Ulrike Pihls hus utilgjengelig hele 2021

Ulrike Pihls hus har vært kritisert av studenter i flere år på grunn av manglende vedlikehold og behov for oppgradering. Nå blir det stengt for oppgradering hele 2021.

ELDRE BYGG. Ulrike Pihls hus preges av skolearkitekturen fra 1906, men skal stenges for oppussing i desember.
Publisert Sist oppdatert

Neste år skal SV-studentenes lesesaler på Ulrike Pihls hus (U. Pihl) oppgraderes. Det gjør at lesesalene holdes stengt hele 2021.

– Vi har vært heldige og fått 30 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet og stiller med samme sum selv, slik at vi faktisk kan oppgradere og renovere Ulrike Pihls hus, sier Kjartan Nesset.

Han er avdelingsdirektør i Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Vi har en plan om utflytting ved semesterslutt nå i desember 2020 og oppstart av byggefase fra januar til desember 2021, sier Nesset.

U. Pihl huser i dag Det samfunnsvitenskapelige fakultets studentbar Diskuterbar og diverse studentarbeidsplasser, men på grunn av oppgraderingsprosessen må disse stenges eller flyttes i mellomtiden.

– Diskuterbar har fått et erstatningslokale i et stort kantineareal i Christies gate 18. Når det gjelder å finne nye studentarbeidsplasser, så jobber vi med å finne gode løsninger for det, forklarer Nesset.

– Det er litt kaldt her

Mange studenter pleier å finne veien til SV-studentenes lesesaler.

– Jeg er her fire av sju dager i uken. Når det er vanskelig å sitte hjemme og lese hjelper det å sitte rundt andre som gjør det samme. Det gir deg mer motivasjon til å gjøre det du faktisk skal, sier Oskar Håpnes, som er student ved Det psykologiske fakultet.

– Det er litt kaldt her, og det er kanskje det jeg liker minst med bygningen. Kapasiteten er presset på grunn av korona, og det er jo litt slitt. Men utenom det er det veldig bra at det er stille og rolig på lesesalene, sier Elise Nordberg Næss, student ved SV-fakultetet.

Mer miljøvennlig

En del av oppussingen tar sikte på å gjøre bygget mer bærekraftig.

 – Vi går vekk fra elektrisk oppvarming til vannbåren varme. Dessuten skifter vi til vinduer med dagens energikrav. Nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning skal gi bedre inneklima og er energibesparende. I tillegg skal vi etterisolere taket, noe som medfører betydelig mindre varmetap og energibruk i bygget. Vi skal og prøve å gjenbruke den teglsteinen der det blir revet, og gjenbruke den hvor det skal mures igjen, sier eiendomsdirektør Nesset.

Studentene Håpnes og Næss er positive til nyheten om oppussing, og nevner spesielt én ting som de håper nye U. Pihl kommer til å inneholde.

– Det er veldig mange rom som bare er for stillelesing, så det hadde hjulpet med noen grupperom som kan brukes til både diskusjon og lesing, sier Håpnes.

Slik blir nye U. Pihl

– Vi ønsker at studentene kommer og er mer på campus, og dermed å redusere ensomhet. Når de kommer til U. Pihl kan de ha det som et slags hjem på campus der de kan arbeide, men også sosialisere. Dette får vi til med stillesoner, samarbeidssoner, og en mer sosial sone med Diskuterbar, forklarer Ivar Nordmo, førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved UiB.

Nordmo leder arbeidsgruppen som har utviklet premissene U. Pihl skal bygges etter. Disse er basert på en rapport om fysiske læringsareal for fremtiden, som gruppen har utviklet i tett samarbeid med lærere og studenter ved universitetet. 

– Både studenter og lærere kommer med innspill om hva som trengs. Så utvikler vi en løsning på det som vi nå har presentert til dem. Men alt er ikke fastsatt enda. Vi er midt i den prosessen nå, forteller Nordmo. 

Fleksibel løsning

Rapporten vektlegger fleksibilitet slik at det skal være opp til lærere og studenter selv å lage oppsett som støtter de aktivitetene som finner sted. 

– Et viktig prinsipp er at alle undervisningsrommene kan brukes til studentarbeidsplasser når det ikke er undervisning. Vi ser for oss fleksible møbler, antagelig både bord og stoler på hjul som kan manøvreres om til ulike pedagogiske oppsett, enten det er for å sitte i små grupper, i plenum, eller alene. De forandringene kan gjøres raskt, sier Nordmo.

Plan-2-Upihl
Powered by Labrador CMS