Leserinnlegg: Det er faktisk bedre med en litt mindre pengesekk, enn å investere i våpen og olje.

RIMELIG. Det er ikke fanatisk å kreve at Meltzerfondet overholder sine egne retningslinjer, skriver Varg Lukas Folkman i dette leserinnlegget. FOTO: TORIL SUNDE APELTHUN


Annonse

I innlegget«Venstrealliansens moralske korstog» kritiserer Tobias Otterstad min oppfordring til Meltzerfondets styre om å overholde sine egne etiske retningslinjer. Innlegget er flust av sleivspark, stråmenn og nonsens.

For det første mener Otterstad det vil være en svak investeringsstrategi om man skal rådføre seg med VAs etiske nykker og formeninger før man investerer. Det er jeg enig i og henviser Otterstad og Meltzerfondet til fondets egne etiske retningslinjer som nokså klart slår fast det jeg selv påpekte i mitt innlegg.

For det andre hevder Otterstad at det for Venstrealliansen vil være bedre om «pengesekken er mindre, slik at UiB kan produsere mindre forsking». Det er en stråmann. Jeg finner det vanskelig å tro at man for å oppnå en sunn avkastning ha aksjer i olje, gass og/eller våpen.

Gitt at det kun var mulig med aksjer i disse, hadde jeg måttet si meg enig med stråmannen. Det er faktisk bedre med en litt mindre pengesekk, enn å investere i våpen og olje og gass som stadig gjør verden mindre beboelig. Man stiller seg lagelig til hugs om man for å finansiere løsningen, forverrer problemet.

For det tredje hevder Otterstad at fondet ikke burde følge «en politisk agenda eller surfe på ulike grønne bølger». Fondet slår selv fast at det skal være grønt, en linje jeg ba dem om å følge i innlegget mitt, og du skal strekke begrepet «trend» langt for at det skal være en «grønn trend» å være mot finansiering av olje og gass.

For det fjerde hevder Otterstad at Storebrand som forvalter fondets midler, er på bedringens vei etisk, men bare ikke «fanatisk nok» for oss i VA. Det er ikke fanatisk å kreve at Meltzerfondet overholder sine egne retningslinjer, så vel som de holdninger UiB ellers står for. At Storebrand blir bedre er flott, men klarer ikke de å følge enkle etiske retningslinjer er det likevel ikke godt nok. Da burde man, når tiden kommer, finne en ny forvalter.

I Otterstads innlegg virker avkastningen viktigere enn etikken, samtidig som VA fremstilles som utopister som ikke forstår kapitalforvaltnings virkeligheter. Dette faller på sin egen urimelighet, og avslører en farlig tøyelig etikk fra Otterstads side.

Det er ikke virkelighetsfjernt å forvente at UiB og Meltzerfondet skal overholde en høy etisk standard. Ærlig talt burde det være en selvfølgelighet.

Om dette innebærer at investeringen blir hakket vanskeligere, gir hakket mindre avkastning og må bero på minoriteten av selskapene på Oslo Børs, får det så være.

Kommentarer

kommentarer