Da HMS-reglementet hindret muligheten for egen matlaging på campus, bygde KMD-studentene like godt sitt eget hemmelige kjøkken. I utstillingen Ghost in the Machine portretteres en studiehverdag preget av HMS-tyranni og ulovlig kokkelering.

MOTSTANDSOBJEKT. Sammen med kunststudentene på KMD har kunstner Sveinung Unneland bygd et hemmelig kjøkken som kan skjules rundt omkring på campus.


Ghost in the Machine

– Det er lett å se på dette som en opprørsfortelling, men jeg mener det blir litt komisk tatt i betrakting at alt jeg har gjort er å lage litt suppe, sier kunstner og stipendiat ved UiBs fakultet for kunst, musikk og design (KMD) Sveinung Rudjord Unneland.

I 2017 flyttet både Institutt for kunst og Institutt for design (fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved UiB) inn i det Snøhetta-tegnede fakultetsbygget i Møllendalsveien. Fraværet av et felleskjøkken skapte raskt reaksjoner.

– Kunstutdanningen flyttet fra en gammel bygning med et gigantisk felleskjøkken på toppen, og inn i et nytt bygg på Møllendal hvor kjøkkenet ble erstattet av en kafé. Å ha tilgang til et kjøkken er en ganske liten ting som betyr veldig mye i en kunstutdanning, sier billedkunstner og professor Ane Hjort Guttu ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

280121_kunst_om_KMD_AO_109
HEMMELIG KJØKKEN. Kunstner og stipendiat Sveinung Unneland står bak kjøkkenkulissen som har vært å se rundt omkring på KMD og i filmen “Manifest”

– Et kjøkken samler folk. Det er uformelt. Jeg tror det er mange spennende ting som starter i et kjøkken. I dag er skolen designet uten et sted hvor studenter kan møtes sosialt. Vi får ikke lov til å ha kokeplater, og vi får ikke lage mat selv, forteller den tidligere KMD-studenten Katrine Østergaard (26).

Østergaard og Masterstudent i kunst Matias Grøttum (30) forklarer at byggets HMS-reglement ofte hindrer det sosiale fellesskapet.

280121_kunst_om_KMD_AO_088
HMS SOM HINDRING. Fra venstre: Katrine Østergaard (26) og Matias Grøttum (30). Studentene skildrer et bygg og et reglement som byr på praktiske og sosiale utfordringer.

– Da Snøhetta tegnet bygget, hadde de i uttalelsen at det skulle være et lerret studentene kunne male på, men samtidig har man et team som konstant går rundt i bygningen og passer på at vi ikke går over streken. Vi har ikke lov å gjøre noe hyggeligere, sier Grøttum.

Bygde sitt eget kjøkken

I virkeligheten og i Ane Hjort Guttus film Manifest, bygger KMD-studentene sitt eget hemmelige kjøkken. Det fullt fungerende kjøkkenet kan skjules rundt omkring på campus. 

280121_kunst_om_KMD_AO_120
KJØKKEN ELLER KUNST? Kjøkkenet kan både åpnes, lukkes, og flyttes. Unneland fikk hjelp av båtbygger Maik Riebort og flere KMD-studenter under byggingen.

Sveinung Unneland står bak kjøkkenkulissen og forklarer at kjøkkenet utnytter et smutthull i reglementet.

– Med tanke på reglene som gjelder for KMD, er kjøkkenet fullstendig uakseptabelt.

Men i og med at kjøkkenet altså er en skulptur, og en del av et større kunst- og forskningsprosjekt, kan det ikke fjernes helt uten videre.

– Det er en morsom dimensjon i prosjektet ved at det kan være et kunstverk, men også et kjøkken. Kjøkkenet kan derfor fungere som et motstandsobjekt, smiler Unneland.

280121_kunst_om_KMD_AO_116
PERSONLIGE PREG. Studentene fikk pynte og utforme kjøkkenet med egne personlige gjenstander. På veggene henger alt fra kunst-memes til kjøkkenredskaper.

Unneland fortsetter:

– Det er så lite opprørsk å ville lage mat med en gruppe studenter, men det synliggjør at rammene er i ferd med å bli så trange at så banale ting som å lage suppe fremstår som opprør. Det er jo nettopp systemet som muliggjør en slik fortelling.

– Forhindrer faglig utvikling

Studentene Østergaard og Grøttum mener mangelen av et eget kjøkken på KMD fører til at kunststudentene ikke kan oppholde seg på skolen når det passer dem, og at reglementet kommer i veien for det sosiale livet på skolen.

280121_kunst_om_KMD_AO_007
NATTUGLER. Studentene forklarer behovet for et felleskjøkken med at mange kunststudenter jobber i bygget til alle døgnets tider med diverse prosjekter.

– Mat er sentralt for enhver sosial interaksjon. Å samles og lage mat sammen kan føre til mye bra rent fagmessig, sier Grøttum.

– Når man ikke gir studentene muligheten til å samles og ha et fellesskap, forhindrer man faglig utvikling. Jeg tror det er sinnsykt viktig at man ikke undervurderer det fellesskapet man skal skape med sine kollegaer og medstudenter, sier Østergaard.

280121_kunst_om_KMD_AO_041
HUMOR I ALVORET. Selv om prosjektets tematikk er seriøst, bruker filmen og utstillingen humor og absurde uttrykk.

– HMS er helt greit i rimelige doser, men det føles ofte som om bygget prøver å motarbeide det sosiale fellesskapet gjennom arkitekturen, sier Grøttum.

HMS som styringsverktøy

I januar har Ane Hjort Guttus film Manifest vært å se på Hordaland Kunstsenter i samme rom som kjøkkenkulissen.   

– Filmen handler om en gruppe studenter og lærere som starter et kunstakademi på innsiden av det allerede eksisterende kunstakademiet, forteller Unneland om Guttus film.

280121_kunst_om_KMD_AO_097
KUNST SOM LERRET. Kjøkkenets bakside blir brukt som lerret for å vise Ane Hjort Guttus film “Manifest”.

– Hvis man skal se opp fra fortellingen om dette hemmelige instituttet, handler prosjektet mest om hvor norsk utdanning er på vei. Jeg mener den er på vei i en mer nyliberal retning. I det ligger det en idé om at universiteter skal drives etter en slags forretningsmodell, sier Ane Hjort Guttu. 

Guttu frykter at studenter mister mye av sin selvstendighet, og at HMS spiller en uforholdsmessig stor rolle i moderne utdanning. 

– Hvis man hele tiden skal fly rundt og hindre studentene i å gjøre slitasje på bygget, hindrer man selvstendigheten deres, forteller Guttu.

280121_kunst_om_KMD_AO_124
USIKKER FREMTID. Hva som skjer med kjøkkenet videre er både uvisst, men Unneland har en drøm om at det kan selges og dermed finansiere et nytt kjøkken på KMD.

Manifest ble delvis spilt inn under koronapandemien, noe som ga Guttu et nytt perspektiv på hele prosjektet.  

– Jeg har blitt mer oppmerksom på hvor utrolig viktig det er for alle mennesker å komme sammen. Filmen avsluttes med en veldig koselig fest hvor de sitter sammen i kjøkkenet. Hver gang den scenen blir spilt blir folk helt på gråten, for folk savner så enormt mye å være sammen og ha et helt enkelt fellesskap.

Må tenke brannsikkerhet

Fakultetsdirektør ved KMD, Synnøve Myhre, forklarer mangelen av et felleskjøkken slik:

– Det er flere kjøkkenkroker tilgjengelig for studenter der de kan ordne seg med mat, men det er ikke kokeplater eller steikeovner montert i disse kjøkkenkrokene, da det vil kreve avtrekkskanaler og vifter etter brannforskrifter. 

280121_kunst_om_KMD_AO_039
SAVNER EN MØTEPLASS. Den tidligere KMD-studenten Katrine Østergaard mener det nye bygget i Møllendalsveien 61 mangler et sted hvor studenter og lærere kan samles og være sosiale.

Myhre understreker at det finnes sosiale møteplasser i alle byggets etasjer, og at arealutnyttelse og fordeling jevnlig diskuteres i KMD sitt brukerutvalg. Studentene var også representert under en lengre prosess med brukermedvirkning i forprosjektet og byggeprosjektet.

– Bygget ble betydelig mindre enn først antatt, så jeg vil tro at det handlet om prioritering av arealer. Jeg er også gjort kjent med at det ikke ble prosjektert med fullstendige kjøkken i bygget fordi det ikke skulle utkonkurrere felles kantinedrift. I tillegg kommer dessuten kravene til hygiene i statlige bygg.

Kjøkken til salgs

Selv om det oppfattes som hemmelig i Guttus film, er Myhre klar på at KMD både er kjent med, og støtter bruken av kjøkkenet som kunstverk.

– Vi oppfatter ikke at vi har noe hemmelig kjøkken, vi har promotert filmen og prosjektet på fakultetets sine nettsider som det kunstprosjektet det er.

Unneland har klare ambisjoner for hva som skjer med kjøkkenet etter endt utstilling. 

– Jeg skulle ønske at vi oppnådde å få et stort kjøkken tilbake i institusjonen. Drømmen er å få solgt kjøkkenet og bruke pengene på et permanent kjøkken på KMD.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer