Leserinnlegg: Det er ett år siden Høgskulen på Vestlandet lovet studentene bot og bedring, men fortsatt har de ikke løst problemene.

IKKE BRA NOK. Eirin Lundegaard, lokallagsleder for Pedagogstudentene ved HVL, reagerer på HVLs alternativ til studietur. ARKIVFOTO: ADRIAN BRUDVIK


Utdanninger ved offentlige norske høgskoler og universiteter skal som hovedregel være gratis. Punktum. Dette er et av de aller viktigste prinsippene i det norske utdanningssystemet, siden det skal sikre lik rett til utdanning uavhengig av hvor mye penger du eller foreldrene dine har.

Nettopp fordi det er så viktig, måtte Høgskulen på Vestlandet (HVL) legge seg flate og beklage da Studvest avslørte at flere av studentene måtte betale for studieturer som var obligatoriske for å få lov til å gå opp til eksamen. HVL lovte bot og bedring, blant annet ved å sikre at «det finnes reelle alternativer» til studieturene, som deres egen kommunikasjonssjef sa det.

Det er over et år siden. Likevel kunne vi lese i Studvest sist uke at barnehagelærerstudentene ved HVL slett ikke har et reelt alternativ til studieturene sine. «Alternativet», som absolutt fortjener å bli skrevet i hermetegn, går ut på at studentene må få tak i minst fem barn i barnehagealder som de skal ta med på skitur eller andre vinteraktiviteter. Hvor man skal få tak i disse barna hvis man ikke har et stort nettverk i byen, er ikke godt å si – barnehagene i Bergen som Studvest har pratet med tillater i hvert fall ikke å låne bort barna sine uten forbehold. Og for de som faktisk kan skaffe fem barn gjennom nettverket sitt, kan transportkostnader for å få barna til et vinterområde komme på toppen av det hele. I realiteten er «alternativet» til HVL verken realistisk eller gratis.

Jeg vil minne høgskolen om hva statssekretær Bjørn Haugstad sa til Norsk studentorganisasjons landsmøte om dette i fjor: «Det er ingen tvil: En studietur som er obligatorisk for å ta eksamen, skal ikke ha egenandel. Frivillige turer kan ha egenandel, men da må den være reelt frivillig». Turen for barnehagelærerstudentene ved HVL er etter min mening ikke reelt frivillig når studenter som betalte for å dra på den sier til Studvest at de ville vurdert å ikke dra hvis den alternative oppgaven var overkommelig.

Pedagogstudentene mener at ingen av studentene ved våre lærerutdanninger skal betale for praksis eller andre obligatoriske aktiviteter i studiet. Det er ikke engang særlig kontroversielt – det er bare å følge norsk lov. Såpass bør vi kunne forvente av en høgskole, og nettopp derfor forventer vi at Høgskulen på Vestlandet rydder opp i dette til neste semester.

Kommentarer

kommentarer