Kommentar: NHH innfører obligatorisk frokost i fadderuken som et tiltak for å bedre miljøet. UiB bør vurdere det samme.

ROS. Jeg oppfordrer UiB til å vurdere liknende tiltak som NHH til neste års fadderuke. ARKIVFOTO: JULIE GUNTHER


Sommeren er  hell, og festglade studenter i fargede T-skjorter fyller Bergens gater. Fadderuken er i gang og for noen allerede over. Tusenvis av ferske studenter skal sette i gang med høyere utdanning. Uken er gjerne preget av fest og fyll, og har vært omdiskutert blant annet gjennom debatten om hookeforbud.

Studvest meldte i vår at Norges Handelshøyskole (NHH) har gjort en rekke endringer i fadderopplegget for å innføre et mer faglig fokus, og for å forbedre det alkoholfrie tilbudet. Et av disse tiltakene er obligatorisk frokost for alle nye studenter fra tirsdag til fredag. I tillegg har de i stedet for de vanlige informasjonsmøtene som ofte blir arrangert, lagt til rette for faglige diskusjoner gjennom gruppearbeid. Dette er ment som et tiltak for at studentene skal bli kjent i en faglig setting, ikke bare på fest.

At NHH, som har fått mye kritikk for dårlig miljø det siste året, tar tak i fadderuken, er i seg selv veldig bra. Fadderuken kan på mange måter sies å legge grunnlaget for studentmiljøet, fordi det er nye studenters første inntrykk av hvordan miljøet er. Det positive med denne obligatoriske frokosten er at man må komme seg opp tidlig hver dag, som igjen kan føre til at mange ikke tar det helt ut på kveldstid. Det kan tenkes at frokosten vil bidra til en større fellesskapsfølelse, og at alle føler seg inkludert. Når NHH legger et mer faglig fokus til grunn, blir det tydeligere at det er en utdanning man skal begynne på.

Universitetet i Bergen (UiB) har som kjent ikke hatt den samme store debatten om skolemiljøet som NHH hadde i vår. Det er likevel ganske sannsynlig at mange av de nye studentene på UiB også ville satt pris på et større tilbud fra utdanningsinstitusjonen i fadderuken. UiB har i likhet med NHH et alkoholfritt alternativ til fadderuken. Opplegget ellers varierer en del mellom fakultetene.

At det arrangeres egne alkoholfrie arrangementer for dem som ikke ønsker å drikke, er en god tanke, men det er jo ikke gøy å være den eneste fra faddergruppen som ikke er med ut. Mange er nok redde for at de skal gå glipp av noe om de ikke er til stede på alle festene. De fleste fakultetene på UiB har allerede noe opplegg på dagtid, men som regel er dette bare informasjonsmøter og hjelp til semesterregistrering. Det kan dermed være en god idé å se på andre tiltak som er mer sosiale for studentene.

Derfor oppfordrer jeg UiB til å vurdere liknende tiltak som NHH til neste års fadderuke. Samtidig roser jeg NHH som går fram som et godt forbilde for andre utdanningsinstitusjoner. NHH viser at de verdsetter viktigheten av å skape trygge rammer rundt studiestarten for alle studentene, både de som liker å feste, og de som er mest opptatt av det faglige. Fadderuken er jo tross alt en introduksjon til høyere utdanning. De viser også at de har tatt debatten rundt studentmiljøet på alvor, og at de gjør mer for å sette standarden for et godt studiemiljø. 

Kommentarer

kommentarer