Mål om ingen forsinkelser i utdanning med praksis

Kunnskapsdepartementet endrer reglene for praksis i høyere utdanning for å hindre forsinkelser i studieløpet grunnet koronarestriksjoner.

FULLFØRE. Koronautbruddet kan forsinke mange studenter i studieløpet sitt, spesielt de som er avhengige av å få gjennomført praksis. ARKIVFOTO: KATARINA PARTEKA AARSNES
Publisert Sist oppdatert

– Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår. For mange studenter har det skapt usikkerhet om de får gjennomført praksisen sin, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Han ønsker å endre reglene midlertidig, slik at færrest mulig studenter blir forsinket i utdanningen sin.

Praksissteder som barnehager og skoler har nå stengt på grunn av smittefare. Praksisstudentene får dermed ikke den opprinnelige oppfølgingen eller ordningen som planlagt, grunnet mangel på kapasitet og strenge restriksjoner.

Fraværsgrensen heves

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har nå vedtatt tiltak for å sikre at studentene får vitnemål og ikke blir forsinket i studieløpet sitt. De skriver på sine nettsider at de ser på det som faglig forsvarlig å akseptere fravær hvis studentene klarer å oppnå det totale læringsutbyttet fra praksisen på andre måter.

For praksisstudentene på fakultetet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) skal 15 prosent av praksisdagene bli godkjent som koronarelatert fravær, hvis man er i ordinært studieløp. Dersom man skulle havne over denne grensen får man arbeidskrav som skal kompensere og dokumentere læringsutbyttet.

Universitetet i Bergen (UiB) vil også vurdere utvidelser eller utsettelser av praksis for lektorstudentene som er syke og må i karantene. Om frafallet overstiger fraværsgrensen i praksisperioden vil de vurdere dette med den enkelte i samarbeid med skolene.

De skriver også på sine nettsider at ingen vil stryke i praksis som følge av koronaepidemien og tiltakene som blir satt inn.

Tett oppfølging

Studenter på lektorutdanningen ved UiB vil foreløpig få godkjent praksis så lenge de deltar i undervisningen i samarbeid med veileder. Så langt det lar seg gjøre oppfordres lektorstudentene til å følge de digitale løsningene for undervisning i ungdoms- og videregående skole.

Det er også publisert eksempler på hvordan vellykkede praksisbesøk allerede har blitt gjennomført digitalt. Der har studentene en oppfølgings- eller refleksjonssamtale med UiB-ansatte og praksisveiledere om planene deres for en undervisningsøkt.

I noen tilfeller må universitetet likevel se på muligheten for å lage tilpassede opplegg. Om studenter ikke lenger har praksistilbud eller ikke lenger får veiledning, skal de gi beskjed til praksiskontoret.

UiB skriver også på nettsiden at det blir gjort tydelig at studenter som står i fare for å ikke bestå praksisen, skal gjennomføre ordinær praksis når det blir mulig, men det skal ikke forhindre dem i å fortsette i studieløpet sitt.

FRIERE TØYLER. Regjeringens forskrift gjør at UiB kan finne nye løsninger til praksisordningen i en krevende tid med begrensninger i utplasseringen. ARKIVFOTO: Julie Helene Günther
Sykepleier- og lærerutdanningene i sentrum

Den midlertidige endringen gjelder for utdanninger som er regulert gjennom rammeplaner eller nasjonale retningslinjer, som for eksempel sykepleierutdanningene og lærerutdanningene.

Barnehager, skoler, sykehus og sykehjem trenger tilgang på folk med fullført utdanning. Derfor vil tiltakene forsøke å hindre en situasjon der studenter som trenger praksis ikke får fullført og kommet seg ut i jobb.

Utdanningsinstitusjonene har derfor fått beskjed om at de særlig må jobbe for at studenter ved helsefaglige utdanninger ikke tas ut av praksis uten grunn, spesielt de på siste året av utdanningen.

Tar forbehold om videre endringer

De midlertidige endringene vil gjelde for utdanning som gjennomføres fram til 1. september 2020, men Kunnskapsdepartementet vil vurdere behovet for å forlenge endringenes virkning i tråd med utviklingen av virusutbruddet. 

Gjennom tett oppfølging av utviklingen fremover, vil det etter hvert vurderes hvor vidt det er behov for videre justeringer eller presiseringer i regelverket.

Utdanningsinstitusjonene gir også beskjed til studentene om å følge nøye med på sine læringsplattformer for videre endringer og informasjon om hver enkelt praksisordning.

Powered by Labrador CMS