Leserinnlegg: Dette vitner om en manglende forståelse for formålet med å spare i fond.

MELTZERFONDET. Tobias Otterstad fra Blå Liste og Varg Folkman fra Venstrealliansen har ulikt syn på saken om Meltzerfondets investeringer. FOTO:


Annonse

Venstrealliansens (VA) styreleder, Varg Folkman, oppfordrer Meltzerfondet til å rive penger ut av selskaper han mener er uetiske så fort det lar seg gjøre. Dette vitner om en manglende forståelse for hva som er formålet med å spare i fond. Hadde noen i 2012 foreslått at Meltzerfondet ikke skulle hatt en eneste aksje i oljerelatert virksomhet, så håper jeg det hadde kommet høylytte protester.

Siden den tid har samfunnet endret seg, samt kravene til etiske investeringer, men kapitalforvalting følger ikke de samme lovene. Til våren skal Meltzerfondet inngår en ny avtale som jeg også håper har et strengere etisk regelverk rundt investeringene sine.

Men å kreve at fondet kontinuerlig sjekker med VAs medlemmer hva som utgjør etiske investeringsobjekter tar bort hele vekstgrunnlaget og langsiktigheten i fondet. Det er ikke slik fond skal drives. De skal av natur vare over lengre tidsperioder, og pengene skal vokse av å stå på samme sted.

Samtidig forteller universitetsdirektør og forretningsfører for fondet, Kjell Bernstrøm, i Studvest-artikkelen at 60 prosent av selskapene på Oslo Børs er tilknyttet petroleumsnæringen. Det blir dermed litt håpløst om fondet kun skal basere seg på investeringer i et mindretall av selskapene på børsen. Et fond trenger trygghet slik at avkastingen kan komme eierne til gode. I dette tilfellet kommer Meltzerfondet universitetets forskere til gode, og bidrar til at Universitetet i Bergen (UiB) kan skape mer forskning.

Hvis man skulle startet et sted, så er det til hvilke forskningsprosjekter pengene går til, ikke hvor pengene skapes. I VAs verden er det bedre dersom pengesekken er mindre, slik at UiB kan produsere mindre forsking, framfor at Meltzerfondet vokser uforstyrret fram til det tidspunktet når investeringene skal vurderes.

Nå er det mulig at miljøinvesteringer hadde hatt en høyere avkastning enn den porteføljen Storebrand har valgt, men det spørsmålet skal stilles når nye fondsforvaltere skal velges. Det er også tidspunktet for å kritisere Storebrand for å satse feil og velge noen andre til å forvalte fondet.

Samtidig er det ikke slik at ikke fond vurderer og endrer sin portefølje underveis. Som det også fremgår har Storebrand tatt grep for å bevege seg i en mer etisk retning. Dette er bare ikke gjort med tilstrekkelig fanatisme eller stor nok mangel på respekt for fondets overordnede mål som det VA ønsker. Jeg mener at Meltzerfondet ikke skal brukes for å oppnå en politisk agenda eller surfe på ulike grønne bølger, men å utføre det samfunnsnyttige oppdraget det ble skapt for å gjøre: Nemlig å være forskningsmidler for UiBs forskere, slik at disse har midlene som trengs for å redde verden. Vi trenger ikke gjøre det arbeidet vanskeligere enn det allerede er.

Kommentarer

kommentarer