Truls-Einar vil bli landets mektigste student

Men først må han vinne hjertene til medlemmene i Norsk studentorganisasjon (NSO).

RETT ØST: Truls-Einar Johnsen har ledet Velferdstinget Vest det siste året. Nå vil han til hovedstaden for å lede Norsk studentorganisasjon.
Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon

  • Interesseorganisasjon for de fleste studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.
  • Representerer om lag 230 000 studenter.
  • Skal ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag.

Nå er det den tidligere lederen for Studentparlamentet ved Universitet i Bergen (UiB), Håkon Randgaard Mikalsen, som styrer organisasjonen.

I år er det hele fem kandidater som kjemper om det gjeve ledervervet, til forskjell fra tre i fjor.

Blant disse finner vi brønnøysundværingen Truls-Einar Johnsen. I løpet av flere år har han vært en aktiv figur i Bergens studentmiljø.

Han har selv sittet i Studentparlamentet ved UiB og engasjert seg i Velferdstinget Vest. Nå er han leder i sistnevnte organisasjon. I ryggsekken har han to bachelorgrader, i både journalistikk og statsvitenskap, i tillegg til en mastergrad i administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved UiB.

Psykisk helse på dagsorden

Johnsen forteller han er klar til å vie det kommende året til å jobbe for å bedre studentenes hverdag og trivsel under studietiden.

Mer konkret ønsker han å sette fokus på psykisk helse.

– Regjeringen gir 18,4 millioner kroner til en pott for å bedre studenters psykiske helse. Jeg mener beløpet må økes betydelig.

Potten nådde dagens nivå etter at regjeringen økte den med totalt ti millioner gjennom statsbudsjettet for 2018 og ytterligere under revidering av budsjettet tidligere i år. Pengene går til studenter som sliter psykisk eller har rusproblemer, og fordeles på 19 samskipnader og institusjoner.

Johnsen vil at flere aktører skal kunne motta denne støtten, slik som studentorganisasjoner og studentidrettslag.

Målet er at tilskuddene skal bevilges til å forebygge ensomhet og andre tiltak som bidrar til inkludering, noe han mener henger tett sammen med psykisk helse.

Premissleverandør

Johnsen retter også kritikk mot dagens ledelse.

FULL POTT: Johnsen vil jobbe for at regjeringen legger mer penger i potten som går til tiltak som kan bedre studenters psykiske helse.

Han mener NSO har et betydelig forbedringspotensiale i måten de kommuniserer kravene sine utad. Problemet er at de ikke er flinke nok til å skape rammefortellinger, hevder han.

– Vi snakker om løsninger uten at vi har satt premisset om hvorfor problemet må løses. De siste årene har ikke NSO vært flinke til å sette dette premisset hos politikere som tar avgjørelser eller i samfunnet.

Ellers synes han at NSO har bygget opp en solid kompetanse i måten de driver lobbyarbeid og møter politikere.

– Det er farlig å gjøre fundamentale endringer når man er valgt for ett år. Hadde man sittet i 5 år kunne man gjort det. Man må ha en realistisk tilnærming til hva man kan endre på.

– Går ikke til valg for å løfte Bergen

– Vil studenter i Bergen merke det dersom akkurat du blir leder for NSO?

– Det skal jeg være forsiktig med å uttale meg om. Som leder for Norsk studentorganisasjon leder man alle norske studenter. Jeg går ikke til valg for å løfte Bergen.

Så legger han til at han jo kjenner problemstillingene i Bergen bedre enn andre plasser.

– Hva er det verste med å være studentpolitiker?

– At man kun velges for ett år. Man går inn i vervet med mange tanker og visjoner om hva man har lyst til å gjøre. Men så dukker det opp praktiske ting som krever en del administrative ressurser. Når man går av er det alltid noe man vil arbeide videre med, men så har man ikke mer tid.

–  Og det beste?

– Det beste er å få gjennomslag. Særlig saker man har jobbet lenge med, og som man vet har en betydning for studentene. Også er det sosialt og veldig gøy.

Før landsmøtet skal valgkomiteen i NSO legge fram en innstilling som sier hvem de mener bør lede organisasjonen videre. Innstillingen blir kunngjort på student.no 1. april

Powered by Labrador CMS