Undersøkelse: 91 prosent av kristne studenter er ikke åpne om troen sin

Teologistudent tror kristne studenter kan være redde for å bli mislikt.

– HA RESPEKT. Ledelse og teologi-student Samuel Skorpen tror kristne studenter kan være redd for å bli mislikt, og mener man må ha respekt for hverandre på tross av uenigheter.
Publisert Sist oppdatert

I fjor utførte Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag, også kjent som Laget, en undersøkelse blant kristne studenter i alle norske byer.

Undersøkelsen viste til at 91 prosent av alle kristne studenter lever med troen sin inne i skapet. I undersøkelsen blir dette definert som å ikke prate eller være åpen om sin kristne tro. 

76 prosent oppga også at de ikke tar opp sin kristne tro med mindre de får direkte spørsmål om det. 

Det kommer frem i undersøkelsen at de største grunnene til at kristne studenter ikke velger å være åpne om troen sin er at de ikke vet hva de skal si hvis temaet blir tatt opp, og at de i noen mindre grad også er redde for å bli mislikt. 

– Samfunnet er for religionskritisk

Generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, sier at fordommer er noe som kan forekomme når kristine studenter snakker om troen sin, men at dette verken er et stort eller utbredt problem. 

Derimot sier Kjøde at de fleste kristne studenter rett og slett ikke vet hva de skal si når temaet religion kommer opp. Han peker på et sekulært samfunn som hovedgrunnen.

FOR KRITISK. Karl-Johan Kjøde mener samfunnet er for religionskritisk. Foto: Laget NKSS/Martin Haagensen

– Både akademia og samfunnet generelt er sterkt preget av det sekulære samfunnet og det humanistiske livssynet. Da er det lett for kristne studenter å føle seg som en minoritetsgruppe, og det kan dermed være vanskeligere å være åpen om sin kristne tro.

Les også: MedHum reiste til Malawi for å jobbe med seksualhelse

En annen faktor Kjøde trekker frem er at kristendom og religion generelt ofte er temaer i samfunnsdebatter og som møter sterk kritikk, dette kan gjøre at ikke religiøse syns det er lettere å konfrontere kristne. 

Kjøde savner derfor debatt om det sekulære samfunnet og det humanistiske livssynet.

– Det er ikke nok kritikk av det sekulære samfunnet. Samfunnet vårt i dag blir ofte i overkant religionskritisk, og vi glemmer å se nærmere på de sekulære livssynene også. De sekulære livssynene fremstilles jo ofte som nøytrale, men ingenting er vel egentlig det.

Tror på mennesket

Organisasjonsrådgiver i Hordaland fylkeslag i Human-etisk forbund, Magnhild Marie Bøe-Hansen, bekrefter Kjødes påstand om at Human-Etisk forbund sitt livssyn ikke er nøytralt.

– Vårt livssyn er ikke nøytralt, nei, for vi tror jo på mennesket. Derimot ønsker vi oss et samfunn som er livssynsåpent. Det vil si at staten og offentlige institusjoner er religionsnøytralt, men samfunnet er et mangfold av ulike livssyn. Religionsfrihet er viktig for oss. 

– Derfor er vi for en sekulær stat der ingen religioner eller livssyn har en forrang fremfor andre.

– Redde for å bli mislikt
– DÅRLIG RYKTE. Samuel Skorpen sier kristendommen har et dårlig rykte blant ikke-religiøse.

Samuel Skorpen studerer ledelse ved Høyskolen for ledelse og teologi og er aktiv i menigheten Salt Bergenskirken, som er tilknyttet pinsevennene.  

Han tror kristne studenter kan være redde for å bli mislikt og at dette skyldes det dårlige ryktet kristendommen har. 

Apropos: Martine har en kinesisk hemmelighet

– Noen har en oppfatning av at kristne automatisk er i mot homofile og alkohol. Ja, noen er konservative, men å mislike noen noen fordi de har andre oppfatninger og meninger er ikke forenlig med den kristne tro og bibelen.

– Ikke farlig å være uenige 

Både Kjøde og Skorpen har begge gode erfaringer når de først har snakket med ikke-religiøse om kristendommen. Begge viser til at de fleste som ikke er religiøse fortsatt er interessert i å prate om religion. 

Skorpen oppfordrer derfor andre kristne studenter til å ikke være redde for å prate med andre om troen sin. 

– Det vil jo alltid være noen som har en annen oppfatning enn meg, men det gjelder jo for alle i de fleste saker. Det gjelder bare å ha respekt for hverandre. 

Les også: På dette biblioteket leser Dusan (19) på kveldstid

Les også: Steinar er lei av regn i hallen – van(n)vittige lekkasjer

Powered by Labrador CMS