Leserinnlegg: Rektors innlegg avkrefter ikke bekymringen om at studenter ikke vil bli involvert.

Det virker ikke som det er lagt opp til at studentene skal ha noe påvirkning på saken videre. Innlegget til Dag Rune Olsen avkrefter ikke denne bekymringen. FOTO: MAIKEN LARSEN SOLHOLMVIK/SIMEN AUGUSTIN


Universitetet lytter til studenter og opptrer ikke udemokratisk, skriver Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen i et svarinnlegg i Studvest. Jeg har aldri sagt at universitetet er udemokratisk, eller påstått at studenter «ikke blir inkludert i beslutninger tatt på Universitetet» på en generell basis. I honours-saken derimot, gjør de tilsynelatende ikke det, og bedre blir det ikke av at rektor legger ord i munnen på meg.

Det er helt sant at Humaniora-strategien ble vedtatt på et åpent Universitetsstyremøte, der studenter er representert. Likevel står det ingenting om Honours-program i Humaniora-strategien. Som rektor selv skriver står det utelukkende at man kan utvikle utdanningsprogrammer eller forskerlinjer. Det var heller ingen studenter med i utformingen av Humaniora-strategien. Da jeg møtte Jørgen Sejersted i Dagsnytt atten uttalte han at et Honours-program hadde blitt lansert i forbindelse med Humaniorameldingen, men at det verken hadde blitt diskutert eller vedtatt. Han uttalte også at det ikke har blitt tatt opp i Fakultetsstyret. Dermed forblir det uklart om ledelsen faktisk mener at Studentparlamentets ønske om å ikke innføre et Honours-program vil «undergrave hele Universitetsdemokratiet», eller om opprettelsen av programmet fortsatt skal diskuteres.

Som Venstrealliansen har uttalt både på Studentradioen og i P1 er vi ikke imot forskerlinjer. Som jeg nevnte i innlegget mitt ser vi store fordeler ved forskerlinjen på det medisinske fakultet, og vi har tatt opp tverrfaglige linjer som et annet godt alternativ. Hvis Honours-programmet ledelsen har i tankene skal være slik som forskerlinjene på odontologi, medisin og psykologi og studenter i rettsvitenskap blir debatten en ganske annen enn den er i dag. Men utgangspunktet vi har for å diskutere elitesatsingen er utelukkende rektor sitt utsagn om at Universitet skal teste det ut, og Sejersted som i Dagsnytt atten uttalte at man ikke vet hva ordningen skal inneholde.

Derfor er det kanskje spekulativt å «anta at honours-programmet vil trekke til seg de beste foreleserne og professorene.». Men likeså er det spekulativt å hevde at programmet vil trekke de beste studentene og foreleserne til Universitetet i Bergen og gjøre at Universitetet i Bergen blir i verdensklasse når det gjelder forskning og utdanning slik Blå liste hevder. Jeg vil argumentere for at hele denne debatten er spekulativ fordi det ikke blir gitt noen indikator på hvordan Honours-programmet skal gjennomføres.

Når jeg skriver at det er problematisk at studentene ikke blir hørt i saken om Honours-program, er det ikke det samme å hevde at «rektoratet ignorerer studentparlamentet og studentdemokratiet». Jeg sitter selv i Utdanningsutvalget til Universitetet, og opplever at studentrepresentantene i styret blir lyttet til og at våre innspill fører til konkret handling. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at i denne saken spesifikt virker det ikke som rektoratet tar høyde for vedtaket gjort av studentparlamentet, og det virker heller ikke som det er lagt opp til at studentene skal ha noe påvirkning på saken videre. Innlegget til Dag Rune Olsen avkrefter ikke denne bekymringen.

Kommentarer

kommentarer