Usikker på hvem du skal stemme på? Studvest har tatt en prat med begge kandidatene i valgkampens siste timer.

KANDIDATENE. Margareth Hagen og Oddrun Samdal kjemper om rektorstillingen ved UiB.


Annonse

Klokken 09.00 mandag 22. mars var rektorvalget Universitetet i Bergen igang. Frem til torsdag 25. mars klokken 12.00 kan studentene stemme på den vil ha som ny rektor etter Dag Rune Olsen som gikk av i januar.

Det er Oddrun Samdal og Margareth Hagen som kjemper om stillingen som rektor ved UiB, men hvem av dem fortjener din stemme?

Den grønne kandidat? 

Tankekraft, bærekraft og slagkraft er slagordene som møter dem som klikker seg inn på programsiden til Team Samdal. Er hun den grønneste kandidaten? 

Hvordan vil du gjøre UiB mer bærekraftig? 

Først vil vi bidra med forskning og kunnskap til forskningsbaserte tiltak for det bærekraftige samfunnet. Så vil vi sikre at studentene som kommer ut av UiB kan bruke sin kritiske og bevisste kompetanse til at vi når det grønne skiftet, forklarer Samdal. 

Under debatten på Teglverket forrige mandag hevdet Samdal at hun ville gi UiB en tydeligere miljøprofil enn Hagen. Diskusjonen dreide seg særlig om Akademia-avtalen på 70 millioner som UiB reforhandlet med Equinor i 2018. Avtalen gjør at universitetet sidestiller forsking på fossile og energibalanserte næringer, mener Samdal. 

MILJØPROFIL. Oddrun Samdal mener universitet i Bergen vil få en tydeligere miljøprofil om hun vinner valget.

– Margareth ledet styringsgruppen for avtalen. Vi vil være mer være offensive i våre forhandlinger med Equinor. Vi vil ikke gi like stor støtte til fossil forskning, lover hun. 

Men makstak for flyreiser sier du nei til?

– Det å tenke på flyreiser på individnivå tror jeg ikke veien å gå her. 

Samdal mener at hvilken type reiser UiB tillater er viktigere enn antallet.

– Det er de interkontinentale reisene som er særlig alvorlige med tanke på klimaavtrykket vårt, forklarer viserektoren for utdanning. 

Studentene skal bli kjent med forsking.

Mange studenter klager over for få samlingsplasser. Hvordan vil studentene konkret merke endring på dette hvis du blir rektor? 

– Jeg har vært veldig opptatt av dette i min rolle som viserektor for utdanning. Jeg har tatt initiativet til et prioriteringsråd der eiendomsavdelingen, og studentene er representert.

– Rollen til rådet ser på arealene våre og vurderer hva hvordan en best mulig kan bruke arealet på universitetet.  Hvor har vi ubrukt areal? Hvordan tar vi i bruk mer av arealene som står tomme? 

STUDIEAREAL. Oddrun Samdal lover å prioritere studieareal for studenter.

– Om noen studenter nå er usikker på hva de skal stemme, hva skiller deg mest fra Hagen? 

– Vi skiller oss fra Hagen i graden vi vil involvere studentene i forskningen på universitetet. Vi vil ikke bare gi en forskningsbasert undervisning, men sørge for studentene blir kjent med forskningen gjennom deltakelse. Tolke data, bli med i forskningsprosjektene. 

Samdal understreker at underviserne må få bruke i undervisningsdelen av stillingen sin til å ta kurs i pedagogikk slik at denne medvirkningen skal bli mer attraktivt å prioritere. 

Vitnemål for UiB skal være et kvalitetstegn

Margareth Hagen sitt mantra gjennom valgkampen har vært å øke kvaliteten i undervisningen ved UiB. Hun er tydelig på sin viktigste sak:

– Sterkere fagmiljø, sterkere utdanning, det er det jeg vil jobbe for. 

Hun ønsker at studier ved UiB skal være et kvalitetsstempel. 

– Vitnemålet fra UiB skal bety noe, det skal merkes at dette er et godt universitet, seier den nåværende rektoren.

VIL STYRKE FAGMILJØENE: Studentmentorer blir en viktig del av Margareth Hagens strategi for å styrke fagmiljøene dersom hun vinner valget.

Hvordan skal dere oppnå denne kvaliteten?

Vi ønsker å ansette studenter som mentorer for oss i rektoratet, for å gi oss gode råd i prosjekter vi arbeider med. Studentene vil komme med innspill på strategier og hvordan vi kan bygge et sterkest mulig fagmiljø og et best mulige læringsmiljø for studentene.

En annen viktig valgkampsak for Hagen er arbeidet med å øke den digitale kompetansen til studenter og forskere ved Universitetet i Bergen.

– Jeg ønsker at alle som går på UiB skal ha gode digitale kunnskaper tilpasset fagene. Både Jurister og medisinere skal gå ut fra UiB med god digital forståelse. AI blir veldig viktig i arbeidslivet.

Akademia-avtalen har bidratt til omstilling

Hagen er ikke enig i at Samdal er en grønnere kandidat, og mener UiB gjennom akademia-avtalen har levert forskningsbaserte løsninger til industrien.

– Jeg mener UiB har gitt et sterkt bidrag til industriomstilling gjennom akademia-avtalen. 

Hun trekker fram at blant mottakerne som blir kategorisert som «fossile» finner en blant annet senter for grunnforskning i geologi. 

Hagen understreker likevel at avtalen nok ville sett annerledes ut dersom den ble forhandlet frem i dag. 

Vil gjøre det lettere å kombinere fag

Avslutningsvis trekker Hagen frem at tverrfaglighet som et viktig satsingsområde dersom hun vinner valget. Hun mener det må bli lettere å kombinere fag.

KVALITETSSTEMPEL: Digitale ferdigheter og tverrfaglighet vil bli prioritert om Margareth Hagen vinner valget

– Studieløpene våre kan nok bli litt fastlåst. Vi vil gjøre det lett for en som studerer kinesisk og kombinere graden sin med statsvitenskap for eksempel. 

Professoren som selv var innom både administrasjon og organisasjonsvitenskap og italiensk litteratur i løpet av sine år som student og vil gjøre det lett for studentene å eksperimentere.  

– Folk blir forskrekket når jeg forteller om min studieoppbygging. Men i dagens samfunn tror jeg den tverrfaglige kompetansen og forståelsen er viktigere enn noen gang. 

Kommentarer

kommentarer