NHHS: Bruker minst penger, sanker mest stemmer

Studentpolitikerne jobber fulltid uten lønn.

Jonas P. Ludvigsen (venstre), Linn Antonie V. Solheim, Hanne Sofie Nygaard ved Kjernestyret til NHH.
Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Resolusjoner og vedtak er komplekst, da noen tiltak tar lengre tid enn andre. I Studvests gjennomgang har vi regnet vedtak av resolusjoner som er implementert som grad “gjennomført”. Et eksempel på dette kan være “Resolusjon om eksamensfri 18. mai”. Hvis eksamensfri 18. mai er implementert, regnes det som gjennomført.
  • Budsjettet er hentet fra studentdemokratienes egne nettsider, samt innsyn i lønnsforhold.

Studvest har gjennomgått studentdemokratiene ved Bergens tre største utdanningssteder: Universitetet i Bergen (UiB), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norges Handelshøyskole (NHH).

I gjennomgangen har vi hatt fokus på gjennomføringskraft, bruk av midler og valgoppslutning. Med andre ord: Hva får studentene for millionene som brukes på demokrati?

Kjernestyret (NHHS) har soleklart lavest budsjett av studentdemokratiene, og hadde den høyeste valgdeltakelsen i 2018.

  • Totalbudsjett for studentpolitikk i 2019: ca. 54 000 kroner. (Noen tall er basert på budsjett fra 2018)
  • Valgoppslutning i 2018: 21 prosent (700 av 3311 studenter)
  • Får penger fra: Hovedsakelig egen drift, men også støtte fra NHH ved arrangementer og NSO til eksternpolitikk.

Ved NHH er studentdemokratiet organisert på ulikt vis enn ved UiB og HVL. Alle i demokratiet driver uten lønnede verv.

Studentpolitikerne ved UiB og HVL opererer med millionbudsjetter. Les om dem her

Kjernestyret (NHHS) er den overordnede organisasjonen ved skolen. Årets styre kaller seg «Apollo», og ble valgt inn i høst. Undergruppene som driver med studentpolitikk er:

  • Studentpolitisk utvalg (eksternpolitikk opp mot Velferdstinget og NSO)
  • Studentutvalget (Jobber opp mot ledelsen og akademiske forhold ved skolen)

– Dermed har man delt det politiske mellom to ansvarspersoner, som har hvert sitt utvalg under seg, sier eksternansvarlig Linn Antonie Solheim, som er lederen for Studentpolitisk utvalg.

Av resolusjoner i Studentpolitisk utvalg i 2018, kan to av seks regnes som fullstendig gjennomført.

Jonas Ludvigsen, leder i Studentutvalget, skriver i en mail til Studvest at kostnadene deres begrenser seg til gavekort til deltakere ved fagevalueringer, kontorrekvisita og for å produsere priser til forelesere eller studentassistenter.

Jonas P. Ludvigsen, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret.

Han sier videre at det ved sist foreningsmøte, der generelle ting ved studentforeningen blir tatt opp, ble fattet 24 vedtak, der de fleste i stor grad er gjennomført. Blant det konkrete de har fått til er:

  • Flere tech-rettede fag
  • Egen masterprofil i business analytics
Frivillig arbeid på fulltid

– Vi har ikke et parlament, som ved andre institusjoner, sier Solheim, og legger til at de har ulike forum hvor studenter ved NHH kan delta aktivt i studentdemokratiet, som «Foreningsmøtet». Det avholdes to ganger i semesteret, der enhver student ved NHH har tale- og stemmerett.

På spørsmål om det ikke hadde vært lettere å organisert seg som ved UiB og HVL, sier Solheim at det er institusjoner som er bygd på svært ulikt vis enn ved NHH. Skolen har kun ett studium og 3500 studenter, der rundt 1000 er internasjonale. I tillegg er det rundt 500 utvekslingsstudenter hvert semester.

– Å organisere oss som et studentparlament, er ikke like gjennomførbart. Man må se på forutsetningene for å drifte på den måten, og de er ikke til stede på samme måte som de er ved UiB, der man har så mange ulike perspektiv og ulike studieretninger med ulike interesser, sier hun.

– Hadde dere gjort en bedre jobb om dere hadde gjort dette fulltid og med lønnede verv? 

– Vi gjør dette fulltid. Det går ut over våre akademiske prestasjoner, og jeg kommer nok til å bruke ekstra tid på å fullføre utdanningen. Det å være frikjøpt har sine fordeler, men det er vanskelig å si om det ville vært bedre da. Dette er vår førsteprioritet, selv om vi ikke er lønnet, sier hun.

Kan stemme mot styret

– Føler dere at dere representerer studentmassen med kun 21 prosent, og har legitimitet opp mot ledelsen?

Eksternansvarlig Linn Antonie V. Solheim (t.v.) og prosjektansvarlig Hanne Sofie Nygaard i Kjernestyret.

– Ja, vi representerer hele studentforeningen, og hvis folk ikke ønsker at vi skal representere de, kan de stemme mot oss i valget. Det blir ikke gjort, forklarer hun.

Ved spørsmål om organiseringen er optimal, sier hun at de hele tiden ser på forbedringer. Blant annet forklarer hun at de i 2017 begynte de med «Politisk forum», som et konkret tiltak for å forbedre organisasjonen og tiltak for å representere studentmassen.

– Føler dere at dere har reell makt og konkret innflytelse? 

– Ledelsen hører veldig på hva vi sier, og det har jeg merket selv, for det er en del politiske saker der jeg har mine synspunkt, og har hatt en god dialog med prorektor Linda Nøstbakken. Hvis vi er enig, jobber vi sammen for å finne en løsning. Er vi ikke enig, så går det litt tid, så jobber studentutvalget for å fremme studentene sin sak. Vi har også studenter i styret ved NHH, sier hun.

Powered by Labrador CMS