Visedekan: – Vi ønsker å være på lag med studentene

På UiB gjør det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultetet om to planlagte skoleeksamener til hjemmeeksamener. Studentene mener det burde gjelde flere fag.

GJØR OM. MatNat imøtekommer studentenes ønsker når det gjelder to fag. ARKIVFOTO: Silje Fridén.
Publisert Sist oppdatert

For en god del Bergensstudenter blir det først jul etter at de har avlagt skoleeksamen ved UiB, NHH eller HVL. Studiestedene gjennomfører skoleeksamener som planlagt, til tross for økende smitte og strengere smitteverntiltak. 

Studentparlamentet har vært tydelige på at de anbefaler hjemmeeksamen, på bakgrunn av situasjonen og tilbakemeldingene de har fått fra studenter. 

På facebook er underskriftskampanjen “Nei til saleksamen ved UiB” opprettet. I skrivende stund har i underkant av 200 personer signert oppropet.

Nå gjør det Matematisk-Naturvitenskapelige fakultet (MatNat) en omlegging i to emner: det blir digital hjemmeeksamen i MAT101 og STAT101.

UiB melder fredag ettermiddag om at det fra mandag av vil være to meter mellom hver pult i eksamenslokalene.

Så en mulighet

Fagene det gjelder er innføringsemner for et stort antall studenter ved fakultetet, med eksamensdato 20. og 21. desember. Vurderingsformen blir endret fra karakter til bestått/ikke bestått.

Med usikkerheten rundt hvilke smittevernregler som kan komme, tok fakultetet ved MatNat hensyn til at studenter vil unngå å havne i karantene så tett opp mot jul.

– Siden regler og retningslinjer kan endre seg på kort tid og gjøre det vanskelig å gjennomføre fysisk eksamen med mange studenter, er det fornuftig å legge om til hjemmeeksamen i disse fagene. Vi så at vi hadde mulighet og nok tid på oss til å gjøre det på en faglig forsvarlig måte, sier Sigrunn Eliassen. Hun er visedekan på fakultetet.

Fakultetet presiserer at eksamener i sal vil ha trygge rammer, og at de stadig tilpasser seg situasjonen og gjeldende tiltak. 

Eliassen mener det er viktig å sørge for at omgjøring ikke går på bekostning av studentenes læringsutbytte eller kvaliteten på eksamen.

Hun forteller at fakultetet er opptatt av at studentene skal få en normal studieprogresjon. Omgjøring til hjemmeeksamen på kort varsel kan i andre fag medføre at eksamen må tas tidlig på vårsemesteret, parallelt med andre fag.

– Vi skal være fleksible om noen må ta eksamener på ny. Studenter som er syke, i karantene eller av andre årsaker ikke ønsker å stille kan melde fra at de heller vil ta tidlig eksamen neste år, og få gyldig fravær.

Eliassen oppfordrer likevel alle som er friske til å gjennomføre eventuelle skoleeksamener som planlagt.

På studentenes lag

Ifølge Eliassen har det vært et mål å ha så mye tilstedeværelse på campus som mulig dette semesteret. Så lenge det ikke går på bekostning av sikkerheten.

Fakultetet forholder seg til råd fra helsemyndighetene og gjeldende forskrifter, men tar likevel til seg tilbakemeldingene fra bekymrede studenter, mener hun.

Om tilbakemeldinger på at studenter kan komme til å møte opp på eksamen med symptomer, eller til tross for at de er i karantene, trekker Eliassen frem viktigheten av at studenter viser solidaritet med hverandre.

Professoren sier at fakultetet er på studentenes lag og at de har forståelse for at pandemien har vært vanskelig – noe hun føler de viste da de forsvarte studentene mot mediekritikk etter fadderuken. 

Nå håper hun at de også kan være på lag i den aktuelle diskusjonen om skoleeksamen.

– Her er det mange hensyn å ta. Vi er opptatt av å høre på og kommunisere godt med studentene, sier visedekanen, som etter intervjuet skal i møte med fagutvalgene på fakultetet.

– Eksamensvakten satt og hostet

Bianca Reyes (20) og Elias Eide Skaslien (20) er begge førsteårsstudenter i biologi ved UiB, og studerer ved MatNat. De er svært fornøyde med at MAT101 nå kan tas fra egen stue, selv om de gjerne skulle sett at det gjaldt flere fag.

– Det er bra med tanke på korona og vi vil jo hjem til jul. Nå kan vi reise hjem tidligere, sier Reyes.

Reyes og Skaslien er blant studentene som har latt fakultetsledelsen vite at de vil ha hjemmeeksamen. De to mener at eksamen kunne vært gjort bedre, og er kritiske til hvordan fakultetet har svart på henvendelser.

– At de tar beskjeden videre og følger gjeldende smittevern er et standardsvar. Vi føler oss ikke egentlig hørt når de fortsetter med skoleeksamener likevel.

Reyes setter spørsmålstegn ved at de nå skal ha hjemmeundervisning på zoom i visse fag, men likevel må møte fysisk til eksamen.

HJEM TIL JUL. Bianca Reyes og Elias Eide Skaslien er glade for at MAT101 ble hjemmeeksamen, men de har fortsatt skoleeksamen i andre fag.

Førsteårsstudentene forteller at de ikke opplever at det var så trygt i eksamenslokalet som de har fått høre at det skal være.

– På mandag var det en eksamensvakt som satt rett ved meg og hostet uten munnbind, sier Reyes, og demonstrerer med armen at vakten omtrent holdt meteren.

Ifølge Skaslien var det kort avstand mellom studentene idét de entret eksamenslokalet, men på innsiden holdt folk avstand og fulgte reglene.

Les også: BI-studenter i kø for kos

Studentparlamentet: – Fornuftig

Studentenes representanter stiller seg bak beslutningen om å gjøre MAT101 og STAT101 til hjemmeeksamener. Særlig fordi eksamensdatoene ligger så tett opp mot jul.

– Det synes vi er veldig bra og fornuftig, sier leder i studentparlamentet, Thomas Helland-Hansen.

Studentparlamentet forteller at de har fått mange tilbakemeldinger fra studenter som er redde for å ta skoleeksamen på grunn av den nåværende smittesituasjonen. Overfor UiB-ledelsen har de oppfordret til hjemmeeksamen.

Helland-Hansen har inntrykk av at ledelsen på MatNat har tatt til seg studentenes tilbakemeldinger i sitt valg om å endre eksamensform. Etter beslutningen har flere studenter uttrykt sin lettelse til Studentparlamentets medlemmer.

Oscar dos Santos Kvalsvik, fag- og forskningsansvarlig i Studentparlamentet, er selv MatNat-student. Han har forståelse for at å gjøre om eksamener vil medføre noen utfordringer for fakultetene.

– Vi må likevel sette studentene først, sier han, og forteller:

– MAT101 og STAT101 er store fag med flere hundre studenter som skal ta eksamen. Ledelsen på MatNat har fått en del klager på dette, og derfor var det ekstra ønskelig at akkurat disse skal gå som hjemmeeksamen. Også med tanke på de nye smitteverntiltakene.

OPPFORDRER TIL HJEMMEEKSAMEN. Studentparlamentet og leder Thomas Helland-Hansen har fått mange tilbakemeldinger fra studenter som ønsker hjemmeeksamen. FOTO: Henriette F. Thorkildsen.

Studentparlamentet opplyser om at de er i tett dialog med UiB-ledelsen om hva som skjer med planlagte skoleeksamener før jul.

STUDENTENE FØRST. MatNat-student og AU-medlem Oscar dos Santos Kvalsvik forteller at studenter ikke ønsker å måtte møte opp fysisk til eksamen sammen med hundrevis av andre studenter. FOTO: Andrea Olsen.
Powered by Labrador CMS