Nyhet

Så mange fuskesaker var det i fjor

Flere peker på hjemmeeksamen som en mulig forklaring på at juksetallene blir høyere.

FUSK. Det har vært en økning i juksesaker ved Norges Handelshøyskole (NHH), Universitetet i Bergen (UiB) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) siden 2020. Arkivfoto: Johanne Marlene Hansen, Jeffrey Meijer og Henriette Frøysland Thorkildsen
Publisert Sist oppdatert

Tall hentet fra ulike utdanningsinstitusjoner i Bergen viser at det har vært en økning i fuskesaker som ble meldt inn i 2021 sammenliknet med tidligere år.

Når en skole mistenker at studenter har jukset, sendes saken videre til skolens klagenemnd. Disse tallene føres det hvert år en statistikk over.

Omtrent dobbelt så mange saker

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er utdanningsinstitusjonen i Bergen med flest antall saker meldt inn til klagenemnda. I 2020 lå tallet på 43 saker, mens det i 2021 omtrent har doblet seg til 84. Tallet var 19 i 2019.

Ti av sakene i 2021 ble henlagt.

Statistikken fra HVL gjelder alle campusene på Vestlandet, og HVL fører ikke statistikk for Bergen spesifikt.

– Den raske endringen under pandemien har ført til at vi raskt har måttet legge om vurderingsformene. Dette kan ha mye skyld i økningen av fuskesaker, sier Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning ved HVL.

Hun mener dette er et nasjonalt problem.

– Å bli tatt for fusk får store konsekvenser for studentene. Vi jobber nå med en tiltakspakke som skal iverksettes fra høsten av. Dette er for å forebygge at eventuell juks skjer, sier hun.

Prorektoren tror også at antallet fuskesaker kan skyldes at de nå i mye større grad enn før har brukt plagiatkontroll. 

– Ikke fordi vi har mer etiske studenter

Ved NHH opplyser prorektor for utdanning, Stig Tenhold, at det i 2021 ble fremmet ni saker for klagenemnda ved høyskolen.

Til sammelikning ble det sendt inn åtte saker i 2020.

Seks av disse sakene gjaldt samarbeid, mens tre av sakene gjaldt plagiat. Nemnda konkluderte i alle sakene med at studenten hadde fusket.

– Det er nok ikke fordi vi har mer etiske studenter enn andre, men jeg tror mange undervisere har vært flinke til å lage eksamner hvor det er lite hensiktsmessig å jukse, sier Tenold.

Han legger til at de har hatt digitale eksamener med plagiatkontroll i mange år allerede.

Plagiatsjekk i større grad

Ved Universitet i Bergen (UiB) ble det i 2021 registrert 65 fuskesaker. 19 av disse ble henlagt.

Fakultetet med flest saker er ved Det psykologiske fakultet med totalt 21 saker.

I årsrapporten fra 2020 ble det fremmet 41 saker, mens tallet i 2019 var 31. I løpet av de tre siste årene har vært en økning av fuseksaker på omtrent 65 prosent, står det i årets rapport.

Ved Det juridiske fakultet har derimot antall elever tatt for juks gått ned fra 15 saker i 2019, til tre saker i 2020 og til kun én sak i 2021.

Prorektor ved UiB, Pinar Heggernes, påpeker at det har vært flere fuskesaker under pandemien. 

– Flere eksamener blir gjennomført hjemme og vi kjører derfor plagiatsjekk i mye større grad enn før. Derfor oppstår mistanke om fusk i mye større grad nå, sier hun.

I årsrapporten heter det også at økningen kan skyldes at studenter som har jukset eller vært mistenkt for fusk har hatt eksamen som tradisjonelt avholdes som skoleeksamen, men som i forbindelse med pandemien har blitt lagt om til hjemmeeksamen. 

Studvest har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Handelshøyskolen BI for en oversikt over klagesaker, men ikke lykkes med dette.

Powered by Labrador CMS