Nyhet

Jussen snur – ingen skoleeksamen neste uke

Fredag neste uke skulle fjerdeårsstudentene på Det juridiske fakultet ha eksamen – på skolen. Nå blir det i stedet hjemmeeksamen med karakter.

Publisert Sist oppdatert

Denne høsten har kritikken haglet mot jussens beslutning om å ha skoleeksamener. På debattplass i Studvest har man lest at skoleeksamen er uforsvarlig, jusstudenter holdes i fryktisolasjon og at jussens smittevurdering ikke holder.

Fredag neste uke skulle fjerdeårsstudentene på Det juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) ha skoleeksamen i faget Strafferett. Nå blir det i stedet hjemmeeksamen med karakter.

Studentene får like lang tid på eksamenen som opprinnelig, og de har muligheten til å sitte i UiBs eksamenslokaler.

Dekan ved Det juridiske fakultet, Karl Harald Søvig, forteller om en vanskelig beslutning:

– ­Vi erkjenner fullt ut at dette ikke er en ideell løsning, men det er den minst dårlige løsningen gitt alternativene. Vi vil helst ha skoleeksamen, men ikke til enhver pris.

LØSNING. – Minst dårlige løsningen, gitt alternativene, sier dekan ved Det juridiske fakultet, Karl Harald Søvig. ARKIVFOTO: Jeffrey Meijer

Søvig sier at fordi faget ikke har obligatorisk oppmøte er det mange av studentene som ikke er i Bergen. Mange måtte derfor ha reist til byen for å ta eksamen. Det er én av grunnene for beslutningen.

Et usikkerhetsmoment blant jusstudentene var hvorvidt det ville bli karakter om det ble hjemmeeksamen. Det at studentene fikk vite dette først nå, bør ifølge Søvig gå fint.

– For studentene skal det egentlig ikke spille noen rolle. De skal forberede seg til eksamen uavhengig av om det er karakter eller ikke. Men jeg forstår selvsagt at man vil vite mest mulig på forhånd.

– ­Noen jublet i kantina, andre bannet i gangene

Daniel Lyngseth Fenstad er studentrepresentant i Fakultetsstyret, og skal selv ha eksamenen på fredag. Han sier stemningen blant studentene er delt.

– Jeg hørte noen som jublet i kantina, og andre som gikk rundt og bannet i gangene. Tatt i betraktning at det var så mange ønsker synes jeg fakultetet har truffet bra.

I likhet med Søvig sier han at hjemmeeksamen med karakter er den minst dårlige løsningen, og at de fleste hensyn nå er ivaretatt.

FORNØYD. Studentrepresentant Daniel Lyngseth Fenstad. FOTO: Privat

– Hele kullet får karakterer, de som er bekymret for smittefare kan sitte hjemme, og de som har behov for en skriveplass får møte opp i eksamenslokalene, sier han.

Skoleeksamen fortsatt førstevalg

Selv om det blir hjemmeeksamen neste uke, er skoleeksamen fortsatt fakultetets foretrukne alternativ.

– Utgangspunktet er at det fremdeles er veldig liten risiko ved å ha skoleeksamen. Det har ikke endret seg, forklarer Søvig.

Det som derimot endrer seg er smittesituasjonen.

– Vi har derfor hele tiden sagt at dette må avgjøres før hver eksamen. Det vil vi fortsette med resten av høsten.

Dekanen skjønner samtidig at det kan oppstå usikkerhet blant studentene når eksamensformen endres en uke før eksamen.

– ­Det er klart at det ikke er ideelt å ta avgjørelsen så tett opp mot eksamen. Grunnen til at vi gjør det er at vi da har et bedre beslutningsgrunnlag, sier han.

Splittet studentmasse

Juridisk studentutvalg (JSU) var med i beslutningsprosessen og bidro med innspill på vegne av studentene. JSUs leder, Fredrik Bøhn, skriver på e-post at de representerte en splittet studentmasse.

Ifølge Bøhn var det en hel del som hadde tillit til at skoleeksamen var trygg, og derfor ønsket det på grunn av karaktersetting. Noen av disse var også positive til hjemmeeksamen, så lenge den ble med karakter. Samtidig har andre vært imot den løsningen, hovedsakelig på grunn av muligheten for juks.

Bøhn skriver imidlertid at de «på generelt grunnlag er positive til at fakultetet tilstreber en mest mulig normal studiegjennomføring».

LEDER. Fredrik Bøhn er leder i JSU. FOTO: Selma Kesic
Powered by Labrador CMS