Avslutter arbeidet om et stort og utvidet studenthus

Planene om en sammenslåing av studentorganisasjonene og Kvarteret skjer ikke med det første. Kvarteretlederen peker på manglende engasjement og en vanskelig økonomisk situasjon.

ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø
Publisert Sist oppdatert

Driftsorganisasjonene

  • Studentersamfunnet, Aktive Studenters Forening (ASF), Bergen Realistforening (RF), Studentteateret Immaturus og Bergen Filmklubb. 
  • Enkelt forklart står Det Akademiske Kvarter for drift av bygg og servering, mens DORGene får lage og holde arrangementer på huset.
  • DORGene drar studenter til Det Akademiske Kvarter og selger inngangsbilletter for arrangementer, mens Det Akademiske Kvarter tjener penger på barsalg til de samme studentene både før og etter arrangementet.

Det var på generalforsamlingen i vår at Kvarteret vedtok en sammenslåing med driftsorganisasjonene (DORGene). Det ble ett steg nærmere å danne et studenthus, lignende Samfundet i Trondheim.

Ambisjonene var store: Kvarteret skulle bli Norges beste studenthus.

Men på generalforsamlingen søndag vedtok Kvarteret at de avslutter det videre arbeidet med en sammenslåing med DORGene – deriblant Studentersamfunnet og studentteateret Immaturus.

De forplikter likevel Kvarteret til å se på mulighetene og interessen for fusjon på Generalforsamlingen i 2025.

Vanskelig økonomisk situasjon

Allerede i 2020 ble det konkludert om «stagnerende økonomi, rivalisering mellom samarbeidsorganisasjoner og manglende felles visjon» på Kvarteret i en rapport. De skrev samtidig at dersom en sammenslåing ble et faktum, ville Kvarteret kunne bli «Norges beste studenthus».

Studvest skrev i forrige uke om at Kvarteret sliter økonomisk og at organisasjonen ligger an til et underskudd på en million kroner for 2022.

På grunn av den økonomiske situasjonen argumentere flere, inkludert prosessgruppen som har arbeidet med fusjoneringen på vegne av Kvarteret og DORGene, for at fusjonsprosessen måtte avsluttes inntil videre.

Det står i kontrast med vedtakene om fusjonering våren 2022. Da vedtok Kvarteret, Studentersamfunnet i Bergen, Bergen Realistforening og Studentteateret Immaturus på deres generalforsamlinger at de ønsket å slå seg sammen. Aktive Studenters Forening (ASF), som arrangerer konserter, vedtok at de ønsket å delta videre i fusjonsprosessen.

SNUOPERASJON. På generalforsamling for Kvarteret våren 2022, ble det stemt for fusjonering. Nå har de snudd. ARKIVFOTO: Erik Stolpestad

Prosessgruppen skulle etter planen denne høsten utarbeide et sett med vedtekter, komme med konkrete navneforslag og utarbeide en mal for budsjett. Dette har ikke blitt gjort.

I følge dem er grunnen til dette liten tid.

– Generalforsamlinga valgte å gå ut av fusjonsforhandlingene grunnet manglende engasjement for å bidra i prosessen fra de deltakende organisasjonene og den økonomiske og kompetansemessige situasjonen de ulike organisasjonene står i per i dag, skriver leder for Kvarteret, Sara Mørland, i en e-post til Studvest.

Hun legger til at fusjonsprosessen realistisk sett ikke ville stå ferdig fra 2024 som planlagt sånn det ser ut nå, på grunn av disse forsinkelsene i prosessgruppen.

Usikker vei videre

Leder Mørland sa på talerstolen under generalforsamlingen at hun ønsket å gå ut av fusjonsarbeidet slik det står nå, og heller vente til Kvarteret sto i en bedre økonomisk situasjon.

Det ble argumentert for at det er «rett og rimelig» å binde et fremtidig Kvarteretstyret til å ta opp tråden om sammenslåing om noen år, i og med at dette har vært diskutert i over tretti år.

Til Studvest sier Mørland at det ville vært ren spekulasjon å gi noe anslag på når et eventuelt sammenslått studenthus kan være ferdig. Men hun mener generalforsamlingen nå har sendt et tydelig signal om at Kvarteret fortsatt ønsker å fusjonere:

– Først og fremst har så blir det opp til organisasjonene i 2025 å sette tidsfrister og gjøre resten av arbeidet.

Immaturus: – Kan bli vanskelig
ØNSKET Å UTSETTE. Leder for Kvarteret, Sara Mørland, var blant dem som ønsket å utsette fusjonsprosessen til Kvarteret sto i en mer stabil økonomisk situasjon. ARKIVFOTO: Truls Skram Lerø

Teatersjef i Studentteateret Immaturus, Caroline Tømmerås Ermesjø, er enig at å utsette fusjonen var det beste utfallet. Dette til tross for at Immaturus stemte for fusjon på sin egen generalforsamling i vår.

– Vi ønsket å ta del i den videre prosessen, og ikke kaste inn håndkleet før vi visste helt hvordan denne nye organisasjonene kom til å se ut. Det er enklere å danne en formening lenger inn i prosessen når mer ting er fastlagt, skriver hun i en e-post til Studvest.

Hun skriver videre at hun har blitt mer klar over hva som gjør Immaturus spesielt, og hva de riskiterer å miste om de går inn i sammenslåingen:

– Vi er en organisasjon som vil tilrettelegge for kreativ utforskning og utfoldelse for studentene i Bergen, ikke for å skape kommersiell kunst. Det tror jeg er viktig for våre medlemmer at vi tar vare på. Det kan bli vanskelig, uansett hvor mye det tilrettelegges for i en samlet organisasjon, når et studentkulturhus skal driftes for å gå i overskudd, sier hun.

Studentersamfunnet: – Dårlig timing

Maria Melve Kvåle er leder for Studentersamfunnet i Bergen, som også er en av Kvarterets driftsorganisasjoner. Kvåle var en del av prosessgruppen, og har forståelse for at fusjonen ble utsatt.

TEATERSJEF. Caroline Tømmerås Ermesjø er teatersjef i Studentteateret Immaturus. FOTO: Jonas J. Eian

– Vi har ikke snakket noe om utsettelse innad i prosessgruppen, det var det Kvarteretstyret som innstilte på. Men jeg skjønner det veldig godt. Det har blitt spesielt trukket frem at vi skal bygge opp organisasjonene igjen etter pandemien.

Kvåle understreker at alle medlemmene i prosessgruppen også har egne organisasjoner å drifte, og at tidsbruk derfor har vært en utfordring.

– For Samfunnets del har vi ikke fullt styre nå og jeg tror mange tenker det hadde vært deilig å bygge opp sin egen organisasjon internt først. Sånn sett er timingen for fusjon dårlig.

Kvåle ser flere positive ting i arbeidet – til tross for at arbeidet ikke førte frem til noe spesifikt.

– Det har vært positivt å ha en arena å møtes på tvers av organisasjonene, spesielt med tanke på erfaringsutveksling. Samtidig virket det som det var en enighet om at vi har nok å styre med i hver vår organisasjon.

FORSTÅELSE. Maria Melve Kvåle er leder i Studentersamfunnet og har forståelse for at fusjonen har blitt utsatt. FOTO: PRIVAT

– Tror du en fusjon noensinne kommer til å skje?

– Det er vanskelig å forutsi fremtiden. Vi har jo i denne prosessen kommet lenger enn noensinne. Jeg tror en fusjon absolutt er mulig, men det er nok litt i fremtiden. Døren er ikke lukket, det er alltid noen som kommer og finner opp hjulet på nytt.

Powered by Labrador CMS