Som fersk student kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har når du leier.

RETTIGHETER. Du som leietaker har også andre rettigheter enn de økonomiske rettighetene, skriver innsenderne fra Økonomiformidlingen. ARKIVFOTO: EMIL BREISTEIN


Et nytt semester er i gang. Noen nye studenter har akkurat flyttet hjemmefra og leier for første gang. Som fersk student kan det være vanskelig å vite hvilke rettigheter du har når du leier.

Kanskje er du mest opptatt av de rettighetene som går utover lommeboken din. Da er utleiers rettighet til å skru opp leieprisen relevant. Her er det leieavtalen som er utgangspunktet. Prisen kan ikke justeres før det har gått 12 måneder og da skal utleier varsle leietaker med minimum 1 måneds forvarsel. Husleien kan da bare justeres opp etter konsumprisindeksen.

Mange har allerede betalt depositum og føler at dette er kjipe penger, det er imidlertid en forsikring for utleier ved manglende leie eller skader på boligen. Det er viktig for deg som leietaker å vite at depositumet kun kan tilsvare opp til 6 måneders husleie. Pengene skal også stå på en sperret konto som verken utleier eller leietakeren har rådighet over.

Hva angår vedlikehold av boligen er det utleier som i hovedsak er ansvarlig for dette, med mindre noe annet er avtalt. Hvis denne plikten ikke overholdes kan leietaker kreve avslag på husleien, og ved større mangler kan man si opp avtalen. Leietaker er dog ikke helt fri fra ansvar: Dørlåser, vannklosetter og røykvarslere er eksempler på gjenstander som leietaker er ansvar for vedlikehold av.


Dersom du skulle være så uheldig å ende opp i et kollektiv du virkelig ikke trives i, er det greit å vite reglene rundt oppsigelse. Oppsigelsesfristen er tre måneder, så sant ikke annet er avtalt. Fristen starter å løpe fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er foretatt. Som leietaker kan oppsigelsen skje muntlig, men skulle det oppstå konflikt mellom utleier og leietaker vil du stille sterkere med en skriftlig oppsigelse. Et unntak til denne regelen er dersom en leier et rom i utleiers bolig, da er oppsigelsesfristen en måned fra dato til dato. Rent økonomisk er det dermed viktig å huske å si opp i tide, ettersom det kan medføre ekstra leiekostnader å være for sent ute. Dersom oppsigelsen kommer fra utleier skal den være skriftlig og begrunnet. Utleier plikter også å opplyse om at du har rett til å protestere på oppsigelsen innen en måned. Har du derimot tidsbestemt leiekontrakt kan den ikke sies opp og leieforholdet vil opphøre uten oppsigelse.

Du som leietaker har også andre rettigheter enn de økonomiske rettighetene. To relevante rettigheter som er greit å ha kjennskap til er kravet på trygge rømningsveier, brannslukningsapparat og røykvarsler. Det er også vanlig at utleier disponerer nøkkel til leiligheten. Det er imidlertid ikke slik at utleier kan komme og gå som han selv vil. Skal utleier ha adgang til eiendommen, har du som leietaker krav på å få beskjed i rimelig tid. Det kan gjøres unntak dersom det foreligger en nødssituasjon.

Dette er imidlertid ingen uttømmende liste over de rettigheter og plikter som eksisterer i et leieforhold. Det er viktig å være seg sine rettigheter og plikter bevisst, og vi håper at informasjonen her kan hjelpe dere til bedre forståelse rundt leieforholdet.

Kommentarer

kommentarer