Vil gjøre det lettere å snakke om psykisk helse

Irene Linnea Bøgh Vaksdal og Lea Sørstø bruker fritiden sin på å hjelpe unge som sliter.

FRIVLLIGE. Irene Linnea Bøgh Vaksdal og Lea Sørstø deltar i Bergen Røde Kors Ungdom som frivillige.
Publisert Sist oppdatert

Irene Linnea Bøgh Vaksdal og Lea Sørstø Simonsen er to av flere studenter som bruker mange timer i uken på helsefremmende arbeid. Vaksdal er aktivitetsleder for det nyoppstartede prosjektet Ung helse, mens Simonsen er nestleder for Bergen Røde Kors Ungdom.

Vaksdal og Simonsen savner begge et lavterskeltilbud for unge i Bergen.

Sammen forteller jentene at de gjennom Ung helse-prosjektet vil sette i gang aktiviteter og arrangementer som skal informere ungdom og bidra til en lettere hverdag for dem som sliter.

– Vi ønsker å bidra til å dekke et behov som ikke blir dekket av noen andre, forklarer Simonsen.

Dette er Ung helse-prosjektet

– Tilbud i regi av Røde Kors til alle ungdommer og studenter fra 13-26 år.

– Består av en ressursgruppe som planlegger møter med frivillige i Røde Kors. 

– I tillegg til møter planlegges det også arrangementer som skal fremme kunnskap om psykisk helse.

Dårlig informasjon

En del av prosjektet er å bidra med informasjon til unge, slik at de vet hvor de kan oppsøke hjelp hvis de trenger det.

– Unge har tilgang på mye dårlig informasjon. Vi vil være en katalysator slik at den dårlige informasjonen ikke blir fremmet, sier Vaksdal.

Mer åpenhet 

Vaksdal og Simonsen forklarer videre at de vil åpne opp for mer diskusjon rundt tema som er tabubelagt.

SEKSUELL HELSE. Lea Sørstø Simonsen påpeker at Ung helse-prosjektet også tar for seg seksuell helse.

– Vi opplever at mange unge sliter med press, usunne kroppsideal og stress i skolehverdagen, forklarer Vaksdal. 

Mange av problemene kan være vanskelige å ta opp, mener jentene. De vil derfor legge mer fokus på å spre kunnskap gjennom morsomme aktiviteter sammen med ungdommene. 

– De unge vi har kontakt med er deltagere i aktiviteten og frivillige i Røde Kors Ungdom. De føler seg trygge her. Vi ønsker å bruke disse relasjonene til å snakke om ting, sier Simonsen. 

Med dette tror jentene at de kan møte ungdommer på en annen måte enn for eksempel en helsesøster. 

Mer kunnskap
VIL LAGE HELHUS: Studentene drømmer om å få til et helhus med psykisk helse som tema når prosjektet blir større.

I likhet med Røde Kors-jentene bruker også psykologistudentene Ragnhild Vikestad Aarø og Bodil Guldbrandsen mye tid på arbeid innen psykisk helse. Som koordinatorer for organisasjonen Psykologistudentenes Opplysningsarbeid For Unge (POFU) tilrettelegger de for undervisning av ungdomsskoleelever.

– Det er utrolig viktig å snakke om psykisk helse, dette gjøres for lite i skolen per dags dato, mener Aarø. 

Dette er POFU:

– Forkortelse for Psykologistudentenes Opplysningsarbeid For Unge.

– Et tiltak som går ut på at frivillige psykologistudenter underviser i psykisk helse på niende trinn.

– POFU ble startet på eget initiativ av to psykologistudenter i Oslo, men har senere blitt en del av opptrappingsplanen fra Helsedepartementet for arbeid med psykisk helse.

– Etablert i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.

– Målet er å nå ut til ungdom før de opplever vonde tanker, og gi de verktøy for å håndtere livet når det svinger, sier Guldbrandsen.

Fornøyde elever

POFU-koordinatorene forteller om positiv respons fra skolene de har besøkt. 

– Vi har fått tilbakemelding fra ungdom som sier at de nå vet hva de skal gjøre hvis de kjenner noen som sliter eller hvis de har det vondt selv, sier Aarø.

De forklarer at gode tilbakemeldinger er noe som motiverer studentene til å fortsette med helsefremmende arbeid ved siden av studiet.

– Og så er det jo veldig lærerikt for oss som psykologistudenter, legger Guldbrandsen til. 

HOVEDBUDSKAP: Koordinatorene forklarer at “livet svinger” er hovedbudskapet til POFU.
Powered by Labrador CMS