Fenstad.

Fenstad sier at det heller bør tas en diskusjon om hvilken kompetanse jurister skal ha, og om vi skal ha generalist- eller spesialistutdanninger.

– Det må også diskuteres hvilke krav som skal stilles til ulike yrker, slik som dommere og politijurister, forteller han.

– Det handler ikke om bekymringer for jobbutsikter, men at man må tilpasse tilbud etter behov. Bekymringen for universitetenes faglige kvalitet og tilliten til juristene som blir utdannet er stor, sier han.

TILLIT: Fenstand er mer bekymret for faglig kvalitet og tillit enn jobbmarkedet.
Ingen juristutdanning på BI i Bergen

Khrono skriver at Universitet i Stavanger (UiS), Nord Universitet og Universitetet i Agder (UiA) planlegger juristutdanninger. BI er en av skolene som har uttalt at de ønsker å tilby master i spesialisert rettsvitenskap.

Leder for Institutt for rettsvitenskap og styring ved BI, Morten Kinander, sier at BI eventuelt vil tilby dette i Oslo, og ikke i Bergen. Han trekker frem foreleseres kapasitet som en av grunnene.

– Det vil ikke være aktuelt, i hvert fall ikke på mellomlang-sikt, som betyr det vi har oversikt over nå, sier Kinander.

Nok jurister i Norge

Jennifer Brunkow er jusstudent på UiB, og stiller seg også kritisk til forslaget. Hun har blant annet startet en underskriftskampanje som i skrivende stund har nådd over 1700 underskrifter.

– Jeg ville rett og slett gi studentene en stemme slik at vi også kan bli hørt i debatten, og at de negative sidene kan bli bedre belyst, sier hun.

Brunkow peker på at tall fra SSB og uttalelser fra fagmiljøer, som NIFU og Juristforbundet, viser at det i dag utdannes nok jurister. Dessuten er det et relativt lite fagmiljø som ikke har kapasitet til å dekke alle campusene, om flere skal åpne, uttaler jusstudenten.

– Jeg mener at man ikke skal drive med spesialisering under utdanningen. Det handler om at jurister skal ha den samme, solide grunnkompetansen. Arbeidslivet er mye bedre egnet til å drive med spesialisering.

Hun trekker også frem at fremtidige klienter må forvente at enhver jurist de snakker med har den samme kompetansen. Klientene har ikke kompetanse til å avgjøre hvilken utdanning juristen de prater med har.

Les også: UiB-styrets dom over Olsen

Svekker kvaliteten
STUDENTENGASJEMENT. Jennifer Brunkow sin underskriftskampanje er ment for å være en stemme blant studentene som er kritiske til endringsforslaget. Foto: Privat.

I likhet med fakultetene i Oslo og Tromsø, er Det juridiske fakultet ved UiB også uenige i det nye forslaget. Dekan Karl Harald Søvig sier de er bekymret for både fagmiljøet og finansieringen av selve utdanningen.

Søvig understreker at juristutdanningen allerede er dårlig finansiert, og at de har jobbet lenge for en endring. Nå fryktes det at opprettelsen av flere læresteder vil gjøre det vanskeligere å gå gjennomslag for dette.

Han legger til at de ser motargumentene som økt konkurranse, og trekker frem at Oslo i sin tid også var skeptiske til et juridisk fakultet i Bergen.

Likevel er han skeptisk til at flere institusjoner som tilbyr rettsvitenskap kan føre til at fagmiljøene blir mindre.

– Vi er mest bekymret for at dette vil gå ut over kvaliteten i utdanningen. Det vil dannes mange små miljøer fremfor færre og større.

Powered by Labrador CMS