Ofte finner de både solbriller, mobiltelefoner og pensko. Og en og annen stol.

HAVBUNN. Student-dykkerklubben BSI-SUB brukte lørdagen til en plastaksjon på havbunnen i Vågen. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.


Tidlig og sent går det folk rundt ved havneområdet i Bergen sentrum. Lite tenker de på hva som kan ligge under føttene deres.

For på havbunnen inne i Vågen kan man finne mye forskjellig. Det fikk dykkerne i Studentenes Undervannsklubb Bergen (SUB-BSI) erfare. Dykkerklubben plukker ofte med seg søppel når de dykker, og på lørdag hadde de ryddeaksjon i Vågen.

STOL. Man finner ikke bare fisker, krabber, tare og tang på havets dyp. Da studentene i SUB-BSI ryddet i Vågen på lørdag fant de blant annet en stol. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

– Det har vært mye fokus på miljø, spesielt plastforsøppling, i det siste, og jeg tror mange nå har lyst å hjelpe til. Det er enkelte som nesten bare kommer på dykk som dette, sier klubbens materialforvalter Anders Schouw.

Han er doktorstudent i mikrobiologi, og har selv holdt på med dykking i femten år. Der har han sett hvordan all søppelet hoper seg opp på havbunnen.

– Med ryddingen i Vågen vil vi sette fokus på at det er mye søppel under vann. Ettersom det er mye mennesker som går forbi og ser all søppelet vi tar opp på slike steder, sier Schouw.

Mye kan dukke opp ved SUB-BSIs ryddeaksjoner på havdypet. Blant annet finner de ofte lommebøker, solbriller, telefoner, stoler og finsko til både damer og menn.

STUDENTRETTET. Hvem som helst kan bli med i dykkerklubben SUB-BSI, men den retter seg spesielt mot studenter. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

– Akkurat disse dykkene er ikke de «peneste», hvor man ser mest, men man får mye utbytte likevel. Det er noe med å føle at man bidrar og får gjøre en forskjell, sier lærerstudent Lena Haga Malme.

Dykking var noe hun hadde vært nysgjerrig på lenge, og for et år siden bestemte hun seg for å ta sjansen å bli med i BSI-SUB. Hvem som helst kan bli med i dykkeklubben, men den retter seg spesielt mot studenter.

Da muligheten kom for å også bli med på en ryddeaksjon tvilte ikke Malme. 

HOPPET I DET. Student Lena Haga Malme trodde lenge at dykking var både dyrt og krevende, men fant likevel den perfekte muligheten hos BSI-SUB. FOTO: ADRIAN GRINDEBAKKEN.

Renere tider

Først i 2016 startet student-dykkerne i BSI-SUB opp med ryddeaksjoner. Men det koster. Blant annet trengs det biler til søppelkjøring, containere og kraner til for å dra opp mye av søppelet på bunnen. Det er ikke bare-bare for en studentklubb.

– Nå den siste tiden når det har blitt mer fokus på dette, har flere kommet og tilbudt seg å hjelpe, som havnevesenet og kommuner. Dermed kan vi gjennomføre ryddeaksjoner som denne i Vågen, forklarer Schouw.

Arrangementet foregår i samarbeid med Havnevesenet og 1Dykkeklubb. Astrid Tomassen fra Bergenhavn skriver i en epost at de er meget positive til tiltaket og bistår arrangørene der de kan. Blant annet bidrar de med bår for å samle opp avfall for så å frakte det vekk til et avfallsdeponi.

– Det er jo ofte slik at man vil dykke og oppsøker steder det er litt fint. Likevel ser man alltid noe søppel, men da har man ikke mulighet til å ta det med seg, sier student Malme. 

USYNLIG ROT. Student Anders Schouw forteller at de gjerne oppsøker kaier der det ser spesielt ille ut. FOTO: BSI-SUB.

Søppel til skue

Mye av søppelet på bunnen i Vågen er samlet opp fra uteliv og ulik aktivitet i nærheten. Dermed er plastglass, ølbokser, og glassflasker blant de vanligste funnene. Målet til SUB-BSI er å arrangerer liknende dykk to ganger i året. Student Malme mener havområdene hadde vært betydelig verre uten.

– Jeg lurer på hvordan vannet hadde sett ut om man ikke hadde slike initiativ. På land har man tross alt mange som går rundt og holder det fint, men det har man ikke i havet.

SØPPEL. Havet er blitt verdens «søppelspann». Til og med vanlige søppelspann havner på havets bunn. FOTO: ADRIAN GRINDBAKKEN.

Kommentarer

kommentarer