Så mye brukte rektoratene på alkohol

En gjennomgang av UiB, NHH og HVL sine utgifter avdekker fine middager og alkohol for hundretusenvis av offentlige kroner.

ALKOHOLUTGIFTER. Blant regningene for rektoratene ved UiB, NHH og HVL, finner Studvest både utgifter til alkohol og middager på restauranter som Lysverket.
Publisert Sist oppdatert
  • 71.363 kroner kom regningen på under NHHs æresdoktormiddag på Lysverket. 18.477 kroner ble brukt på alkohol – i gjennomsnitt 385 kroner per person.
  • 100 glass vin, 68 Braastad konjakk og 51 Baileys på totalt 61.374 kroner ble brukt under UiBs æresdoktormiddag. Totalsummen med mat var 260.850 kroner.
  • Ett glass Baileys, 2 Jeio Prosecco og 12 vinpakker ble kjøpt til 5768 kroner ved en UiB-middag på Grand Hotel Terminus.
  • 374 glass prosecco ble kjøpt på Cafe Opera til et møte for UiB-ansatte. Totalsum: 37.716 kroner.

Dette er bare noen av funnene Studvest har gjort etter en gjennomgang av rektoratets utgifter ved Universitetet i Bergen (UiB), Norges Handelshøyskole (NHH) og Høyskolen på Vestlandet (HVL).

Manglende detaljer

Studvest ba om innsyn i alle fakturaer knyttet til mat og drikke ved rektoratenes møter og arrangementet for 2017 og fikk tilbake rundt 600 sider med utgifter til alt fra kaffe og Twist-poser til vin og restaurantmiddager. For UiB og NHH gjelder dette penger rektoratet har brukt, mens HVLs regnskap inkluderer hele den strategiske ledelsen.

Flere av regningene mangler beskrivelser om hva pengene er brukt på, noe som gjør det vanskelig å regne ut en totalsum på hvor mye som er brukt på alkohol. For eksempel har HVL totalt brukt 126.000 kroner på restauranter og lignende, og brukte eksempelvis 10.500 kroner på Lothes Bar, uten at det da fremgår hva som ble kjøpt der.

Fra informasjonen i fakturaene finner Studvest at det til sammen er brukt 7700 kroner på alkohol ved HVL i 2017, ved NHH ble det brukt 38.000 kroner, mens UiB har de høyeste alkoholutgiftene med sine 187.562 kroner.

Totalsummene kan være høyere på grunn av manglende detaljer i flere av fakturaene.

– Det er aldri nødvendig

– Ser vi på UiB under ett, ikke bare rektoratet, er vel alkoholutgiftene på over 300 000 kroner. Med et totalbudsjett på fire milliarder, synes jeg ikke det er en skremmende høy sum, sier UiBs rektor, Dag Rune Olsen om alkoholutgiftene.

UiBs ruspolitikk sier i dag at ansatte representerer UiB i arbeidstiden, og skal opptre deretter når det kommer til alkohol.

– Vi koster på oss vin til maten ved spesielle arrangementer, som mottakelser, konferanser, møter, utnevnelse av nye doktorer og lignende, sier Olsen.

 Som ved eksempelet nevnt innledningsvis på Café Opera, hvor 374 glass prosecco havnet på regningen.

– Dette er ett glass vin til hver ansatt i etterkant av en teaterforestilling, forklarer han.

Mener du at visse anledninger krever alkohol?

– Det er aldri nødvendig, men det kan være en hyggelig og naturlig del av en middag, særlig med internasjonale gjester.

ALKOHOLSERVERING. UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller at det aldri serveres alkohol på dagtid. FOTO: NORA ELVESTAD.

Statens Personalhåndbok sier at offentlige institusjoner kan bruke maksimum 1287 kr per. person ved møter og representasjon. Av denne summen finnes det ingen grense for hvor mye alkohol som kan inngå. En «moderat mengde» er den eneste begrensningen UiB setter i sine egne retningslinjer, men hva det betyr er ikke spesifisert.

Det er ikke en øvre grense. Vi bruker skjønn, så får vi se om det fungerer, sier rektoren.

NHH hadde halve alkoholforbruket på én kveld

En stor del av summen hos NHH kan tilskrives én enkel middag på restauranten Lysverket. Her ble det i gjennomsnitt påspandert alkohol for en sum på 385 kroner per person, i tillegg til en middagspakke på 556 kroner per hode. Totalt kostet denne middagen over 71.000 kroner. 18.000 kroner gikk til alkohol.

Rektor Øystein Thøgersen forklarer at dette var en særskilt anledning, med jubileum og utnevnelse av utenlandske æresdoktorer.

– Lysverket er en fin restaurant, med en meny som strekker seg rundt en tusenlapp per person med mat og drikke. Ved en sånn anledning, som bare skjer rundt hvert 20. år, er det greit. Hadde det skjedd hver dag hadde det vært noe annet, sier Thøgersen.

Heller ikke NHH har valgt å detaljregulere hvor mye hver enkelt får bruke på alkohol, men Thøgersen mener at deres nedfelte rusmiddelpolitikk regulerer det godt nok.

– Jeg føler at det regelverket vi har i praksis virker ganske godt. Hadde det vært et problem hadde det vært et argument for å detaljregulere, men det er ikke en problemstilling jeg har sett, sier han.

NHH-rektoren mener at de 38.000 kronene skolen brukte på alkohol er moderat og nøkternt, tatt i betraktning hvilke arrangementer som var i fjor.

– FUNGERER BRA: NHH-rektor Øystein Thøgersen sier det aldri i hans tid har sklidd ut ved alkoholservering for rektoratet. ARKIVFOTO: BEATE FELDE.

Studvest har ikke fått intervju med HVL-rektor Berit Rokne, men kommunikasjonssjef Helge Olsen skriver følgende i en epost på vegne av rektoren:

«Som rektor er jeg opptatt av nøysomhet når det gjelder alkohol, og ledelsen ved HVL er bevisst på dette. Alkohol inngår som regel kun i måltider ved spesielle anledninger eller samlinger. Det skal ikke serveres alkohol i større omfang enn det som naturlig hører til et middagsmåltid der alkoholholdig drikke inngår, det vil si for eksempel 1–2 glass vin».

Rokne utdyper selv i en epost at de har retningslinjer som sier at det skal vises nøkternhet ved inntak av alkohol i tilknytning til jobben.

HVLs retningslinjer sier at det skal vises nøkternhet ved inntak av alkohol i tilknytning til jobben, forteller rektor Berit Rokne. PRESSEFOTO: MAURICIO PAVEZ, HVL.

Om fakturaene hvor det ikke kommer fram hva pengene er brukt på, som de 10.500 kronene brukt på Lothes Bar, forteller Helge Olsen at de er trygge på at deres retningslinjer har blitt fulgt.

– Behov for debatt

Representant for Gul Liste, Edel-Marie Haukland, er skeptisk til UiBs alkoholforbruk. En av Gul Listes kjernesaker er mer alkoholfrie arrangementer under fadderuken, men Haukland understreker at det ikke bare er blant studentmassen alkohol er et problem.  

– Jeg mener vi trenger en debatt rundt hvorvidt det er riktig av en utdanningsinstitusjon å bruke midler på alkohol når vi vet alle de negative konsekvensene alkoholkonsum har i samfunnet vårt, sier hun.

UiB-rektor Olsen mener Gul Liste setter legitime krav, men mener selv de er bevisste på utviklingen i samfunnet og kulturen rundt alkohol.

– Vi er satt til å forvalte offentlige midler og det er viktig at vi bruker skattepenger på best mulig måte. Det betyr ikke nødvendigvis at vi ikke, for eksempel, skal kunne holde fest for våre nye doktorer, sier rektor Olsen.

Olsen mener at for eksempel det å servere alkohol når de har utenlandske delegasjoner på besøk er innafor, men at det må gjøres i fornuftig omfang. NHH-rektor Thøgersen forklarer på sin side alkoholforbruket med at de er en bred samfunnsinstitusjon som legger seg på samfunnets normer.

Jobber med strengere ruspolitikk

At man må kunne spandere alkohol for internasjonale gjester, er noe Gul Liste har forståelse for. Den lite konkrete ruspolitikken er noe de derimot stiller spørsmål ved.  

KRITISK: Edel-Marie Haukland spør om UiB tar sin egen rusmiddelpolitikk på alvor når de bruker nesten 200.000 kroner på alkohol på ett år. ARKIVFOTO: Beate Felde.

– Jeg vil utfordre rektor på åpenhet og mer konkrete retningslinjer. Retningslinjene har ord som «spesielle anledninger» og «moderate mengder», sier Gul liste-representanten.

Dagens ruspolitikk hos UiB er fra 2014, og Olsen sier til Studvest at det i dag er en ny politikk under arbeid.

– Det kan føre til en mer restriktiv politikk enn tidligere, forteller han. 

Powered by Labrador CMS