Tillater vi eggdonasjon, vil flere par med høyere utdanning kunne få en ekstra mulighet til å stifte familie.

URETTFERDIG: Dersom Høyres prinsipprogramkomité sin innstilling blir gjennomført, vil det forbli vanskeligere for par der det er kvinnen som er infertil, skriver Håkon Bergseth fra Høyres studenterforening i Bergen. FOTO. HANNE KRISTIN LIE


Mandag 12.02.18 kom Høyres prinsipprogramkomité med en innstilling mot eggdonasjon. Dette har vakt reaksjoner fra flere partimedlemmer, inkludert meg selv. Dermed benytter jeg anledningen til å argumentere overfor dere, kjære medstudenter, om hvorfor det er viktig for oss at eggdonasjon tillates.  

Vestlige menns sædkvalitet har, ifølge et internasjonalt forskningsprosjekt, hatt en urovekkende negativ utvikling de siste 40 årene. Dette er i seg selv alarmerende lesning, men vi kan også se at det ikke står så godt til for kvinner heller, ettersom kvinner blir mindre fruktbare med alderen.

I et samfunnsøkonomisk perspektiv kan denne utviklingen bli en utfordring for velferdsstatens bærekraft over tid. Den samme norske velferdsstaten som spanderer utdanning på oss, og som vi alle er avhengig av å videreføre til vi selv blir pensjonister eller får behov for helsevesenet.

Dette er i seg selv en stor utfordring for hele landet, men vi studenter er dessverre en ytterligere truet gruppe. Kvinner med utdanning får barn senere enn resten av befolkningen. Om vi ikke åpner opp for eggdonasjon, står vi i fare for at det er uheldige kvinner med høy utdanning som blir den rammede gruppen.

Med dagens ordning kan en ufrivillig barnløs familie, der mannen er infertil, likevel kunne få barn siden sæddonasjon er lovlig. Om Høyres prinsipprogramkomité sin innstilling blir gjennomført, vil det derimot forbli vanskeligere for par der det er kvinnen som er infertil.

Å motvirke dette burde ikke kun være en kampsak for kvinnelige studenter. Mannlige studenter har jo tross alt en tendens til ende opp sammen med noen man møter i studietiden.

Tillater vi eggdonasjon, vil flere par med høyere utdanning kunne få en ekstra mulighet til å stifte familie. Vi er en sårbar gruppe i denne sammenhengen, og vi burde tillate, samt ta imot den hjelpen moderne bioteknologi kan gi oss.

Kommentarer

kommentarer