Nyhet

Bystyret og Velferdstinget raser mot byrådets studentmelding

Studentmeldingen fra byrådet får kritikk for å være uforpliktende, slurvete, og uten hensyn til koronapandemien.

KRITISK: Anette Arneberg, leder for Velferdstinget Vest (VT), er svært kritisk til byrådets studentmelding.
Publisert Sist oppdatert

Dette er studentmeldingen

  • Den første studentmeldingen kom i 2009
  • Meldingen utarbeides av byrådet og vedtas i bystyret
  • Den skal peke på hvilke områder Bergen kommune skal jobbe med for å bli en enda bedre studieby
  • Forslaget om en ny studentmelding kom fra studenter som mente det var på tide

 

På onsdag skal den nye studentmelding legges frem for bystyret. Det er ti år siden sist, og veien frem til nå har ikke vært enkel.

I februar 2020 fikk byrådet studentmeldingen sendt tilbake fra utvalget for helse og sosial i bystyret, med et ønske om en mer forpliktende og konkret melding.

Onsdag 20. januar, elleve måneder etter utvalgets innstilling, sendte byrådet meldingen tilbake med kun færre endringer.

Leder i Velferdstinget Vest (VT), Anette Arneberg, stiller seg kritisk til byrådets studentmelding. Hun understreker hvor viktig meldingen er for studentene, og at kvaliteten på den har langsiktig betydning.

— Hvis det står ting i meldingen som vi ikke er enige i eller som er feil, så påvirker det studenter flere år frem i tid, sier Arneberg.

Hovedgrunnen til at VT er kritiske, er fordi de mener at meldingen er alt for lite forpliktende og inneholder få nye ideer og gode løsninger.

Arneberg understreker blant annet at det noen steder står ting som er direkte feil eller utdatert. For eksempel sier den at Sammen jobber med et kampsportsenter, men dette er allerede ferdig. Også når det gjelder tilskudd til studentboliger, finner man feil.

Gikk mot bystyrets ønsker: – Meget arrogant

— Vi trenger handlingsplan, vi trenger tiltak, vi trenger mål, for det som studentene selv ber om. Det er behov for kraftsatsninger både på psykisk helse, helsestasjon, og arbeidsmuligheter, sier bystyrerepresentant Hilde Onarheim (H).

Da bystyret ble sendt en nesten identisk melding som i 2020, skapte det reaksjoner hos flere av bystyrerepresentantene.

– Jeg trodde først at jeg hadde åpnet feil dokument, for det var akkurat den samme meldingen som kom tilbake. Foruten noen få setninger, var alt helt likt, sier Onarheim.

Bystyremedlem, Eira Vilde Martinsen Garrido (SV), er skuffet over at mange av høringsinnspillene fra studentene ikke har blitt tatt med videre.

Hun reagerer blant annet på at bystyret ikke hadde en innspillsrunde før meldingen ble tatt opp for andre gang, og legger til at det er en svakhet i meldingen.

— Når det skal være en studentmelding, er det utrolig viktig at kommunen hører på studentene. Det er jo faktisk de det gjelder, sier Garrido.

– Overså flertallet

Onarheim påpeker at byråden burde ha sagt ifra kort tid etter bystyrets innstilling, fremfor å la det gå så lang tid uten å gjøre noen endringer.

Hun reagerer også på byrådens begrunnelse.

— Jaffery mener hun har oppfylt kriteriene med denne meldingen. Derfor overså hun et flertall i utvalget. Det syntes jeg er meget arrogant, fordi byrådet jobber på fullmakten fra bystyret, sier Onarheim.

Hun beskriver byrådet som lite involverende og inkluderende, og legger til at bystyret har erfaringer med at innbyggere og andre føler seg overkjørt.

– Nå har ikke studentene uttalt dette, men man må lytte til dem som det gjelder, fortsetter Onarheim.

Koronapandemien rammet oss i mars i fjor, kun en måned etter at byrådet fikk beskjed om å revidere meldingen.

Garrido mener det er galt at utfordringene med pandemien mangler i den nye studentmeldingen.

— Selv om målet med meldingen er at den skal være et generelt dokument i en normal tid, så kommer koronasituasjonen til å prege oss studenter og hele Bergen i lang tid framover. Det blir helt galt, sier Garrido.

– Vi har levert det vi skal levere

Byrådsrepresentant, Lubna Boby Jaffery (Ap) er ansvarlig for den nye studentmeldingen. Jaffery mener de har tatt studentenes innspill fra høringene med i meldingen, og at studentmeldingens format tilsier at den ikke skal inneholde konkrete tiltak.

— Vi har levert det vi skal levere, nemlig en melding. I planstrukturen i Bergen kommune så er det definert hva en melding skal være, sier hun.

Videre forteller hun at en melding ikke skal inneholde konkrete handlinger, men skal være en oversikt over en rekke tema og ha et kunnskapsgrunnlag.

Når det gjelder kritikken om lite fokus på koronapandemien svarer byråden at studentmeldingen er ment til å vare lengre enn pandemien.

— Man har valgt å ikke omtale det spesifikt fordi det vil være veldig avgrenset til akkurat denne konkrete situasjonen. Men vi tar med oss erfaringene våre med dette videre for å sørge for at studentene våre blir godt ivaretatt, sier Jaffery.

Hun mener bystyret har innsett at hun har levert det hun skulle, nemlig en melding.

— Derfor ber de oss nå om å levere en temaplan, fordi vi vil ha mer konkrete handlinger i studentpolitikken i Bergen.

Positive til temaplan

Bystyret har blitt enige om å ta studentmeldingen til orientering. Planen fremover er at byrådet skal utarbeide konkrete tiltak for temaene i meldingen, i en såkalt temaplan. planen skal adressere konkrete problemer, muligheter og løsninger for studentbyen Bergen.

Leder i Velferdstinget Vest, Anette Arneberg, sier de ser optimistisk på en mer forpliktende plan med konkrete mål.

— Det som er viktig for oss i denne prosessen er at vi blir inkludert i mye større grad, og at kommunen viser at de ønsker å høre på våre innspill. Hvis vi har en tettere dialog, og blir tatt som en seriøs aktør, så unngår man sånne feil som man nå finner i studentmeldingen.

Studentmeldingen og temaplanen skal opp til bystyret onsdag 27. januar.

Powered by Labrador CMS