Nyhet

Vil ha plass til studenter i studenthuset

HVL vil gi grupperom til studentorganisasjonene. – De ofrer ikke noe ved å gi grupperommene fra studentene til oss, sier STVL-leder Henrik Waage Tjore.

2 ETG. Her skulle det etter planen være arealer for studentdemokratiet og andre organisasjoner ved HVL.
Publisert Sist oppdatert

Studentene ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble i 2014 lovet å få tilbake den andre etasjen av studenthuset, der det skulle være plass til studentdemokratiet og andre studentorganisasjoner ved skolen.

Etasjen er fortsatt fylt med kontorer for ansatte.

Studenthusets første etasje skal være møteplass for rundt 150 studenter. Leder i Studenttinget på Vestlandet (STVL), Henrik Waage Tjore, mener dette ikke er nok.

– Dette er linjeforeningene sin plass, som skal dekke 9000 studenter. De har en hylle i et hjørne, sier han, og peker på de overfylte hyllene på det ene av de to møterommene som er tilgjengelig i første etasje.

PLASSMANGEL. Disse hyllene dekker 16 linjeforeninger. Henrik Waage Tjore tror manglende møteplass kan føre til at flere gir seg.

Tjore syns det er synd at de ikke har tilstrekkelig med plass til alle.

– Man har sett en stor nedgang i linjeforeninger de siste to årene, og en av grunnene er at man ikke har en tilhørighet.

– For oss blir ikke dette sett på som et kompromiss

Bygget K2 står snart klart for både studenter og ansatte, og skal huse 3000 studenter. Likevel er Tjore bekymret for at andreetasjen i studenthuset skal fortsette å være kontorer til ansatte etter at K2 står klart høsten 2020.

– Det er vi helt imot. Siden 2014 har vi gjennomgått en fusjon, og studentdemokratiet har ikke fått et mindre behov for plass etter at dette styrevedtaket ble tatt.

I et nytt forslag viser HVL til en løsning der noen av grupperommene i andre etasje kan bli studentdemokratiets og studentorganisasjonenes nye kontorer.

OVERFYLT. Dette er ett av to møterom tilgjengelig for studentene i studenthuset. Her skal 16 linjeforeninger dele om plassen.

– For oss blir ikke det sett på som et kompromiss. HVL ofrer ikke noe ved å gi grupperommene fra studentene til oss. Det blir litt feil å fremstille det som et offer, sier Tjore.

I en brevkorrespondanse fra juni mellom Tjore og HVL, skriver Tjore: «etter LOV-1986-07-11-53 Lov om universiteter og høyskoler §4-1 3. ledd, er HVL pliktet til å legge til rette for at studentorganene på HVL kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte. Slik dagens situasjon er, overholdes ikke dette punktet».

Direktør for økonomi og arealforvaltning ved Høgskulen på Vestlandet, Helge Skugstad er uenig i det. Han mener de legger godt til rette for dette gjennom areal, et flott moderne campus, og et godt samarbeid med Studenttinget.

– Jeg skjønner ønsket om å ha sitt eget hus, men generelt er det slik at vi alle, både studenter og ansatte, må tenke utnyttelse av de flotte arealene vi har i et mer helhetlig perspektiv, sier Skugstad til Studvest.

Gir ikke slipp på huset

Skugstad mener det er svært gode fasiliteter på Kronstad der studentene disponerer store deler av bygget med unntak av en kontorfløy i andre etasje, og noen møterom.

– I prosessen som nå pågår vil studentene få tilført møterommene, noe som øker arealet ytterligere, sier han.

Han legger til at de må ha en delekultur der de kan bruke arealene effektivt.

– Derfor trenger ikke all aktivitet som studentene har, nødvendigvis foregå i et «eget» hus. Vi må se campus under ett og utnytte de flotte fasilitetene vi har.

Powered by Labrador CMS