Så mange ble tatt i fuskforsøk på eksamen forrige semester

Spesielt et fakultet skiller seg ut.

JUKS. Vi har samlet oversikten over hvor mange studenter, fordelt på institusjonene i Bergen, som ble tatt i juksforsøk på eksamen høsten 2019. FOTO: Julie Helene Günther, Silje Helene Dahle, Silje Fridén
Publisert Sist oppdatert

Det blir hvert semester ført statistikk over antall studenter som blir tatt i å jukse på eksamen. Disse tallene blir notert ned fordelt på institusjoner og fakultet. Er du nysgjerrig på hvor mange studenter som måtte forlate eksamenslokalene forrige semester? Her finner du statistikken.

Universitet i Bergen (UiB)

På UiB skiller Det juridiske fakultet (JUS) seg ut ved å ha 15 registrerte tilfeller av juks på eksamen i fjor høst. Til sammenligning er Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) nummer to på listen ved UiB, med fem registrerte juksforsøk. Totalt var det 31 registrerte juksforsøk på UiB til eksamener avlagt høsten 2019, hvorav to av sakene ble henlagt.

STATISTIKK. Studvest har fått innsyn i en tabell med oversikt over fuskforsøk fordelt på fakultetene ved UiB. SKJERMDUMP: Studvest
Fusk på jussen

Karl Harald Søvig er dekan ved Det juridiske fakultet og er ikke bekymret for at jussen står med omtrent halvparten av UiB sine 31 registrerte juksforsøk. 

– Det er ikke til å stikke under en stol at Det juridiske fakultet skiller seg ut, men det er fortsatt små tall det er snakk om, som det ikke kan trekkes konklusjoner fra. Jeg tror det er visse særpreg som gjør at vi scorer høyere på juksestatistikken enn andre fakultet. For det første er vi et relativt stort fakultet med 2500 studenter. For det andre er vi veldig systematiske når det kommer til gjennomgang av eksamensbesvarelser, sier Søvig.

Han utdyper at de har bokkontroll på eksamen, ettersom studentene kan ha med seg lovsamlingen. Bokkontroll vil bli fjernet ettersom eksamen digitaliseres. Søvig forteller at de på Det juridiske fakultet også er nøye på å sjekke tekstsammenfall, og fremhever at de her kanskje er mer systematiske enn andre fakultet. 

Ikke bekymret

Til tross for de, relativt sett, høye juksetallene på Det juridiske fakultet er dekan Søvig ikke bekymret. 

DEKAN. Karl Harald Søvig er dekan ved Det juridiske fakultet. Juksetallene bekymrer ham ikke. FOTO: André Kvalvågnes

– Juksetallene bekymrer meg ikke, som nevnt er det mange studenter på fakultetet og dette tatt i betraktning er det veldig få juksesaker vi har på fakultetet.

Hvordan er tallene i forhold til tidligere år?

Erfaringsmessig har Det juridiske fakultet alltid kommet høyt ut på juksestatisikken, dette er vanlig. At vi scorer høyest i år også er derfor ingen anomali.

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Antall studenter som ble tatt i juks på eksamen ved HVL er omtrent utelukket fordelt på to fakultet, Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) og Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI). Med 11 saker, hvorav én ble henlagt, toppet FLKI juksestatistikken ved HVL høsten 2019. Totalt ble det registrert 19 tilfeller av juks ved HVL.

Norges Handelshøyskole (NHH)

På NHH ble fem studenter tatt i å jukse under eksamen i fjor høst. Det har ikke lyktes Studvest å få mer utdypende statistikk, eller å få informasjon om noen av sakene ble henlagt.

Handelshøyskolen BI

Ved BI er sakene som gjelder mistanke om juks på eksamen høsten 2019 fortsatt ikke ferdigbehandlet. De har dermed ikke statistikk med oversikt over juksforsøk klart ennå.

INNSYN. Studvest har fått innsyn i denne tabellen med oversikt over juksforsøk fordelt på fakultetene ved HVL. SKJERMDUMP: Studvest
Powered by Labrador CMS