Skal du teste deg for kjønnssykdom i Bergen? Da bør du sette av god tid.

Gonoreébølge og fulle venterom. Amelie Snerte etterlyser timebestilling, og mener tilbudene i Oslo og Trondheim er bedre.

TEST. Amelia Gomez Snerte (20) er oppgitt over drop-in systemet, og måtte vente i flere timer på teststasjonen i Bergen sentrum. Hun peker på at tilbudet er bedre i hovedstaden.
Publisert Sist oppdatert

Her kan du teste deg for kjønnssykdom i Bergen

  • HFU Engen (for studenter opp til 25 år)
  • HFU Nesttun, Oasen og Åsane (for ungdom opp til 23 år)
  • SOI-poliklinikk på Haukeland universitetssykehus
  • Hos fastlegen

– Det handler om å ta studentene på alvor, vi er også voksne mennesker, sier Amelia Gomez Snerte.

Hun er student ved Skrivekunstakademiet, og mener helsetilbudene for studenter burde være lavterskel, synlige og lettvinte.

Snerte forteller at hun måtte vente i omtrent tre timer da hun skulle teste seg for klamydia på Engen helsestasjon for studenter i Bergen sentrum.

Hun mener det er tungvint og tidkrevende å teste seg for kjønnssykdommer i Bergen som student, og ønsker et bedre system. 

– Hovedpoenget er jo at hvis du har symptomer, så trenger du å få svar så fort som mulig. Da får du sagt ifra til de du har ligget med, slik at de ikke ligger med noen nye, sier hun.

– Jeg har venner som har blitt sittende til stengetid og gått hjem uten å teste seg. Det var for mange som skulle teste seg og for stor pågang. Av og til stenger de kølappsystemet klokken 16 fordi det allerede er så fullt.

Snerte har selv erfaring fra teststasjoner i Oslo og Trondheim, og mener tilbudene der er bedre enn i Bergen.

VENTETID. Amelia (20) frykter at noen går hjem som et resultat av ventetiden.

– I Trondheim var det ti dagers ventetid å få teste seg, men da fikk jeg bestille en time istedenfor å sitte lenge å vente. Så det er kanskje det som er poenget, jeg føler at det blir mindre venting enn hvis det er drop-in.

Da var hun på teststasjonen hos Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

På Sex og Samfunn i Oslo kan du enten bestille time eller møte til drop-in. Der får du et prøveglass som du tar med deg og legger i en postkasse når du er ferdig, forteller Snerte. 

– Det er noe med at voksne mennesker skal få mulighet til å bestille en time, og så stoler man på at de møter opp. Det er akkurat som om de er redd for å sette opp timer, fordi studenter ikke er helt til å stole på. 

Helsestasjon bekrefter ventetid

Avdelingsleder ved Helsestasjon for ungdom i Bergenhus og Årstad, Therese Alexandra Due, kan bekrefte at det til tider er et stort antall personer på venterommet, og at de av og til må stenge kølappsystemet på grunn av kapasitet. Der kan de ha opptil fire timers ventetid.

De som har kommet innenfor dørene før stengetid får hjelp den dagen, men noen velger å gå fordi det er lang ventetid, forteller hun.

– Enkelte dager kan det være opp til 100 personer som har trukket kølapp, sier Due.

VENTEROM. På Engen helsestasjon for studenten kan det være opptil 100 person som har trukket kølapp i løpet av en dag.

På helsestasjonen for ungdom og studenter på Engen i Bergen sentrum har de kun drop-in-system, og det er ikke mulig å bestille time på forhånd for å teste seg for kjønnssykdommer. For noen andre tjenester må man bestille time.

Due har blitt presentert for Snertes kritikk og opplevelse med venting på helsestasjonen.

Hun forteller at de ikke har timebooking fordi det skal være et lavterskeltilbud, hvor man skal kunne komme uten å ha tatt kontakt på forhånd. Timebestilling ville sannsynligvis ført til lengre ventetid, da man ikke ville hatt mulighet til å ta inn så mange om gangen, forklarer hun.

Hun forklarer også at de gjerne ønsker å utvide tilbudet, men viser til politikerne som sitter på ressursene.

– Vi har fagkunnskapen, men likevel ikke god nok kapasitet til å hjelpe alle vi ønsker, sier Due.

Avdelingslederen forteller at oppgaven og oppdraget deres også handler om mer enn testing av kjønnssykdommer.

– Når det er så enormt mye testing, kan man risikere at de som kanskje kommer for noe annet, som psykisk helse, ikke orker å sitte å vente. Det er de vi er redd for å miste.

BESKYTTELSE. Det viktigste tiltaket for å få ned køen er bruk av kondom, forteller avdelingsleder for helsestasjonene i Bergen.

Hun forteller at det viktigste tiltaket for å få ned lange køer av dem som har behov for å teste seg for kjønnssykdommer er bruk av kondom.

Skal være for alle

I Bergen finnes det ikke et privat tilbud rettet mot seksuell helse og unge, slik som Sex og samfunn i Oslo. Der kan man blant annet bestille et tidspunkt for å teste seg. I Trondheim kan studenter også bestille time hos SiT.

Avdelingsleder Due påpeker at tjenesten som Sex og samfunn er en privat og annerledes tjeneste, som også tar gebyr ved manglende oppmøte. Det har ikke de muligheten til å gjøre.

– Dette er en gratis og kommunal tjeneste som skal være for alle.

Helsestasjonene i Oslo, som også er kommunale, er det som tilsvarer tilbudet på Engen.

Studentene bør sjekke seg

Denne høsten har det vært en bølge av gonoréinfeksjoner blant unge, blant annet i Bergen, noe som har blitt omtalt mye i mediene.

Seksjonsoverlege ved poliklinikken for Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) på Haukeland universitetssykehus, Turid Jorunn Thune, forteller at det er lenge siden hun har sett en slik økning i tilfeller av gonoré som det er i Bergen nå.

Hittil i år er det registrert 138 tilfeller av gonoré, hvor det til sammenlikning var 26 tilfeller i 2021, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Vi prøver å teste alle som møter opp, men det kan hende de må vente noen timer. I høst har det vært veldig fullt, og det hender vi må be noen komme en annen dag.

Hun legger til at det ikke er snakk om fire timer, men fra null til tre timer hos dem. Mange venter ikke i det hele tatt, sier hun.

I tillegg til Engen helsestasjon, kan studenter også teste seg på Haukeland Universitetssykehus som også har drop-in-system.

Tross ventetiden, er seksjonsoverlegen klar på at dersom du har hatt ubeskyttet samleie, bør du gå og teste deg. Hun forteller at gonoré er en mer alvorlig infeksjon enn klamydia, da man kan få raskere bekkenbetennelse og egglederbetennelse.

– Studentene trenger ikke være bekymret for annet enn at de bør gå og sjekke seg dersom de har hatt ubeskyttet sex. Og så bør de bruke kondom.

Vil ikke se på mulighet for timebestilling

Byråd for barnevern og sosiale tjenester, Line Berggreen Jacobsen, skriver i en e-post til Studvest at det er bra mange studenter ønsker å teste seg.

– Studentene skal få veiledning og informasjon om egen seksualitet og et fullverdig testtilbud, sier hun.

Jacobsen erkjenner at pågangen har ført til «noe ventetid» på Engen, og oppfordrer samtidig studentene til å ta turen til helsestasjonene Åsane og Fyllingsdalen. Dette tilbudet er for dem opp til 23 år. Fastlegen kan også være et siste alternativ, sier Jacobsen.

På spørsmål om kommunen har planer om å bevilge mer midler til testtilbud for studenter, peker hun på en tøff økonomisk tid og et stramt budsjett:

– Vi kan derfor ikke love mer penger til dette nå, men vi kan love at vi gjør det vi kan for å få ned ventetiden gjennom et godt samspill mellom helsestasjoner og de andre testpunktene vi tilbyr.

– Helsestasjon for ungdom ble styrket med ekstra midler i 2020. Dette førte til en utvidelse av åpningstiden og flere ansatte på Engen og på Nesttun som er mest besøkt. 

Byråden bekrefter at de tidligere har vært i dialog med Sex og Samfunn, men at kommunen per nå ikke har valgt å gå videre med samarbeidet.

– Vi mener det har vært lurest å konsentrere ressursene rundt et så sterkt kommunalt tilbud som mulig. Det er et kommunalt ansvar å sikre et godt testtilbud. Vår prioritet har derfor vært å bygge opp under dette tilbudet, sier hun og fortsetter:

– For oss er det viktigst at vi har et godt lavterskel drop-in tilbud som gir rask hjelp til så mange som mulig. Derfor ser vi ikke nå på muligheten for å innføre timebestilling da det kan føre til lengre ventetid og høyere terskel for å henvende seg.

TILBUD. Byråd Line Bergreen Jacobsen mener det er best å konsentrere ressursene rundt et kommunalt tilbud, men vil ikke umiddelbart se på innføring av timebestilling. PRESSEFOTO: Andrew M.S. Buller

Jacobsen forteller at de også ser på muligheten for å «strømlinjeforme» enkelte testtilbud, og innføre enkel egenlevering av testprøver i tilfeller der konsultasjon ikke er nødvendig.

Powered by Labrador CMS