– Psykisk helse skapes ikke i helsetjenesten, men der livene leves

Dette sier sjefpsykolog i Sammen, Øystein Sandven. Men hvordan påvirkes den psykiske helsen av situasjonen studentene er i nå? Og hvorfor er psykisk helse så viktig?

GRUNNLEGGENDE. Sandven mener den sosiale delen av studielivet er svært viktig og poengterer at den trenger jevnlig vedlikehold. ARKIVFOTO: Adrian Grindbakken
Publisert Sist oppdatert

Her kan du søke hjelp:

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år den 10. oktober, i år for 28. gang. Blant andre Studenttinget ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Sammen markerte dagen digitalt ved å arrangere foredrag og paneldebatt.

Øystein Sandven er sjefpsykolog hos Sammen. Han mener at det er i studentenes hverdag de viktigste grepene gjøres for å ivareta den psykiske helsen, og at det kanskje er spesielt viktig å snakke om i år.

– Situasjonen har begrenset vår mulighet for sosial omgang, noe de aller fleste trenger å være en del av for å fungere godt. Blir vi avskåret fra dette i stor grad kan det være negativt for den psykiske helsen, sier Sandven.

Korona og psykisk helse

Anna Emilie Hagen sitter i arbeidsutvalget til Studenttinget ved HVL som fag- og forskningspolitisk ansvarlig. Hun deltok ikke på den digitale markeringen, men stod bak planleggingen av den. 

Hun forteller at hun i samtaler med studenter har blitt opplyst om en ny side ved korona-situasjonen og psykisk helse.

– Du har de som er ensomme og kjenner på det, men du har også de som merker at pandemien har gjort det til noe bedre. Før var det kanskje mye press på at du skulle være sosial og være med på alt mulig, og hvis du ikke var det så ble du kanskje sett ned på, forteller Hagen.

VINKLING. Studentene Hagen har vært i kontakt med kommer med helt ulike svar på hvordan korona har påvirket deres psykiske helse.

– Det sosiale er grunnleggende kjempeviktig, men det kan også være slitsomt, sier psykolog Sandven seg enig i, og synes den siden av saken er et interessant aspekt.

Tilhørighet og nettverk

Temaet for markeringen i år er «Spør mer». På nettsidene til verdensdagen for psykisk helse innledes det med: «Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse».

Hagen synes det er viktig å ha fokus på, spesielt nå. Og å passe ekstra på de som har kommet til Bergen for første gang, og de som ikke har funnet seg et miljø som student. 

Hun kommer med et forslag på hvordan man kan forsøke å inkludere de som enda ikke har et miljø.

– Det er jo det å først og fremst rekke ut en hånd, kanskje til den personen du ikke omgås mest, men som du ser at er litt ensom og ikke har hatt muligheten til å danne seg et nettverk og et sosialt liv, sier hun.

TILHØRIGHET. Hagen håper at årets tema kan hjelpe å belyse betydningen av å ha et godt miljø og nettverk som student, spesielt om man er ny.
Et kontinuerlig vedlikehold

– Psykisk helse er noe alle har hele tiden, og som man har et forhold til hele tiden. Det er ikke noe mer spesielt enn vår fysiske helse, og det har en tett sammenheng med livskvalitet, fortalte Sandven under panelsamtalen på fredag.

Hvorfor er psykisk helse så viktig?

– Fordi det angår oss alle og fordi konsekvensene av dårlig psykisk helse er så store både for den enkelte som opplever det og for samfunnet som helhet, sier han til Studvest. 

Sandven trekker frem problemer som unge uføre, sykemeldinger og frafall under foredraget. Det er spesielt angstlidelser og depresjon han mener belaster landet mest, og han sier at ingen andre sykdomsgrupper er dyrere.

– Psykisk helse skapes ikke i helsetjenestene, men der livene leves. Studentene kan oppsøke Sammen Råd og Helse for å reparere den psykiske helsen, men de fem-seks timene hos oss er ikke grunnlaget for å kunne skape god psykisk helse, mener sjefpsykologen. 

Han trekker frem lærestedene, menneskene i studentlivet og idrettslivet som arenaer som vil bidra til å skape god psykisk helse. 

– Psykisk helse er et kontinuerlig vedlikehold, akkurat som fysisk helse, ikke bare vedlikehold i ny og ne, poengterer han.

Sjefpsykologens råd og tips

Hva vil du oppfordre eller utfordre studentene til å gjøre eller tenke på fremover?

– Først og fremst å holde ut. Det vil ta tid før alt er tilbake til det normale, men vi kommer jo dit etterhvert, sier Sandven.

– Når en del av de vante aktivitetene og strukturene i hverdagen er endret, er det viktig at man jobber mer med å legge den strukturen selv. Ha gode dagsplaner eller ukeplaner med variasjon i innhold, foreslår han.

Dette er hans beste tips for å bevare og ha en god psykisk helse:

  • Bruk tid på å etablere og pleie et sosialt nettverk.
  • Vis interesse for dine omgivelser. Gir du så får du.
  • Sett deg rimelig mål. Ikke legg listen så høyt at det blir et umulig prosjekt. Ta ting stegvis.
  • Unngå å bruke for mye tid og energi på ting du ikke kan gjøre noe med.
  • Dyrk aktiviteter eller hobbyer som gir mestringsfølelse.

Opptaket av arrangementet vil gjøres tilgjengelig her mandag 12. oktober.

Powered by Labrador CMS