Å være student er både et privilegium og et ansvar
Debatt:

Løft blikket – å være student medfører ansvar

«Dødfødt» slakt fra Moderat Liste
Debatt:

«Dødfødt» slakt fra Moderat Liste

Utdannings-Norge må ta nynorsk på alvor
Kommentar:

Problematisk at Utdannings-Norge stadig bryter språkloven

La tastaturet leve!
Apropos:

La tastaturet leve

Ikkje la politisk farge polarisere kvinnekampen
Debatt:

Feminisme bør ikkje definerast av politisk farge

Hands off our rightful wages
Opinion:

Hands off our rightful wages

Grønn liste bør møte nederlag med rak rygg
Svarer Grønn liste:

Nederlag bør møtes med rak rygg