Flere søkte seg til årsstudium ved UiB til tross for mulige økonomiske ulemper. Nå etterlyses det bedre informasjon om ordningen.

SER VERDIEN I ÅRSSTUDIUM. Martin Skadal synes det er gøy å studere mye forskjellig og dermed få kunnskap fra ulike studieretninger gjennom årsstudium.

SER VERDIEN. Martin Skadal synes det er gøy å studere mye forskjellig og dermed få kunnskap fra ulike studieretninger gjennom årsstudium.


Annonse

Dette semesteret trådte den nye stipendordningen i kraft. Ordningen innebærer at 40 prosent av lånet omgjøres til stipend, men på betingelse av at studenten fullfører en grad. Hvis ikke, omgjøres bare 25 prosent. Regjeringen mener den nye ordningen vil motivere studenter til å fullføre studiene.

Studenter som tar årsstudium er spesielt utsatt, da dette året alene ikke resulterer i en grad.

– Da jeg spurte klassen om den nye ordningen, var det nesten ingen som visste om den, sier Martin Skadal.

Han går årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfold ved Universitetet i Bergen (UiB). Han fikk selv sent vite om endringen.

Tidligere i høst omtalte også BT en annen student som ikke kjente til de økonomiske betingelsene ved et årsstudium.

Studvest har undersøkt høstens søkertall til alle årsstudium ved UiB og funnet en svak oppgang i antall søkere i 2019 sammenliknet med 2018.

Vanskelig å finne informasjon

Martin Skadal mener det er mangel på informasjon fra Lånekassen og universitetet.

– Det hadde vært nyttig med et informasjonsmøte hvor alle som tar årsstudium får grundig informasjon om hva ordningen betyr for dem, påpeker Skadal.

NEGATIV TIL STIPENDORDNINGEN. Martin Skadal påpeker at flere studentorganisasjoner stiller seg mot ordningen, og at det bør sende et tydelig signal til politikerne.

– Har du vurdert å endre planen?

– Det får meg til å tenke litt ekstra. Jeg tror flere hadde valgt som meg dersom de hadde fortsatt med den gamle ordningen, men det kan hende at flere hopper av nå. Det er dumt, fordi man bør ha muligheten til å tenke over hva man kan gjøre senere.

Vil undersøke om informasjonen er god nok

Avdelingsdirektør ved studieadministrativ avdeling ved UiB, Christen Soleim mener at det er Lånekassen som har ansvaret for å informere om de ulike støtteordningene for studenter.

– Vi ser nå på om henvisningen til Lånekassen er tydelig nok på sidene våre, sier han.

LÅNEKASSENS ANSVAR. Avdelingsdirektør for studieadministrativ avdeling, Christen Soleim. PRESSEFOTO: UiB.

Til tross for økonomiske ulemper ser han lyst på årsstudiets fremtid.

– Det ligger ikke i kortene at vi skal slutte å tilby årsstudium ved UiB. Det kan for eksempel innpasses i bachelorutdanningene som gir rom for 60 frie studiepoeng.

Forventer at studentene tar ansvar

Norsk Studentorganisasjon (NSO) har tidligere uttrykt at de er misfornøyde med stipendkuttet, blant annet ved å delta i en protest høsten 2018.

Leder for NSO, Marte Øien, påpeker at det er viktig at opplysninger er godt tilgjengelig, spesielt når den potensielt kan føre til store konsekvenser for mange studenter.

TYDELIGERE. NSO-leder Marte Øien mener informasjonen må tydeligere fram. ARKIVFOTO: Beate Felde.

– Vi forventer at studenter som voksne mennesker undersøker hvilke rettigheter de har når de søker om lån. Likevel mener vi at dette er en stor endring hvor informasjon må komme tydeligere fram.

Har oppdatert sidene sine

Lånekassen forteller at de får nye studiestøtteforskrifter fra Kunnskapsdepartementet hvert år.

– Vi jobber da systematisk med å oppdatere våre nettsider, Dine sider og søknaden vår, for å sikre at kundene får relevant og oppdatert informasjon om studiestøtteordningene, sier Benedicte Borchgrevink, kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen i en mail til Studvest.

Hun informerer om at det har blitt publisert en nyhetsartikkel om stipendordningen på Lånekassens nettsider.

– Vi har oppdatert informasjonssidene og oppdatert søknaden vår. I tillegg har vi informert om de nye reglene i presseutspill og på Facebook, sier hun.

Kommentarer

kommentarer