Refser fraværet av debatt da penger ble delt ut til bergensstudentene

– Det er på grensen til respektløst, sier lederen for SP-UiB.

Publisert Sist oppdatert

Vi gjør oppmerksom på at Studvest er blant organisasjonene som mottok støtte fra Velferdstinget.

Lørdag 14. november ble 5,6 millioner kroner fordelt på tolv studentorganisasjoner av Bergen Studentvelforening (se faktaboks).

Møtet gikk raskt unna, og flere av representantene uttrykte på slutten at de var fornøyde med at det gikk såpass smertefritt og uten større diskusjoner.

En som ikke er like fornøyd med det raske møtet og fraværet av debatt er Andreas Trohjell, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP-UiB).

– På møtet var den ingen andre enn UiB-folk som snakket før vi oppfordret sterkt til at noen andre måtte si noe.

Han synes veldig lite om at flere representanter, som hadde tilliten til å dele ut 5,6 millioner av over 30 000 bergensstudenter sine semesteravgifter, ikke ytret meninger om hva pengene skulle brukes på.

– Man har hatt en lang søknadsprosess, og organisasjonene bruker mye tid på det. Og så sitter man der og ikke mener noe om det. Det er på grensen til respektløst.

Fakta: Bergen Studentvelforening

Studentpolitisk organ på tvers av utdanningsinstitusjoner.

Deler blant annet ut den delen av semesteravgiften din som skal gå til studentkultur, -media og -idrett.

I år ble 5.615.000 kroner fordelt på 12 studentorganisasjoner i Bergen.

I forkant av møtet er det en budsjettkomité som legger frem et forslag til fordelingen.

Alle studenter som betaler semesteravgift kan så legge frem alternative budsjettforslag.

Et av UiB-delegasjonens forslag ble i år stemt frem foran budsjettkomiteens.

Fikk ingen spørsmål

En del av diskusjonen før møtet var hvorvidt kulturstyret skulle få midlene de ønsket seg.

– Vi bruker masse tid på å skrive søknader, utarbeide budsjetter og gå på møter med budsjettkomiteen. Det å stille forberedt på møtet og så ikke få noen spørsmål, det synes jeg er synd, sier Jeppe Bucher, leder for kulturstyret.

Han synes møtet alt i alt var fint og effektivt, men er enig i at det skulle gått med mer tid på debatt.

FORNØYD. Jeppe Bucher påpeker at de fikk innvilget det de søkte om, og at Kulturstyret sånn sett egentlig er fornøyde med utfallet.
FORNØYD. Jeppe Bucher påpeker at de fikk innvilget det de søkte om, og at Kulturstyret sånn sett egentlig er fornøyde med utfallet.

– Til neste år tror jeg det er noe å tenke på, sier Bucher.

NHH etterlyser initiativ fra organisasjonene

Linn Antonie V. Solheim, delegasjonsleder fra Norges Handelshøyskole, var en av dem som på slutten av møtet uttrykte seg tilfreds med lite debatt.

– Det er ikke nødvendigvis bra at det ikke var debatt under møtet, utdyper hun til Studvest.

– Men det som er bra er at man har snakket såpass godt sammen på forhånd slik at det ikke kommer overraskelser, som for eksempel det året da både Bulle og økonomiformidlingen ble kuttet i siste sekund. 

Det at ingen sa noe før UiB-benken oppfordret til det, tror hun var mer tilfeldig.

– Vi satt og planla hva vi skulle si i gruppechatten vår da oppfordringen kom.

– Satt på spissen er det bedre at møtet er over etter en og en halv time enn åtte timer, sier Solheim om tiden som gikk på diskusjon under møtet.
– Satt på spissen er det bedre at møtet er over etter en og en halv time enn åtte timer, sier Solheim om tiden som gikk på diskusjon under møtet.

Hun mener på sin side at søkerorganisasjonene burde tatt en større rolle. Flere organisasjoner var nemlig selv ikke til stede under møtet selv.

– At de ikke var der hemmet kanskje debatten litt, sier Solheim.

Etterspør synliggjøring

Trohjell mener at debatt under møtet ikke nødvendigvis betyr at representantene ikke skal snakke sammen på forhånd, men savner at dette vises fram.

– Alle organisasjonene fortjener å vite hvorfor Velferdstinget prioriterer den summen de gjør til hver enkelt. Det burde være relativt åpenbart. Man kan ikke bare gi noen en sum, og deretter ikke ha noen meninger dersom noen spør.

– Det jeg savner er at representantene og deres respektive studentdemokrati klarer å ytre hva de ønsker å satse på. Vil de satse på idrett? Kultur? Eller studentmediene?

Powered by Labrador CMS