Vi må utveksle for en bedre fremtid

Leserinnlegg: Så banalt, men også så viktig og riktig.

VERDENSBORGER. Sannsynligheten er svært høy for at en person som har vært på utveksling har opplevd å bevege seg mye lenger i retning av å være en verdensborger enn en som ikke har vært på utveksling. ARKIVFOTO: JULIE HELENE GUNTHER
VERDENSBORGER. Sannsynligheten er svært høy for at en person som har vært på utveksling har opplevd å bevege seg mye lenger i retning av å være en verdensborger enn en som ikke har vært på utveksling. ARKIVFOTO: JULIE HELENE GUNTHER
Publisert Sist oppdatert

Dette er et innsendt innlegg. Innlegget gir uttrykk for forfatterens egne meninger.

Styreleder i Venstrealliansen Varg Lukas Folkman etterlyser i Studvest gode argumenter for hvorfor det er positivt med utveksling. Som rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen har skrevet: «Utveksling dreier seg om å utvide sin horisont – å finne den gleden det er i å ta del i andres kunnskap og i andre kulturer og levemåter.»

Å skape forståelse og kjennskap til andre kulturer er virkelig sentralt når vi ser en verden som er i stor endring. Her kan utveksling utgjøre en betydelig forskjell. Gjennom blant annet organisert opplegg ved universitetene og i sosiale arenaer opplever en utvekslingsstudent et internasjonalt miljø med mennesker med en annen kultur og tankesett enn det vi har i Norge. I praksis vil dette bety at en student som er på utveksling for eksempel vil få andre perspektiver på sosialisering, organisasjonsliv, studieteknikk og flere andre ubevisste kunnskaper som er med på å gi en bredere forståelse av hvordan verden fungerer. Det vil også gi kunnskap og erfaring som kan brukes til å reflektere rundt skikker og tradisjoner som ikke eksisterer i Norge.

Utveksling bidrar til å bedre språkkompetansen, og språkkunnskaper blir stadig viktigere i en mer globalisert verden. Kommunikasjon mellom mennesker som har forskjellige språk og måter å kommunisere på kommer i kontakt med hverandre. De som har vært på utveksling har forutsetninger for å håndtere denne kommunikasjonen bedre. Uansett hvor man reiser vil man ende opp i et internasjonalt miljø som i all hovedsak benytter seg av engelsk som fellesspråk, uavhengig av om man reiser til Uganda, Tsjekkia eller USA. Språk som tysk, fransk og spansk er heller ikke å forakte. Siden mange har grunnleggende kompetanse i et av disse språkene fra videregående skole kan de ha et godt grunnlag for å bli virkelig gode.

Felles for disse områdene er at de gir dannende og kunnskapsmessige fordeler som er mer eller mindre umulige å oppnå om man avlegger alle sine studiepoeng ved en norsk institusjon. En annen ting som er felles for disse er at de gir studentene egenskaper som er svært nyttige og relevante i dag, og spesielt for fremtiden.

Folkman spør i sitt innlegg «kommer man så mye nærmere en fremmed fagkultur gjennom et kort utenlandsopphold?». Hovedformålet med utveksling er ikke å komme nærmere en fremmed fagkultur. Klart det også kan gi fordeler, men fokuset på hva man oppnår ved utveksling ligger ikke i det faglige. Det er en grunn til at karakterene fra utveksling ikke blir registrert i vitnemålet. Studentersamfunnet har et ordspråk som sier: «Det er stor forskjell på å være student og å være studerende». På utveksling er dette spesielt gjeldende, siden det ikke er på lesesalen man skaffer seg forståelse og kjennskap til andre språk og kulturer, men det er derimot noe man oppnår ved å engasjere seg i studentorganisasjoner, lage middag med nye internasjonale venner eller delta på studentrettede kulturarrangementer.

En verdensborger er et begrep som blir brukt om personer som betrakter hele verden som sitt hjemsted. Tidligere var denne «tittelen» forbeholdt noen få, men i dagens verdenssamfunn blir den mer og mer aktuell, i og med at kommunikasjon ikke lenger er noe som stoppes av geografiske hindringer. Jeg sier ikke at man skal sitte igjen etter utveksling med en følelse av at man har blitt en borger av verden, men sannsynligheten er svært høy for at en person som har vært på utveksling har opplevd å bevege seg mye lenger i retning av å være en verdensborger enn en som ikke har vært på utveksling.

Når man er ferdig utdannet og skal videre i livet sitter man igjen med kunnskap, kulturell forståelse og språkferdigheter som det er vanskelig å oppnå på noen annen måte. Disse egenskapene er svært samfunnsrelevante og vil gjøre at man får mye mer ut av utdanningen. Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal har sagt «Ingen fremtidige arbeidstakere vil arbeide i en hverdag fri for globaliserte inntrykk og internasjonal påvirkning». Derfor skal man dra på utveksling, og derfor må institusjonene legge til rette slik at alle som ønsker det får dratt ut.

Powered by Labrador CMS