Nyhet

Derfor stenger UiB mens andre studiesteder holder åpent

UiB-rektor sier de stenger bibliotek og lesesaler etter de klare påbudene fra kommunen. – Vi er ikke pålagt å stenge ned campus, mener HVL-rektor.

STENGT. Alle bibliotek og lesesaler utenom ett universitetsbibliotek er nå stengt på UiB.
STENGT. Alle bibliotek og lesesaler utenom ett universitetsbibliotek er nå stengt på UiB.
Publisert Sist oppdatert

Forrige fredag innførte Bergen kommune nye, strenge koronarestriksjoner, og Universitetet i Bergen (UiB) vedtok å stenge lesesalene fra og med mandag 9. november.

Andre studiesteder som Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH) har imidlertid valgt å holde sine campuser åpne.

Påbudet om hjemmekontor følger av forskriften som ble vedtatt fredag 6. november. Der står det at hjemmekontor skal benyttes «når dette er mulig». Det er videre opp til arbeidsgiver å vurdere om det er mulig å utføre arbeidet på hjemmekontor. 

I Oslo er et likelydende påbud vedtatt, men Universitetet i Oslo (UiO) har heller ikke stengt lesesalene.  

– Neste semester kan stå i fare

– UiB følger de klare påleggene vi har fått fra vår kommune.

Det forteller UiB-rektor Dag Rune Olsen til Studvest. 

– Helsebyråd i Bergen har sagt at hjemmekontor er påbudt og at det også skal gjelde for studenter. Påbudet gjelder imidlertid bare så langt det går an. Derfor har vi en ordning hvor det er mulig å disponere lesesalplass etter man har bedt om det og fått innvilget søknad.

Over helgen har universitetet allerede fått inn i underkant av 500 søknader, og Olsen presiserer at de som har søkt, får plass. Dersom kapasiteten ikke strekker til så er planen å øke antall plasser hvor det går an å arbeide.

KREVENDE. UiB-rektor Dag Rune Olsen erkjenner at mange studenter nå har en krevende arbeidssituasjon. ARKIVFOTO: Andrea Olsen
KREVENDE. UiB-rektor Dag Rune Olsen erkjenner at mange studenter nå har en krevende arbeidssituasjon. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

– Vi erkjenner at mange studenter har en krevende arbeidssituasjon. Derfor vil vi legge til rette for å kunne arbeide på campus, sier Olsen.

– Men vi må være påpasselige, for hvis tiltakene skal fungere så må mobiliteten ned. Dersom vi ikke lykkes nå så står neste semester i fare. Derfor er det viktig at vi følger opp tett og nøye, legger han til.

– Ikke pålagt å stenge campus

HVL har valgt en annen strategi enn UiB. De holder åpent, og situasjonen er mye den samme som før pressekonferansen forrige fredag.

– Vi er ikke pålagt å stenge ned campus, sier Berit Rokne, rektor på HVL. 

Hun legger vekt på at myndighetene nasjonalt sier at de skal redusere fysisk undervisning og ha mest mulig digitalt for å unngå press på kollektivtransporten, og for å unngå å samle større grupper.

– Vi har holdt campus åpent for å gi studentene en mulighet til å studere i gode omgivelser hvis de har vanskeligheter på hybel eller vil treffe andre, selvsagt innenfor de gjeldende smittevernreglene.

– UiB holder også åpent for de som har søkt om plass, men holder utgangspunktet slik at studentene skal benytte hjemmekontor. Hvorfor har ikke dere benyttet dere av samme strategi?

– Vi har sagt til kommunen at vi holder campus åpent som før, men all undervisning foregår digitalt, og det har de gått med på. UiB har også flere studenter i Bergen enn vi har.  

– Opplever dere at smitteverntiltakene blir holdt?

– Vi går ikke rundt med målebånd, så det går på tillit.

Helsebyråd Beate Husa opplyser til Studvest at byrådet ikke har kommet med særlige påbud til studiesteder, som å stenge lesesal. 

Synes nedstengingen er tullete

Sofie Hough og Ulrik Stranger leser til hver sin eksamen i kantina. Bordet er tildekket av bøker, matpapir og skrivesaker.  Rundt dem er det mange andre som leser, men lydnivået er høyere enn på en lesesal.

– Jeg har rett og slett ikke plass til å lese hjemme, sier Hough.

– Ja og jeg bor med fem andre så det er uaktuelt å ha hjemmekontor, istemmer Stranger.

Bortenfor sitter Eivind Orset og spiser lunsj, han er blant dem som har fått lesesalplass.

– Hvis det er sånn at de har stengt bare for å stenge så synes jeg det er tullete, sier han.

Disse kan få leseplass på UiB
STUDENTSENTERET. Sofie Hough har ikke plass til å lese hjemme.
STUDENTSENTERET. Sofie Hough har ikke plass til å lese hjemme.

På kommunikasjonsplattformen MittUiB informeres det om at det kan gis adgang «dersom du av ulike grunner sliter med å studere/gjennomføre eksamen hjemme».

– Jeg er veldig opptatt av de psykososiale utfordringene korona medfører.  Jeg presiserte overfor byrådet at slik studenthybler bygges så er de så små at det ikke er tenkt at man skal oppholde seg i dem over lang tid, sier UiB-rektor Olsen.

UiB jobber med å lansere en selvhjelpsplattform til studentene som nå er sendt på hjemmekontor.

– TULLETE. Eivind Orset leser til eksamen på Studentsenteret.
– TULLETE. Eivind Orset leser til eksamen på Studentsenteret.

– Tanken er å samle ressurser og tiltak som den enkelte og venner kan iverksette for å redusere disse psykososiale utfordringene som korona representerer.

I tillegg er det nedsatt en nasjonal ekspertgruppe som skal komme med tiltak innen 23. november som tar sikte på å avhjelpe den isolasjonen som studentene opplever.

– Innen den tid er UiB-studenter pålagt å ha eksamensinnspurten på hyblene sine. Hva ønsker du å si til dem?

– Først vil jeg si at vi ser dere. Det er veldig flott om dere klarer å la dere motivere av fagene frem mot eksamen. Ikke la de store diskusjonene og mediebildet forstyrre dere i forberedelsesarbeidet. Det blir bedre over nyttår om vi gjennomfører dugnaden nå.

Studvest presiserer: I en tidligere versjon av artikkelen stod det at studenter kun kunne søke som studieplass «dersom hjemmearbeid ikke lar seg gjøre av helsemessige eller vektige sosiale årsaker». Denne informasjonen er utdatert. Endringen ble gjort 13.11 klokken 20:37.

TOMT. Det var helt tomt på lesesalene på Sydneshaugen skole tirsdag 10. november.
TOMT. Det var helt tomt på lesesalene på Sydneshaugen skole tirsdag 10. november.
Powered by Labrador CMS