Etter tre måneder med det nye Si fra-systemet har flere meldinger kommet inn. Men UiB vil fortsatt gjøre systemet bedre kjent.

21 SAKER. Universitetet i Bergen har fått til sammen 21 meldinger gjennom Si fra-systemet siden det ble innført ved nyttår. – Vi må jobbe for å synliggjøre dette bedre, sier viserektor Oddrun Samdal. ARKIVFOTO: STUDVEST.


Den 1. januar i år innførte Universitetet i Bergen (UiB) Si fra-systemet, etter modell fra Universitetet i Oslo. 

– Det er et nytt system for oss, men jeg synes vi har fått på plass en god og tydelig rutine for oppfølging av sakene, sier UiBs viserektor for utdanning, Oddrun Samdal.

I Si fra-systemet finnes det tre forskjellige kategorier. Det mest alvorlige varselet er rødt og kan handle om mobbing, trakassering og lignende. I den gule kategorien varsler man om ting som bør forbedres, for eksempel dårlig studiemiljø eller faglige utfordringer. Den grønne kategorien er for å gi ros.

SI FRA. Viserektor ved UiB Oddrun Samdal ønsker at Si fra-systemet skal bli bedre kjent blant studentene. ARKIVFOTO: MARIE DEIKE

Syv røde saker

Per 16. mars har UiB mottatt syv røde, elleve gule og tre grønne innmeldinger. På grunn av hensynet til personvern vil ikke UiB gå mer inn på detaljene i sakene som har blitt meldt fra om.

Samdal mener at systemet må bli bedre kjent blant studenter. Hun sier at det ikke er helt lett å vite hvor mange studenter som egentlig vet hva Si fra er for noe.

– Vi må jobbe for å synliggjøre dette bedre, det er nok mange studenter som ikke er kjent med systemet. Blant annet vil vi få det tilgjengelig fra Mitt UiB, forteller Samdal.

Hun får medhold fra Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Studentparlamentet ved UiB (SP-UiB).

– Det kommer nye studenter hvert halvår, og vi må jobbe fram rutiner for å gjøre nye studenter kjent med systemet. Det handler om å gjøre studentene bevisste på at det eksisterer. For alvorlige meldinger må det også være tydelig hva slags oppfølging en klage får. Det kan være et hinder for å melde fra hvis man ikke vet hva som skjer etterpå, sier Mikalsen.

VIL HJELPE. SP-UiB-leder Håkon Randgaard Mikalsen vil hjelpe universitetet med å informere studentene om systemet FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN

Vil lage kampanje

Samdal forklarer at de sendte ut en epost i høst, i forbindelse med Metoo-kampanjen, der de informerte studentene. Hun mener det er vanskelig å vurdere hvor godt de har nådd ut til studentene, og sier at de innimellom blir gjort oppmerksomme på at ikke alle kjenner til Si fra.

– Vi har gitt mye informasjon allerede, men det handler også om å være synlig fortløpende.

Parlamentsleder Mikalsen er gjerne med på å hjelpe til med det.

– Vi har lyst til å lage en kampanje. Vi må finne effektive måter å opplyse studentene om dette og jeg tror ikke vi kan begrense oss til å henge opp noen plakater, sier han.

Et samarbeid med Studentparlamentet er en planlagt løsning, men Samdal kan ennå ikke svare på hvordan man skal få systemet mer synlig.

– Vi har ikke helt landet på hvordan vi skal nå ut til alle studentene. Vi er åpne for innspill og vil ha en dialog med studentene om gode måter å gjøre det på.

Kommentarer

kommentarer