Nyhet

Fredrik Brogstad går fra Kulturstyret til politisk verv

Nestleder Hanne-Agnete Holmedal blir fungerende leder i Kulturstyret fram til desember.

FULL FART: Fredrik Brogstad er, i likhet med hunden Jippi, på vei mot nye utfordringer i ny jobb. FOTO: Liv Mari Lia
Publisert Sist oppdatert

Fredrik Brogstad går av som leder i Kulturstyret (KS) etter tre måneder i rollen. Årsaken er at han har takket ja til et politisk verv. Beslutningen ble kjent under lørdagens møte i Velferdstinget Vest (VT Vest), studentene på Vestlandets tillitsvalgte organ.

Fungerende leder frem til desember blir Hanne-Agnete Holmedal, som frem til nå har sittet som nestleder.

– Hun klarer mer enn nok å gjennomføre de oppgavene jeg har gjort og jeg tipper det kommer til å gå veldig bra, sier Brogstad. 

Kulturstyret er en paraplyorganisasjon under VT Vest som har ansvar for å dele ut penger til ulike søkerorganisasjoner for nærmere syv millioner kroner.

Brogstad kan ikke si hvilket verv han skal tre inn i, men han har tidligere vært aktiv i partiet Høyre. Han har også vært listeleder for Moderat liste ved Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Har sparket hart mot studentdemokratiet

I fjor høst trakk Ole Jacob Broch seg som universitetsstyrerepresentant til fordel for jobb som politisk rådgiver i Bergen kommune. En måned etter trakk Aksel Haukom seg som leder av Studentparlamentet ved UiB. Grunnen var en kommunikasjonsjobb ved Stortinget. 

Er det en trend at man forlater store studentverv for politisk arbeid?

– Ja, det kan man på en måte si. Politikere liker veldig godt folk som har vært i studentpolitikken og da er det ofte de blir tatt med videre. Så en god tendens vil jeg si, sier Brogstad.

Tenker du at det er en god tendens at dere forlater viktige studentverv for andre jobber?

– Jeg vil si at studentdemokratiet funker relativt greit og det ofte mye folk som kan steppe inn og fylle den samme rollen. Det er jo greit etablerte institusjoner. Så det er jeg ikke så veldig bekymret for.

I mars gikk Fredrik Brogstad hardt ut mot Studentparlamentet han selv var en del av, og slaktet dets studentpolitiske arbeid.

– Studentdemokratiet er viktig å verne om, men jeg forstår hvorfor folk ikke gidder å bry seg. Det er ikke særlig fristende, sa han til Studvest den gang. Han la til:

AVTROPPENDE: Det har gått tre måneder siden Fredrik Brogstad inntok sjefsstolen i Kulturstyret. Nå trekker han seg. FOTO: Liv Mari Lia

– Kanskje vi bare må legge ned Studentparlamentet og bygge det opp igjen fra bunnen av?

Kjekk og lærerik tid

Brogstad beskriver tiden i Kulturstyret som utrolig kjekk og at han lært mye. Kulturstyret har blant annet ansvar for budsjettprosessen til Velferdsstinget, der penger skal deles ut til de ulike studentorganisasjonene.

Ordningen ble innført etter at det hersket full forvirring i Velferdstinget Vest under fjorårets budsjettprosess. Blant annet leverte Bergen Student Idrettslag (BSI) en mangelfull søknad om pengestøtte.

Det resulterte i at de ble innstilt til null kroner. Til slutt fikk de 200.000 kroner av Velferdstinget Vest – over 500.000 mindre enn året før. 

Misnøye rundt avgangen

Da Brogstad selv annonserte nyheten på lørdagens møte i Velferdstinget Vest, vakte det oppsikt hos flere av delegatene i forsamlingen. Lars Jacob Ruland Jacobsen fra UiB trakk fram at ifølge kontorreglementet til VT Vest skal representantene i Arbeidsutvalget ha en oppsigelsestid på en måned.

– Neste kandidat bør velges en som sitter ut hele perioden, for nå har det vært mye utskiftninger de siste årene, sa han under debatten.

Jacobsen presiserte at oppfordringen var på generelt grunnlag etter flere tidligere hendelser, og ikke rettet direkte mot Brogstads avgang.

Han var også en av flere delegater som reagerte på at hverken kontrollkomiteen eller VT Vest var informert om saken før lørdagens møte.

Det ble stilt spørsmål om hva som var Brogstads vurdering om å gå til Studvest før delegatene ble informert.

– Det var for å ha mest mulig åpenhet, og å vise prosessen så tidlig som mulig. Dessuten var saken med sperrefrist til etter at jeg orienterte om avgangen her i dag, sa Brogstad da han svarte for seg.

Brudd på kontorreglementet

Lars Martin Myhre i kontrollkomiteen uttalte at kontorreglementet til Velferdstinget Vest ikke ble fulgt da Fredrik Brogstad gikk av.

– Men vi i kontrollkomiteen har forståelse for at det ble slik denne gangen. Dette er en erfaring vi håper arbeidsutvalget (ledelsen i VT red.anm.) kan ta med seg til neste gang.

Mot slutten av møtet var VT-leder Sjur Selsvik tydelig på at prosessen kunne vært bedre.

– Det er ting vi skulle gjort annerledes angående Fredrik. Vi burde tatt kontakt med kontrollkomiteen, sa han fra talerstolen.

– Mange kompetente folk i Kulturstyret

Brogstad har vært med å legge fram budsjettkomiteen sin innstilling i år. Etter hans avgang blir det resten av Kulturstyret sin oppgave å fordele midlene etter det.

Hva tenker du om at du forlater vervet ditt midt inni denne prosessen?

– Sånn sett tenker jeg det må gå greit, for nå blir det opp til Kulturstyret å behandle videre søknadssummer. Og vi har veldig mange andre i Kulturstyret som er mer enn nok kompetente til å løse disse oppgavene.

For ordens skyld: Studvest blir utgitt og eies av Velferdstinget Vest, som Brogstad frem til mandag 30.11 er en medlem av Arbeidsutvalget til.

Studvest er også en direkte søkerorganisasjon til Kulturstyret, som Brogstad frem til mandag 30.11 leder, i årets budsjettprosess. Studvest er avhengig av støtte fra Velferdstinget Vest og Kulturstyret for å drifte avisen.

Powered by Labrador CMS