Nyhet

Studenter har fått én million til å hjelpe syke barn

Masterstudentene Randi-Marie Pedersen og Jonas Juul Hermansen er med på å utvikle gründerideen som skal hjelpe barnepasienter med å kommunisere på sykehuset.

FOR BARNA. Masterstudentene Randi-Marie Pedersen og Jonas Juul Hermansen arbeider med en app rettet mot barn som er innlagt på sykehus.
Publisert Sist oppdatert

Masterstudentene i innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), Randi-Marie Pedersen og Jonas Juul Hermansen, er med på et gründerprosjekt som skal utvikle en app rettet mot barnepasienter.

Teamet som skal utvikle appen består av barnepsykiateren Paul Joakim Thorsen, Carsten Gunnar Helgesen, dataingeniør og masterstudent Randi-Marie Pedersen og byggingeniør og masterstudent Jonas Juul Hermansen.

Masterstudentene skriver for tiden masteroppgave, men har fått én million korner til prosjektet av forskningsrådet, og har planer om å starte arbeidet 1. juli.

Fra masteroppgave til et hjelpende verktøy

Pedersen forteller at det er barnepsykiateren Thorsen som er hjernen bak ideen. Han er opptatt av å få frem barns stemme, og mener at kravene til hvordan og hvilken informasjon barn får burde vært strengere.

Inspirasjonskildene til ideen har blant annet vært Snapchat og dataspill – hvor man kan lage sin egen avatarfigur.

– En av grunnene til at denne ideen kom opp, var spesielt på grunn av pasienter med autisme. De har vanskeligheter med å forstå hvorfor de er innlagt, og klarer ikke relatere og kjenne seg igjen i fremmede figurer, forteller Pedersen.

Thorsen har jobbet flere år i helsesektoren, og forklarer at tanken bak appen er at det skal bli enklere for alle barnepasienter å forstå hvorfor de er pasienter. En av måtene ideen skal hjelpe med dette, er blant annet at barna får lage sin egen avatarfigur som gjennomgår det samme som de gjør.

HJEMMEBANE. Randi-Marie Pedersen og Jonas Juul Hermansen mener det er viktig å møte barn på deres hjemmebane.

Videre forklarer Pedersen at ideen også var en tidligere masteroppgave, men at tanken da var å integrere dette programmet i det eksisterende journalsystemet, sykehusenes system for å ta vare på dokumentasjon og informasjon om pasienter.

Det viste seg å være tungvint da journalsystemet er komplisert og endringer er tidkrevende. Å flette inn programmet i dette systemet ble vanskelig, og ideen ble derfor i første omgang kun en masteroppgave.

Da Pedersen ble koblet opp sammen med barnepsykiateren Thorsen, ble de enige om å lage et program som var enkeltstående og som ikke trengte å være en del av det store journalsystemet.

En app for barnepasienter

Hermansen forteller at appen er i første omgang tiltenkt barn med psykiske problemer, da behovet for et slikt program kan virke mest nødvendig for dem. Ved å tilby et slikt program, er tanken at barn skal få mulighet til å ta mer eierskap over sin sykdomshistorie, og kunne få informasjon på en mer forståelig måte.

Det første programmet skal være for barn fra seks til tolv år, og tanken er å programmere ulike avatar-stiler som kan passe for denne målgruppen.

– Vi tenker at avatarene kan være alt fra dyr til Minecraft- og Fortnite-lignende figurer, sier Hermansen.

Masterstudentene forklarer at appen skal fungere i tre steg: før, underveis og etter behandlingen.

Når barnepasientene har fått tildelt en institusjonsplass, vil de få tilgang til appen. Her vil de da kunne få informasjon om hva de skal, hvor de skal og hvordan det ser ut på institusjonen.

PROTOTYPE: Randi-Marie Pedersen og Jonas Juul Hermansen viser frem den foreløpige prototypen.

Underveis i behandlingen vil barnepasientene få informasjon, men også mulighet til å tegne, skrive eller spille inn lydopptak som kan beskrive hva de tenker og føler. Denne delen av appen skal gjøre det enklere for barna og helsepersonellet å kommunisere og forstå hverandre.

Når behandlingen er ferdig skal barna få med seg en bok med “deres historie”, som de kan se tilbake på.

Kan potensielt få flere bruksområder

Masterstudentene forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger og at det har vært stor interesse med mange tanker om hvordan appen kan brukes.

– Stort sett alle vi har snakket med ser at appen er noe vi trenger for å kunne møte barnepasienters behov for informasjon og for å kunne kommunisere, sier Pedersen.

Videre forteller hun at teamet har vært i kontakt med både Statens barnehus, som jobber med barn som må i avhør eller er blitt utsatt for noe, fangers pårørende og barn som har foreldre i fengsel.

– På sikt tenker vi at appen kan være et godt verktøy for barn i flere sårbare situasjoner, ikke bare barn som er innlagt på sykehus, legger Pedersen til.

Ikke en erstatning, men mer som et supplement rettet mot barna

– Det er viktig å poengtere at dette produktet ikke skal erstatte noe annet som allerede finnes, men at det skal fungere mer som et supplement rettet mot barnepasientene, sier Hermansen.

Han at de håper at appen kan være med på å gjøre behandlingen bedre og raskere for pasientene.

– Dersom behandlingen blir raskere vil det få en verdi for barna og behandlingsinstitusjonen. Barna får et kortere opphold og kan dermed tidligere komme hjem til sitt normale liv med skole og venner. I tillegg vil behandlingsinstitusjonen få mulighet til å hjelpe flere barn.

Prosjektperiode på Beitostølen

– Prosjektperioden starter 1. juli, og da skal vi utarbeide en pilotversjon sammen med Beitostølen helsesportsenter, sier Pedersen.

Hermansen legger til at prosjektperioden vil vare i et år, og at de håper at prototypen skal være funksjonell og oppe å gå i løpet av 2022.

Appen ikke har fått noe navn enda, men at bedriften har fått navnet “Adfectus”, som er latin for følelser.

– Siden vi er studenter, er vi kjent med hva studenter kan bidra med. Vi vil derfor senere i prosessen melde oss som en bedrift der studenter kan komme å hjelpe til og ha praksis hos oss. Vi tenker at da får vi noe igjen, og andre studenter kan være med i en slik bedrift som denne, avslutter Hermansen.

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS